Đệ tử Đại Pháp toàn thế giới gửi thiệp chúc mừng ngày Sư tôn đản sinh, chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới (4)[ChanhKien.org]

Toàn thể đệ tử Đại Pháp ở huyện Lương Sơn, tỉnh Sơn Đông cung chúc Sư tôn từ bi vĩ đại sinh nhật vui vẻ!

Gia đình ba người đệ tử Đại Pháp ở huyện Lương Sơn, tỉnh Sơn Đông cung chúc Sư tôn từ bi vĩ đại sinh nhật vui vẻ!

Một đệ tử Đại Pháp ở huyện Lương Sơn, tỉnh Sơn Đông cung chúc Sư phụ từ bi vĩ đại sinh nhật vui vẻ!

Đệ tử Đại Pháp ở thành phố Thái An, tỉnh Sơn Đông chúc mừng ngày Sư tôn đản sinh, chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới!

Đệ tử Đại Pháp ở thành phố Đông Doanh, tỉnh Sơn Đông và mỏ dầu Thắng Lợi cung chúc Sư tôn từ bi vĩ đại sinh nhật vui vẻ!

Khắp nơi vui mừng chào đón Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới 13 tháng 5!

Vào ngày đặc biệt niềm vui nhân đôi này, đệ tử được đắm mình trong Thánh ân của Sư tôn, nội tâm ngập tràn lòng biết ơn vô hạn, cảm tạ Sư tôn từ bi khổ độ và hồng ân hạo đãng mà Sư phụ ban cho! Đệ tử chúng con nhất định nhớ kỹ lời dạy bảo của Sư phụ, bài trừ tất cả các quan niệm hình thành từ hậu thiên, trân trọng thời gian tu luyện quý báu, phối hợp chỉnh thể, cùng nhau đề cao, dũng mãnh tinh tấn trên con đường trợ Sư Chính Pháp.

Đệ tử Đại Pháp ở thành phố Đông Doanh, tỉnh Sơn Đông và mỏ dầu Thắng Lợi khấu bái Sư phụ!

Đệ tử Đại Pháp ở mỏ dầu Thắng Lợi cung chúc Sư tôn vĩ đại sinh nhật vui vẻ! Chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới!

Hai mẹ con đệ tử Đại Pháp ở mỏ dầu Thắng Lợi cung chúc Sư tôn từ bi vĩ đại sinh nhật vui vẻ! Chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới!

Đệ tử Đại Pháp ở mỏ dầu Thắng Lợi cung chúc Sư tôn sinh nhật vui vẻ! Chúc mừng kỷ niệm 32 năm ngày Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền!

Đệ tử Đại Pháp ở mỏ dầu Thắng Lợi cung chúc sinh nhật Sư tôn từ bi vĩ đại! Chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới 13 tháng 5!

Đệ tử Đại Pháp ở thành phố Đông Doanh, tỉnh Sơn Đông cung chúc sinh nhật Sư tôn từ bi vĩ đại! Chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới lần thứ 25!

Nhân ngày tốt đẹp này, đệ tử vô cùng cảm tạ ơn từ bi cứu độ của Sư tôn! Trong thời gian Chính Pháp có hạn, đệ tử sẽ nắm chắc cơ duyên cuối cùng này, không quên sứ mệnh của mình, càng về cuối càng tinh tấn, theo sát tiến trình Chính Pháp của Sư phụ, cứu độ càng nhiều chúng sinh hơn.

Đệ tử Đại Pháp ở thành phố Đông Doanh tỉnh Sơn Đông khấu bái Sư tôn!

Đệ tử Đại Pháp ở thành phố Đông Doanh, tỉnh Sơn Đông cung chúc Sư tôn sinh nhật vui vẻ! Chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới 13 tháng 5!

Đệ tử Đại Pháp ở thành phố Đông Doanh, tỉnh Sơn Đông cung chúc Sư phụ từ bi vĩ đại sinh nhật vui vẻ!

Khắp nơi cùng chúc mừng kỷ niệm 32 năm Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền!

