Câu Chuyện Đạo Duyên của Hằng Nga | Khám Phá Sinh Mệnh

Trên thế gian này, không có sự việc nào tồn tại ngẫu nhiên, có nhân ắt có quả. Hôm nay, chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến quý khán thính giả phần Một của câu chuyện về truyền kỳ chuyển sinh kết duyên qua đời đời kiếp kiếp của hai nhân vật trong lịch sử: Hậu Nghệ và Hằng Nga, do một người tu luyện thông qua công năng mà nhìn thấy và ghi chép lại.

Link bài viết: https://chanhkien.org/2019/12/bau-troi-cua-lich-su-hang-nga.html