Đệ tử Đại Pháp toàn thế giới gửi thiệp chúc mừng ngày Sư tôn đản sinh, chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới (3)[ChanhKien.org]

Toàn thể đệ tử Đại Pháp tại mỏ dầu Giang Hán, thành phố Tiềm Giang, tỉnh Hồ Bắc kính chúc Sư tôn sinh nhật vui vẻ!

Một đệ tử Đại Pháp cao tuổi tại mỏ dầu Giang Hán, thành phố Tiềm Giang, tỉnh Hồ Bắc kính chúc Sư tôn sinh nhật vui vẻ!

Một đệ tử Đại Pháp tại mỏ dầu Giang Hán, thành phố Tiềm Giang, tỉnh Hồ Bắc kính chúc Sư tôn sinh nhật vui vẻ!

Người thân một đệ tử Đại Pháp tại mỏ dầu Giang Hán, thành phố Tiềm Giang, tỉnh Hồ Bắc kính chúc Sư tôn sinh nhật vui vẻ!

Một nhóm học Pháp của đệ tử Đại Pháp tại mỏ dầu Giang Hán, thành phố Tiềm Giang, tỉnh Hồ Bắc kính chúc Sư tôn sinh nhật vui vẻ!

Một nhóm học Pháp của đệ tử Đại Pháp tại mỏ dầu Giang Hán, thành phố Tiềm Giang, tỉnh Hồ Bắc kính chúc Sư tôn sinh nhật vui vẻ!

Một nhóm học Pháp của đệ tử Đại Pháp tại mỏ dầu Giang Hán, thành phố Tiềm Giang, tỉnh Hồ Bắc kính chúc Sư tôn sinh nhật vui vẻ!

Đệ tử Đại Pháp tại thành phố Xích Bích, tỉnh Hồ Bắc kính chúc Sư tôn sinh nhật vui vẻ!

Toàn thể đệ tử Đại Pháp ở quận Hán Dương, thành phố Vũ Hán kính chúc Sư tôn từ bi vĩ đại sinh nhật vui vẻ!

Chúng con nguyện làm tốt ba việc để Sư tôn được yên lòng, Sư ân khó quên. Sau đây là một chút cảm ngộ ngày 13 tháng 5 chúng con kính dâng lên Sư tôn:

1. Khuyên bảo thế nhân

Nhập thế gian đợi chờ Đại Pháp
Đại Pháp truyền không nhận ra Thần
Khổ tranh đấu trong danh lợi tình
Thuyền Pháp khởi hành không chờ người.

2. Chớ quên nguyện lúc đến thế gian

Sinh ở nhân thế khổ tìm kiếm
Nghĩ không thông đến vì cớ gì
Chợt nghe Phật Chủ truyền Đại Pháp
May mắn đích thân nghe chân lý
Cuộc đời từ đây có hy vọng
Phản bổn quy chân là đích đến
Chỉ mong kiếp này theo Sư phụ
Tu chân ý không phụ đời sau.

3. Sư ân khó quên

Hồi tưởng ngày 13 tháng 5
Sư tôn truyền Pháp tại thế gian
Chúng sinh vui được Sư phổ độ
Khó lòng báo đáp ơn Sư tôn.

4. Mừng sinh nhật Sư tôn

Mây bay trên đỉnh Hoàng Hạc lâu
Dưới Hoàng Hạc lâu mong Sư về
Chúng đệ tử bên cây Hán Dương
Kính chúc Sư tôn sinh nhật vui!

Ngày 3 tháng 5 năm 2024

Đệ tử Đại Pháp ở quận Du Trung, thành phố Trùng Khánh kính chúc Sư tôn sinh nhật vui vẻ! Chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới!

Trong thời mạt thế, các hiện tượng bại hoại hoành hành, cảm tạ Sư tôn truyền Đại Pháp cứu độ chúng sinh, khiến vạn vật đổi mới, thế nhân dần thức tỉnh! Mỗi bước đi trong tu luyện của con đều không nằm ngoài sự bảo hộ của Sư phụ cho đến ngày hôm nay, không có cách nào diễn tả hết sự cảm ơn đối với Sư tôn, chỉ có tinh tấn thực tu theo Sư phụ trở về nhà, khấu đầu cảm tạ Sư ân.

Đệ tử Đại Pháp quận Bích Sơn, thành phố Trùng Khánh kính chúc Sư tôn sinh nhật vui vẻ! Chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới!