Nhân Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới lần thứ 25 này, đệ tử cảm tạ ơn từ bi cứu độ của Sư phụ, cảm tạ Sư phụ đã ban cho đệ tử sứ mệnh thiêng liêng cứu độ chúng sinh! Được là đệ tử của Sư phụ, chúng con vô cùng vinh hạnh! Sư phụ ơi, cám ơn Ngài!

Đệ tử Đại Pháp ở thành phố Đông Doanh, tỉnh Sơn Đông chúc mừng!

Đệ tử Đại Pháp ở thành phố Đông Doanh, tỉnh Sơn Đông cung chúc Sư tôn từ bi vĩ đại sinh nhật vui vẻ! Chúc mừng kỷ niệm 32 năm Đại Pháp hồng truyền!

Nhân dịp khắp nơi cùng chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới lần thứ 25, đệ tử với tấm lòng vô cùng trân trọng và biết ơn, cung chúc sinh nhật Sư tôn! Khấu bái Sư tôn!

Đệ tử Đại Pháp ở thành phố Đông Doanh, tỉnh Sơn Đông cung chúc sinh nhật Sư tôn! Chúc mừng kỷ niệm 32 năm Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền!

Toàn thể đệ tử Đại Pháp ở Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông cung chúc Sư tôn sinh nhật vui vẻ và chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới!

Một gia tộc đệ tử Đại Pháp ở Thanh Đảo cung chúc Sư tôn sinh nhật vui vẻ! Chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới 2024!

Một đệ tử Đại Pháp ở Thanh Đảo, Sơn Đông cung chúc Sư tôn sinh nhật vui vẻ! Chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới 2024!

Sư phụ ơi, Ngài vất vả rồi! Tạ ơn Ngài!

Một đệ tử Đại Pháp trẻ tuổi ở thành phố Thanh Đảo cung chúc Sư tôn sinh nhật vui vẻ!

Chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới!

Phật ân hạo đãng, Sư tôn Ngài đã vất vả rồi! Đệ tử tạ ơn Ngài!

Một nhóm đệ tử Đại Pháp ở Thanh Đảo cung chúc Sư tôn sinh nhật vui vẻ! Chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới 2024!

Một cặp vợ chồng đệ tử Đại Pháp ở Thanh Đảo cung chúc Sư tôn sinh nhật vui vẻ! Chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới 2024!

Sư phụ vất vả rồi! Tạ ơn Ngài!

Hai anh em đệ tử Đại Pháp ở Lâm Nghi, Sơn Đông kính chúc Ngày Pháp Luân Đại Pháp, cung chúc Sư tôn từ bi vĩ đại sinh nhật vui vẻ!

Sư phụ vất vả rồi, đệ tử khấu tạ Ngài, cảm tạ Sư tôn từ bi cứu độ! Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân, Thiện, Nhẫn hảo!

Nhóm học Pháp ở Lâm Nghi, Sơn Đông chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp, cung chúc Sư tôn từ bi vĩ đại sinh nhật vui vẻ!

Khấu tạ Phật hạo đãng của Sư tôn, kính chúc 32 năm Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền trên thế giới.

Toàn thể đệ tử Đại Pháp ở Chiết Giang cung chúc Sư tôn sinh nhật vui vẻ và chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới!

Toàn thể đệ tử Đại Pháp ở khu phát triển Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông cung chúc Sư tôn từ bi vĩ đại sinh nhật vui vẻ và khắp nơi cùng chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới 13 tháng 5!

Vợ chồng đệ tử Đại Pháp ở khu phát triển Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông cung chúc Sư tôn từ bi vĩ đại sinh nhật vui vẻ và chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới 13 tháng 5!

Một gia đình đệ tử Đại Pháp gồm bốn người ở tỉnh Hắc Long Giang đang làm việc tại khu phát triển Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông cung chúc sinh nhật Sư tôn từ bi vĩ đại và chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới 13 tháng 5!

Đệ tử Đại Pháp và gia đình ở Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông cung chúc Sư tôn từ bi vĩ đại sinh nhật vui vẻ và chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới 13 tháng 5!

13 đệ tử Đại Pháp ở nhóm học Pháp tại khu phát triển Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông cung chúc Sư tôn từ bi vĩ đại sinh nhật vui vẻ và chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới 13 tháng 5!

