Một đôi lời về sự khác biệt giữa người và ThầnTác giả: Đệ tử Đại Pháp Đại lục

[ChanhKien.org]

Sư phụ đã giảng cho chúng ta trong kinh văn Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2019:

“Gặp mâu thuẫn, mặc kệ lỗi của ai, trước hết tìm [ở] mình. Làm người tu luyện, chư vị mà không dưỡng thành thói quen này, chư vị mà không thể quay ngược lại con người mà xét vấn đề, thì chư vị vĩnh viễn ở tại con người; ít nhất ở chỗ mà chưa làm tốt thì chư vị là tại con người”.

Tôi ngộ được rằng, trên thực tế dù tạm thời chúng ta có thể tìm thấy chỗ tồn tại của vấn đề hay không, chỉ cần biết hướng nội tìm, là đang hướng đến Thần rồi. Bởi vì con người hễ gặp chuyện là đều hướng ngoại tìm, chỉ muốn thay đổi người khác, điều này cũng sẽ có ảnh hưởng đối với người khác, đó chính là nhân tâm.

Khi chúng ta nghĩ đến việc hướng nội tìm, ít nhất chúng ta đã tu bỏ một nhân tâm, tức là cái tâm gặp chuyện không tìm ở người khác, không cho rằng người khác đang can nhiễu mình, như vậy là đã thành công một nửa rồi.

Một khi tu bỏ được cái tâm gặp chuyện liền tìm ở người khác, vậy thì nhân tâm khác của bản thân cũng sẽ bộc lộ ra trước mắt, nếu tìm cũng sẽ dễ dàng hơn một chút. Kỳ thực lúc này bản thân đã bước trên con đường hướng tới Thần rồi.

Một chút nhận thức rất nông cạn của bản thân, viết ra để chia sẻ với các đồng tu.

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/290243Ngày đăng: 27-06-2024

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.