Cảm ơn Sư tôn đã truyền Đại Pháp trong lúc con cô độc và bất lực. Ngài giúp con tìm được đường về nhà, một mạch đi tới ngày hôm nay dưới sự che chở của Sư tôn, Sư ân hạo đãng. Từ nay về sau, con một lòng tín Sư tín Pháp làm tốt ba việc mà mình nên làm, theo Sư phụ trở về nhà!

Toàn thể đệ tử Đại Pháp tỉnh Vân Nam chúc mừng sinh nhật Sư tôn và Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới!

Đệ tử Đại Pháp trong hệ thống lâm nghiệp tỉnh Vân Nam kính chúc Sư tôn sinh nhật vui vẻ!

Toàn thể đệ tử Đại Pháp ở Côn Minh, tỉnh Vân Nam chúc mừng sinh nhật Sư tôn và Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới!

Tiểu đệ tử Đại Pháp ở Côn Minh kính chúc Sư phụ sinh nhật vui vẻ! Sư phụ, Ngài vất vả rồi!

Một đệ tử Đại Pháp ở Thiều Quan, Quảng Đông kính chúc Sư tôn sinh nhật vui vẻ! Khắp nơi cùng chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới! Chúc mừng sinh nhật Sư tôn!

Đệ tử Đại Pháp ở một nhóm học Pháp tại Thiều Quan, Quảng Đông chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới!

Toàn thể đệ tử Đại Pháp ở Tây An, Thiểm Tây kính chúc Sư tôn vĩ đại sinh nhật vui vẻ! Chúc mừng Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền 32 năm!

Đệ tử Đại Pháp ở thành phố Thiên Môn, tỉnh Hồ Bắc chúc mừng sinh nhật Sư phụ năm 2024!

Kính chào Sư phụ từ bi vĩ đại: Ngài vất vả rồi!

Chúng đệ tử kính chúc Sư phụ sinh nhật vui vẻ!

Mỗi lần đến tháng năm,
Tịnh liên nở đầy hồ.
Giống do Sư tôn gieo,
Hương thơm tỏa khắp trời.

Đệ tử quỳ bái Sư phụ! Hợp thập!

Kính chúc Sư tôn sinh nhật vui vẻ!

Nhân Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới 13 tháng 5 và sinh nhật Sư tôn, đệ tử Đại Pháp ở Hoài An, tỉnh Giang Tô xin vấn an Sư phụ! Kính chúc Sư tôn từ bi vĩ đại sinh nhật vui vẻ!

Đệ tử Đại Pháp ở Hoài An, Giang Tô, ngày 3 tháng 5 năm 2024.

Đệ tử Đại Pháp tỉnh Tứ Xuyên kính chúc Sư tôn từ bi vĩ đại sinh nhật vui vẻ!

Kính chúc Sư tôn từ bi vĩ đại sinh nhật vui vẻ! Khắp chốn mừng vui cùng nhau chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới 13 tháng 5!

Đệ tử Đại Pháp cùng người nhà ở tỉnh Tứ Xuyên, đệ tử Đại Pháp ở châu tự trị A Bá, một đệ tử Đại Pháp cùng người nhà ở thành phố Thành Đô, đệ tử Đại Pháp ở Viện Thiết kế Công nghiệp và Vật liệu Xây dựng kính chúc sinh nhật Sư phụ.

Đệ tử Đại Pháp Đại Lục Vạn Cổ Duyên kính chúc ân Sư từ bi vĩ đại sinh nhật vui vẻ!

Ca từ: Thánh nhật tam điệp

Mây lành che trời như cầu vồng,
Ngọc chạm rồng làm việc thiện.
Ngày thiêng liêng ngẩng đầu ngâm khúc hát,
Chúc thọ Sư tôn vang khắp trời!

Mây đỏ rực rỡ hạc lảnh lót,
Đỉnh tím đàn hương hướng lên trời.
Ngày thiêng liêng hoa ca bay khắp chốn
Bái tạ hồng ân của Sư tôn!

Tần Xuyên Đại Đường xưa uy vũ,
Dần dần tận gốc diễn đổi thay
Ngày Thánh huy hoàng trời rực rỡ,
Mừng thọ Sư tôn đất ửng hồng!

Chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới 13 tháng 5 và sinh nhật Sư tôn

Đệ tử Đại Pháp cao tuổi tại Công ty phi cơ Thành Đô tỉnh Tứ Xuyên kính chúc Sư tôn sinh nhật vui vẻ, khắp nơi mừng vui đón chào Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới.