Đệ tử Đại Pháp ở thôn Bắc Đường, phía Nam thị trấn Nhũ Sơn Khẩu, thành phố Nhũ Sơn, Uy Hải, tỉnh Sơn Đông cung chúc Sư tôn từ bi vĩ đại sinh nhật vui vẻ và chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới 13 tháng 5!

Đệ tử Đại Pháp ở thành phố Nhũ Sơn, Uy Hải, tỉnh Sơn Đông cung chúc Sư tôn từ bi vĩ đại sinh nhật vui vẻ và chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới 13 tháng 5!

Các đệ tử Đại Pháp bị giam giữ bất hợp pháp tại Nhà tù nữ tỉnh Sơn Đông cung chúc sinh nhật Sư tôn từ bi vĩ đại và chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới!

Các đệ tử Đại Pháp bị giam giữ bất hợp pháp trong Nhà tù ở tỉnh Sơn Đông cung chúc sinh nhật Sư phụ từ bi vĩ đại và Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới 13 tháng 5!

Đệ tử Đại Pháp ở Sư đoàn 7 thuộc Binh đoàn sản xuất và xây dựng Tân Cương cung chúc Sư tôn từ bi vĩ đại sinh nhật vui vẻ và chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới 13 tháng 5!

Đệ tử Đại Pháp tại Thành phố Kuytun, Châu tự trị dân tộc Kazakh – Ili, Tân Cương cung chúc Sư tôn từ bi vĩ đại sinh nhật vui vẻ và chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới 13 tháng 5!

Tất cả đệ tử Đại Pháp trong giới giáo dục ở thành phố Bình Độ, Thanh Đảo tỉnh Sơn Đông kính chúc Sư phụ sinh nhật vui vẻ!

Tất cả đệ tử Đại Pháp là giáo viên đã nghỉ hưu ở thành phố Bình Độ, Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông kính chúc Sư phụ sinh nhật vui vẻ!

Kính thưa Sư tôn, chúng con đều là đệ tử Đại Pháp đã nghỉ hưu, chúng con có thể cùng Sư tôn Chính Pháp, chúng con đều có thể cảm nhận được Phật ân hạo đãng mà Sư tôn ban cho chúng con, đây là điều mà chưa từng gặp từ khai thiên tịch địa, đây là điều may mắn nhất của mỗi đệ tử Đại Pháp. Chúng con chỉ có thể nghiêm túc học Pháp, hòa tan trong Pháp, làm được hướng nội tìm vô điều kiện, tu thành bậc Chính Giác vô tư vô ngã, tiên tha hậu ngã. Dùng thần niệm cố gắng làm tốt ba việc, chứng thực Đại Pháp, cứu được nhiều người, thực hiện lời thệ ước của mình, chúng con tuyệt đối không phụ lòng từ bi khổ độ của Sư tôn, để cho Sư tôn thêm một phần vui mừng, bớt một chút vất vả!

Cung chúc Sư tôn sinh nhật vui vẻ!

Các đệ tử khấu bái Sư tôn! Hợp thập!

Ngày 7 tháng 5 năm 2024

Tất cả thế nhân minh bạch chân tướng ở thành phố Bình Độ, tỉnh Sơn Đông kính chúc Sư phụ Đại Pháp sinh nhật vui vẻ!

Kính thưa Sư phụ Đại Pháp! Cảm ơn Ngài đã dạy nên một nhóm lớn đệ tử Đại Pháp thiện lương, chúng con mới có thể minh bạch chân tướng và đắc phúc báo. Cảm ơn Ngài!

Chúng con cúi đầu khấu bái Sư phụ! Hợp thập!

Ngày 7 tháng 5 năm 2024

Bốn chị em nhóm học Pháp ở Phúc Sơn, Yên Đài, Sơn Đông chúc mừng ngày Pháp Luân Đại Pháp!

Đệ tử Đại Pháp trẻ tuổi ở quận Thị Bắc, thành phố Thanh Đảo cung chúc Sư tôn sinh nhật vui vẻ!

