Cầu vồng hiện lên trong mưa | Y Sơn dạ thoại

🌸 Có một số bệnh dùng rất nhiều phương pháp như uống thuốc, châm cứu, điểm huyệt, v.v. cũng không thể trị dứt, mà phải điều trị từ gốc, tức là từ “TÂM”.

🌸 Hôm nay chúng tôi hân hạnh gửi đến quý vị câu chuyện y học có tựa đề: Cầu vồng hiện lên trong mưa

🌸  Link bài viết: https://chanhkien.org/2021/03/y-son-da-thoai-08-cau-vong-hien-len-trong-mua.html