Mãn Đình Phương – 13 tháng 5 năm Giáp Thìn

Văn: Tâm thăng hoa

Sương tan mây tản, ông trời mang đến điềm lành, tháng năm hoa sen thơm ngào ngạt.
Mấy năm Chính Pháp, cứu người khuyên tam thoái.
Hàng trăm triệu sinh mệnh được đắc cứu, ánh dương chiếu rọi, cảnh xuân tươi đẹp.
Đốt pháo hoa, âm thanh vang dội, trời cao nổ sấm chúc mừng,
Đáng mừng thay! Đại Pháp truyền, vạn chúng sinh trông ngóng, thiện niệm quay về.
Vui mừng cho Thần Châu đại địa, chính tín ngập tràn.
Chúng sinh từ bỏ Satan, quay đầu là bờ.
Pháp Luân chuyển giữa trời đất bao la, vũ trụ mới vô cùng đẹp đẽ.

Kính chúc Sư tôn từ bi vĩ đại sinh nhật vui vẻ và mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới!

Cảm ơn Sư tôn! Cảm ơn Đại Pháp! Đệ tử nhất định làm tốt ba việc, không phụ Sư tôn, không phụ Đại Pháp, không phụ chúng sinh. Sư tôn sinh nhật vui vẻ! Ánh sáng Đại Pháp phổ chiếu!

Kính dâng lòng biết ơn của đệ tử!

Thánh nhật tụng

Chúc mừng Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền 32 năm – ngày 13 tháng 5! Chúc mừng sinh nhật lần thứ 74 của Sư tôn từ bi vĩ đại!

Tác giả : Lý Ngộ

Chim nhạn dang rộng đôi cánh bay lên,
Hướng về phương Bắc xa xôi vạn dặm.
Tiếng kêu vang vọng khắp trời,
Nói với mây trắng những hoài mong.
Chim nhạn ơi, vì sao mỗi năm lại bay về phương Bắc?
Một nắng hai sương dãi nắng dầm mưa?
Điều gì đã cho bạn niềm tin vững vàng này?
Điều gì khiến bạn có sức mạnh to lớn đến thế?

Chim nhạn đáp:
À, cội nguồn của tôi ở phương Bắc,
À, đó là nơi sinh ra và nuôi dưỡng tôi,
À, đó chính là quê hương thật sự của tôi!

Tôi ngước nhìn bầu trời xanh ngát,
Khắp nơi là một vùng bao la mù mịt.
Chim nhạn trở về phương Bắc,
Nhớ mãi về quê hương của mình.
Tôi từ đâu đến?
Nơi đâu là quê hương của tôi?
Sách giáo khoa Trung Cộng nói rằng tổ tiên loài người là khỉ,
Tôi cảm thấy vô cùng buồn bã và thất vọng.
Tôi yêu nhân loại của chúng ta,
Con người làm sao lại giống khỉ được?
Con người đã sáng tạo nên lịch sử huy hoàng,
Khỉ trước nay vẫn chỉ là khỉ, đạo lý này giảng sao đây?
Chim nhạn ơi,
Bạn có biết câu trả lời không?
Mây trắng ơi,
Bạn có biết câu trả lời không?