Trong ngày thiêng liêng khắp nơi chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới 13 tháng 5 và ngày sinh nhật của Sư tôn, đệ tử bày tỏ sự kính trọng nhất đến Sư tôn, với lòng biết ơn chân thành nhất, lòng kính ngưỡng thành kính nhất, cung chúc Sư tôn từ bi vĩ đại sinh nhật vui vẻ!

Tiểu đệ tử Đại Pháp ở thành phố Thanh Đảo cung chúc Sư tôn từ bi vĩ đại sinh nhật vui vẻ!

Trong ngày thiêng liêng khắp nơi chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới 13 tháng 5 và ngày sinh của Sư tôn, đệ tử bày tỏ sự kính trọng cao thượng nhất đến Sư tôn. Với lòng biết ơn chân thành nhất, lòng kính ngưỡng thành kính nhất, cung chúc Sư tôn từ bi vĩ đại sinh nhật vui vẻ!

Đệ tử Đại Pháp tại thành phố Thanh Đảo cung chúc Sư tôn từ bi vĩ đại sinh nhật vui vẻ!

Khi khắp nơi cùng kỷ niệm, cùng chúc mừng, cùng ca ngợi, cùng vui mừng đón chào Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới 13 tháng 5, ngày thiêng liêng Sư tôn đản sinh, đệ tử xin bày tỏ lòng tôn kính cao nhất, lòng biết ơn chân thành nhất và lòng kính ngưỡng chân thành nhất đến Sư tôn, cung chúc Sư tôn từ bi vĩ đại sinh nhật vui vẻ!

Đệ tử Đại Pháp tại huyện Lương Sơn, tỉnh Sơn Đông cung chúc Sư tôn từ bi vĩ đại sinh nhật vui vẻ!

Chúng con xin kính chào Sư tôn từ bi vĩ đại! Khi khắp nơi cùng kỷ niệm, cùng chúc mừng và cùng ca ngợi ngày vĩ đại này, với lòng kính ngưỡng và biết ơn vô hạn, đệ tử cung chúc Sư tôn sinh nhật vui vẻ! Chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới!

Đời này chúng con có thể trở thành đệ tử thân truyền của Sư tôn, mỗi thời mỗi khắc được đắm mình trong ánh sáng của Pháp, được tẩy tịnh trong các Pháp lý của Đại Pháp, được dung luyện trong thời đại hỗn loạn đen tối, đây là thánh ân mà Sư phụ đã ban cho chúng con. Không lời nào có thể diễn tả được lòng biết ơn của chúng con đối với Sư tôn! Hàng ngàn lời nói cô đọng lại trong một câu: Kính chúc Sư tôn vui vẻ! Cảm tạ Phật ân vô lượng của Sư tôn! Cảm tạ sự từ bi cứu độ, từ bi bảo hộ, từ bi gia trì của Sư tôn!

Đệ tử khấu bái Sư tôn! Đệ tử song thủ hợp thập tới Sư phụ!

Ngày 13 tháng 4 năm 2024

Toàn thể đệ tử Đại Pháp thành phố Thanh Đảo cung chúc Sư tôn từ bi vĩ đại sinh nhật vui vẻ!

Cung chúc Sư tôn từ bi vĩ đại sinh nhật vui vẻ!

Khi khắp nơi cùng kỷ niệm, cùng chúc mừng, cùng ca ngợi, cùng vui mừng đón chào Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới 13 tháng 5, ngày thiêng liêng Sư tôn đản sinh, chúng đệ tử xin bày tỏ lòng tôn kính cao nhất, lòng biết ơn chân thành nhất và lòng kính ngưỡng chân thành nhất đến Sư tôn, cung chúc Sư tôn từ bi vĩ đại sinh nhật vui vẻ!

Cảm tạ hồng ân hạo đãng của Sư tôn, cảm tạ sự từ bi cực đại của Sư tôn, cảm tạ ân điển thần thánh của Sư tôn. Vào thời điểm này khi vũ trụ cũ và mới đang thay thế, vào thời điểm canh tân của sinh mệnh và vào thời điểm tái tạo những vị Thánh, xin Sư phụ yên tâm, chúng con nhất định sẽ học Pháp tốt, theo sát tiến trình Chính Pháp của Sư tôn, trở thành những người chân tu gánh vác trách nhiệm, truyền hy vọng đắc cứu đến chúng sinh và đưa những sinh mệnh có thể cứu quay trở về. Chúng con nhất định sẽ tôn Sư, kính Sư kính Pháp, nhanh chóng trừ bỏ nhân tâm, nhân niệm, cái tình của con người; tăng cường chính niệm, hướng nội tìm, cứu nhiều người hơn; hoàn thành sứ mệnh, đoái hiện lời thệ ước, không cô phụ sự từ bi khổ độ của Sư tôn, bước ra khỏi con người và hướng tới Thần, đồng thời một lần nữa trở thành những vị Thần vĩ đại!

Toàn thể đệ tử Đại Pháp tại thành phố Thanh Đảo hợp thập kính bái!

Toàn thể đệ tử Đại Pháp trong lĩnh vực giáo dục tại thành phố Thanh Đảo cung chúc Sư tôn từ bi vĩ đại sinh nhật vui vẻ!

Cung chúc Sư tôn từ bi vĩ đại sinh nhật vui vẻ!

Khi khắp nơi cùng kỷ niệm, cùng chúc mừng, cùng ca ngợi, cùng vui mừng đón chào Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới 13 tháng 5, ngày thiêng liêng Sư tôn đản sinh, chúng đệ tử xin bày tỏ lòng tôn kính cao nhất, lòng biết ơn chân thành nhất và lòng kính ngưỡng chân thành nhất đến Sư tôn, cung chúc Sư tôn từ bi vĩ đại sinh nhật vui vẻ!

Đệ tử xin vấn an Sư tôn từ bi! Sư phụ ơi, Ngài vất vả rồi! Đệ tử nhớ Ngài!

Kính thưa Sư tôn, Ngài đến từ nơi đại khung sâu thẳm, vượt qua tầng tầng vũ trụ, đến tầng vũ trụ thấp nhất, tạo ra tam giới, Chính thiên Pháp, cứu thiên thể đại khung, cứu muôn vạn sinh mệnh của vũ trụ.

Vào lúc cuối cùng của thời mạt hậu này, vào thời điểm canh tân của sinh mệnh, vào thời điểm những vị Thánh được tái tạo, xin Sư phụ yên tâm, chúng con nhất định sẽ học Pháp tốt, theo sát tiến trình Chính Pháp của Sư tôn, trở thành những người chân tu gánh vác trách nhiệm, truyền hy vọng đắc cứu đến chúng sinh và đưa những sinh mệnh có thể cứu độ trở về. Chúng con nhất định sẽ tôn Sư, kính Sư kính Pháp, nhanh chóng trừ bỏ nhân tâm, nhân niệm, cái tình của con người. Tăng cường chính niệm, hướng nội tìm, cứu nhiều người hơn nữa. Hoàn thành sứ mệnh, đoái hiện thệ ước, không cô phụ sự từ bi khổ độ của Sư tôn, bước ra khỏi con người và hướng tới Thần, đồng thời một lần nữa trở thành những vị Thần vĩ đại!

Toàn thể đệ tử Đại Pháp trong lĩnh vực giáo dục tại thành phố Thanh Đảo hợp thập kính bái!

Một nhóm học Pháp nhỏ tại thành phố Thanh Đảo cung chúc Sư tôn từ bi vĩ đại sinh nhật vui vẻ!

Cung chúc Sư tôn từ bi vĩ đại sinh nhật vui vẻ!

Khi khắp nơi cùng kỷ niệm, cùng chúc mừng, cùng ca ngợi, cùng vui mừng đón chào Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới 13 tháng 5, ngày thiêng liêng Sư tôn đản sinh, chúng đệ tử xin bày tỏ lòng tôn kính cao nhất, lòng biết ơn chân thành nhất và lòng kính ngưỡng chân thành nhất đến Sư tôn, cung chúc Sư tôn từ bi vĩ đại sinh nhật vui vẻ!

Toàn thể đệ tử nhóm nhỏ học Pháp chúng con xin vấn an Sư tôn: Sư tôn ơi, Ngài vất vả rồi! Đệ tử nhớ Ngài!