Một tiếng sấm xuân kinh thiên động địa
Nhân Thần thức tỉnh rung chuyển bầu trời.
Chúng sinh hân hoan chắp tay quỳ bái
Vạn vật hồi sinh mừng đón ánh dương.
Ngày 13 tháng 5 năm 1992
Đại Pháp khai truyền trời đất ca tụng.
Ân Sư độ đồ đệ lên thiên đường
Pháp lý dẫn dắt giương buồm khởi hành.
Một bộ thiên thư trân quý vô giá
Nâng giữ trong tâm nước mắt rưng rưng.
Pháp Luân xoay chuyển trời cao trong xanh
Chân Thiện Nhẫn tỏa ra muôn vạn Pháp quang!
Thế giới trường xuân nhân loại hạnh phúc
Tiếng đọc sách râm ran khắp thôn thành!
Năm bộ công pháp chí giản chí dị,
Tiếng nhạc luyện công du dương.
Vung tay xung quán công đạt lưỡng cực,
Xếp bằng đả tọa lạc vào tiên cảnh.
Đạo đức hồi thăng nhân tâm hướng thiện,
Vạn gia hòa thuận thân thể khỏe mạnh!
Thần lộ thoáng đãng cổng trời đã mở,
Nhờ uy đức Sư tôn đệ tử tăng công!
Chỉ bảy năm người tu luyện gần trăm triệu,
Thịnh hành xưa nay chưa từng có.
Pháp lý vũ trụ Chân Thiện Nhẫn,
Người người sùng kính chí cao vô thượng.
Ân Sư từ bi khổ độ đệ tử,
Kết duyên vạn cổ đệ tử hân hoan.
20 tháng 7 năm 1999 Giang yêu làm loạn,
Trung Cộng hoảng sợ trấn áp điên cuồng.
Đuổi tận giết tuyệt trăm loại cực hình
Thu hoạch nội tạng hại Thiên Địa Thần.
Vô cớ vu khống phỉ báng Sư tôn
Bịa đặt giả dối lừa lọc bẩn thỉu.
Vụ tự thiêu giả đốt lông mày của tà đảng,
1400 vụ án đảo ngược sự quang minh thản đãng của đồ đệ Đại Pháp.
Tà đảng dốc tận quốc lực tạo cớ đàn áp,
Lại khiến Pháp lý Chân Thiện Nhẫn hồng dương thế giới.
Tà Đảng Trung Cộng là thứ gì nhỉ?
Vì đệ tử Đại Pháp mà tồn tại có chi phải phách lối?
Số phận của ngươi đã được định sẵn,
Sư phụ nói: “Thiêu đốt tà Đảng, tôi luyện kim cương!”
Ngày nay Pháp truyền hơn trăm nước,
Trăm triệu đệ tử tu tâm hướng thượng.
Pháp Luân Đại Pháp như mặt trời giữa trưa,
Tà Đảng càng đàn áp lại càng hưng vượng.
Đệ tử kiên tu Đại Pháp không lay chuyển,
Xả bỏ sinh tử truyền bá chân tướng.
Làn sóng tam thoái lan rộng toàn cầu,
420 triệu dũng sĩ từ bỏ tà đảng.
Tà đảng phi pháp tiếng oán hờn khắp nơi,
Bách tính thức tỉnh hô hào đập tan tường đỏ.
Giang quỷ Trạch Dân đã hạ địa ngục,
Tà đảng gắng gượng không lâu sẽ bị diệt.
Trời diệt Trung Cộng đã định sẵn,
Thiên tai nhân họa liên tiếp ập đến.
Than ôi,Trung Cộng khí số đã tận,
Đáng thương, tà đảng đợi ngày hạ đài!
Mạt Pháp mạt kiếp con người trong hoạn nạn,
Sóng đen cuồn cuộn, vũ trụ tang thương.
Góp sóng theo dòng đạo đức băng hoại,
Âm hồn phương Tây nhập vào tà đảng.
Vì cứu chúng sinh hạ thế độ nhân,
Nợ nghiệp chúng sinh ân Sư gánh vác.
Hóa ra ân Sư là Sáng Thế Chủ,
Vì chúng sinh chịu khổ trăm bề.
Vì sao có nhân loại”,
“Vì sao phải cứu độ chúng sinh”,
Hai bài kinh văn thức tỉnh phá mê,
Trả lại diện mạo chân thực sinh mệnh trong vũ trụ.
Thiên cơ hiển lộ thấy chân lý,
Lột trần thuyết tiến hóa, thuyết vô thần.
Thần tạo ra con người cao quý vô cùng,
Quê hương con người nơi thiên đường tuyệt đẹp.
Thanh âm Sáng Thế Chủ kêu gọi người thân,
Từ bỏ tà đảng trở về cố hương.
Ngài tự tay khai mở Thiên môn,
Thuyền độ đang ở cạnh bên bạn.
Chúng sinh sắp trở về trên thiên đường,
Luân hồi ngàn đời chỉ vì lúc này thôi!
Sư tôn kính yêu của con,
Sáng Thế Chủ vĩ đại!
Công đức của Ngài tràn ngập bầu trời!
Sáng Thế Chủ vĩ đại ơi,
Sư tôn kính yêu của con!
Đệ tử và chúng sinh không sao báo đáp ơn nghĩa bao la của Ngài!