Thưa Sư tôn, Ngài đến từ nơi đại khung sâu thẳm, vượt qua tầng tầng vũ trụ, đến tầng vũ trụ thấp nhất, tạo ra tam giới, Chính thiên Pháp, cứu thiên thể đại khung và cứu muôn vạn sinh mệnh của vũ trụ.

Sư tôn ơi, đệ tử may mắn hữu duyên hữu phúc đời này gặp được Ngài, đây là duyên phận mà Sư tôn đã an bài từ đời đời kiếp kiếp. Thì ra hàng nghìn vạn năm luân hồi, hàng ức vạn năm chờ đợi, đều là vì khoảnh khắc này trong dòng sông dài của lịch sử, cùng Sư phụ đồng tại và cùng Đại Pháp đồng tại. Đệ tử biết rằng mục đích chân chính của làm người là phản bổn quy chân, thiên cơ của tu luyện là hướng nội tìm, quá trình của tu luyện là không ngừng trừ bỏ tâm chấp trước của con người, cuối cùng tu thành bậc Chính Giác vô tư vô ngã, tiên tha hậu ngã.

Sư tôn ơi, Ngài dạy các đệ tử biết rằng sứ mệnh của chúng con là trợ Sư Chính Pháp, cứu độ chúng sinh. Vì vậy vào lúc cuối cùng của thời mạt hậu này, vào thời điểm canh tân của sinh mệnh, vào thời điểm những vị Thánh được tái tạo, xin Sư phụ hãy yên tâm, chúng con nhất định sẽ học Pháp tốt, theo sát tiến trình Chính Pháp của Sư tôn, trở thành những người chân tu gánh vác trách nhiệm, truyền hy vọng đắc cứu đến chúng sinh và đưa những sinh mệnh có thể cứu độ trở về. Chúng con nhất định sẽ tôn Sư, kính Sư kính Pháp, nhanh chóng trừ bỏ nhân tâm, nhân niệm, cái tình của con người; tăng cường chính niệm, hướng nội tìm, cứu nhiều người, hoàn thành sứ mệnh, đoái hiện thệ ước, không cô phụ sự từ bi khổ độ của Sư tôn, bước ra khỏi con người và hướng tới Thần, tái tạo thần thể và theo sát Sư tôn hồi thiên.

Một nhóm học Pháp nhỏ tại thành phố Thanh Đảo hợp thập kính bái!

Toàn thể đệ tử Đại Pháp tại Bình Độ, thành phố Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông kính chúc Sư tôn sinh nhật vui vẻ!

Toàn thể đệ tử Đại Pháp tại Bình Độ chúng con sẽ càng thêm trân quý thời gian quý báu mà Sư phụ đã kéo dài vì chúng con, chân chính làm được kính Sư kính Pháp, học Pháp nhiều, học Pháp tốt, tinh tấn thực tu hơn, không ngừng hướng nội tìm, quy chính nhất tư nhất niệm, nhất ngôn nhất hành của bản thân, thanh trừ hết thảy gián cách và cản trở, trừ bỏ hết thảy chấp trước, trân quý duyên phận giữa các đồng tu, cùng nhau nhắc nhở, cộng đồng giúp đỡ lẫn nhau, cùng nhau phối hợp, hình thành một chỉnh thể vững chắc, viên dung bất phá, trở thành một đệ tử Đại Pháp chân chính thời kỳ Chính Pháp.

Để thực hiện tốt hơn nữa thệ ước của chúng con, vào thời khắc Chính Pháp đi đến cuối cùng của cuối cùng này, chúng con sẽ đổ dòng suối ngọt chân tướng dưới sự mong đợi của chúng sinh và tưới đều đến hàng vạn hộ gia đình, thức tỉnh những chúng sinh trong mê. Mong rằng Sư tôn vui vẻ yên tâm hơn và bớt lo lắng hơn, cung chúc Sư tôn sinh nhật vui vẻ! Khắp nơi cùng kỷ niệm, cùng chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới.

Khấu bái Sư tôn! Hợp thập!

Ngày 7 tháng 5 năm 2024

Đệ tử Đại Pháp bị giam giữ phi pháp tại nhà tù, trại tạm giam tại Bình Độ, Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông cung chúc Sư tôn sinh nhật vui vẻ!

Chúng đệ tử khấu bái Sư tôn! Hợp thập!

Ngày 7 tháng 5 năm 2024

Một đệ tử Đại Pháp đắc Pháp 26 năm tại Bình Độ, Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông cung chúc Sư phụ sinh nhật vui vẻ!

Con xin kính chào Sư phụ! Đệ tử rất nhớ Ngài! Vào thời gian quý báu cuối cùng này, đệ tử nhất định sẽ làm tốt ba việc, kiên trì học thuộc Pháp, hướng nội tìm, cứu nhiều người, tu nhất tư nhất niệm của bản thân, dần dần trừ bỏ nhân tâm. Trong những ngày cuối cùng của Chính Pháp, con muốn theo Sư phụ bước đi tốt trên đoạn đường Pháp Chính Nhân Gian này, tinh tấn thực tu hơn, đề cao tâm tính, tu tốt bản thân, cứu nhiều người, chân chính bước ra khỏi con người và hướng đến Thần!

Chúng đệ tử khấu bái Sư tôn! Hợp thập!

Ngày 7 tháng 5 năm 2024

Nhóm học Pháp nhỏ năm người tại Bình Độ, Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông cung chúc Sư phụ từ bi vĩ đại sinh nhật vui vẻ!

Kính thưa Sư phụ, chúng con đã cùng Ngài trải qua 25, 26 năm trên con đường Chính Pháp, chúng con đã càng ngày càng thành thục, có thể trở thành đệ tử Đại Pháp thời kỳ Chính Pháp, chúng con cảm thấy vô cùng tự hào! Cảm tạ Sư tôn đã vì đệ tử mà chịu đựng hết thảy thống khổ, Sư tôn ban cho chúng đệ tử tất cả những gì tốt đẹp nhất, chúng đệ tử không có ngôn từ nào có thể diễn tả được, không gì có thể hồi báo. Chỉ có nghe theo lời Sư tôn, tinh tấn thực tu, tu tốt bản thân, làm tốt ba việc, theo Sư tôn bước đi tốt trên đoạn đường cuối cùng này của Pháp Chính Nhân Gian!

Năm đệ tử chúng con khấu bái Sư tôn! Hợp thập!

Ngày 7 tháng 5 năm 2024

Một gia đình ba thế hệ năm người đệ tử Đại Pháp tại Bình Độ, Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông kính chúc Sư tôn từ bi vĩ đại sinh nhật vui vẻ!

Kính thưa Sư tôn, lịch sử đã sang một trang khác, thời gian như nước chảy róc rách, chớp mắt đã hơn 20 năm trôi qua kể từ năm 1999 đến nay. Trong ma nạn, chúng con đã bước qua với chính tín vào Sư tôn, thời gian không ngừng được kéo dài đều là dựa vào sự chịu đựng và phó xuất cực lớn của Ngài. Chúng con sẽ trân quý thời gian và nghe lời Ngài. Trên đoạn đường cuối cùng của Chính Pháp, chúng con sẽ nghe lời Sư phụ hơn, cùng Sư phụ trở về nhà! Một lần nữa xin cảm tạ Sư tôn!

Năm đệ tử chúng con khấu bái Sư tôn! Hợp thập!

Ngày 7 tháng 5 năm 2024

Đệ tử Đại Pháp tại thành phố Duy Phường cung chúc Sư tôn sinh nhật vui vẻ, chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới!

Vào lúc thời gian Chính Pháp còn lại không nhiều này, chúng con sẽ làm tốt ba việc! Xin Sư phụ hãy yên tâm! Mong Sư phụ mỉm cười!

Một đệ tử Đại Pháp và người nhà tại thành phố Lan Châu, Yên Đài, tỉnh Sơn Đông cung chúc Sư tôn sinh nhật vui vẻ. Chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới!

Một nhóm học Pháp nhỏ đệ tử Đại Pháp tại thành phố Lan Châu, Yên Đài, tỉnh Sơn Đông cung chúc Sư tôn sinh nhật vui vẻ. Chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới!

Dịch từ: https://big5.zhengjian.org/node/289485Ngày đăng: 13-05-2024

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.