Chim nhạn à,
Bạn vỗ cánh bay về phương Bắc để tìm cố hương,
Tôi chúc nguyện bạn thuận buồm xuôi gió,
Giương cánh bay không ngừng nghỉ đạt được mong nguyện.
Tôi cũng có quê hương nơi nhân loại,
Cố hương của tôi ở trên thiên đường mỹ lệ.
Đến nhân gian để trợ Sư Chính Pháp,
Hoàn thành xong sứ mệnh cùng Thầy trở về nhà
Vạn cổ hồng khung nhân gian thiên thượng,
Chủ tể thật sự là Vương của vạn Vương!
Đó là Sư tôn tôn kính của tôi,
Là Sáng Thế Chủ vĩ đại công đức vô lượng,
Ngài là người sáng lập Pháp Luân Đại Pháp,
Chúng sinh kính ngưỡng tôn thờ!
Hôm nay ngày 13 tháng 5
Khắp chốn vui mừng rồng bay phượng múa hoa nở thơm ngát.
Vạn người hát ca Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới,
Để những năm tháng nhiều sắc màu ấy vạn cổ lưu danh.
Dành bài thánh ca hay nhất tới Pháp Luân Đại Pháp,
Dành lời chúc đẹp nhất tới Sư phụ, tới Sáng Thế Chủ, tới Pháp Luân Thánh Vương.
Chúc ân Sư sinh nhật vui vẻ vạn sự như ý,
Các đệ tử tại nhiều nơi trên thế giới tâm hướng đến bên cạnh ân Sư.
Hãy nhìn, Shen Yun đã dẫn đầu,
Tất cả sinh mệnh chân chính đi theo sau.
Pháp Chính Nhân Gian tráng lệ,
Sẽ có tại Đông thổ,
Sẽ có trên thế giới,
Sẽ có trong toàn vũ trụ,
Biểu diễn long trọng!
Vạn cổ huy hoàng !

Mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới 13 tháng 5, chúng con kính chúc Sư tôn sinh nhật vui vẻ!

Bài ca vĩnh hằng

Tác giả: Mỹ Thi

Sinh mệnh vĩ đại
Như một bản giao hưởng tráng lệ
Trên vũ đài của vũ trụ
Vang lên giai điệu vô tận
Chúng con là những nốt nhạc trong ca khúc
Nhảy múa giữa đất trời
Cùng vạn vật sánh bước
Phật quang chiếu rọi đất trời trong nắng ban mai
Vạn vật thức tỉnh phá kén chui ra
Đó là khúc nhạc dạo đầu của sinh mệnh mới
Vang lên nhịp đập của đất trời
Hoa nở mùa xuân, bóng mát ngày hè
Quả chín trời thu, gió đông lặng lẽ
Bản nhạc sinh mệnh xoay vần trong bốn mùa
Giai điệu đẹp nhất cất lên trong ánh sáng Phật Pháp
Ngước mặt nhìn vũ trụ bao la
Giống như nốt nhạc của sinh mệnh
Trong khung cảnh tối tăm
Biểu diễn khúc giao hưởng tráng lệ.

Chúng con trưởng thành trong Pháp
Cảm nhận được giai điệu của sinh mệnh
Thể nghiệm được kỳ tích của sinh mệnh
Sinh mệnh được đắc cứu là một bức tranh đa màu sắc
Mỗi sinh mệnh là một nét vẽ tăng thêm màu sắc cho bức tranh
Trong đại dương mênh mông sinh mệnh
Phật quang của Sáng Thế Chủ soi sáng con đường phía trước chúng con
Dùng Phật Pháp dẫn dắt chúng con tiến về bến bờ phản bổn quy chân
Dùng Pháp lý Chân Thiện Nhẫn mở ra cửa sổ tâm linh của chúng con.

Dòng suy nghĩ đang thả mình vào vũ trụ mênh mông
Cảm thụ được hàng nghìn vạn thế giới đầy màu sắc và những lĩnh hội kỳ diệu
Lời dạy của Sáng Thế Chủ như mưa xuân tưới nhuần
Mang đến tương lai cho vô lượng chúng sinh
Sáng Thế Chủ từ bi vớt chúng con lên từ địa ngục
Sáng Thế Chủ cứu độ vô lượng chúng sinh
Sáng Thế Chủ vì chúng sinh mà gánh chịu tất cả thống khổ

Sáng Thế Chủ dùng từ bi hồng đại để chăm sóc mỗi từng người đến thế giới này
Dùng Pháp lý Phật Pháp đánh thức thiện niệm vùi sâu nơi đáy lòng
Chúng sinh sẽ ghi nhớ những lời dạy và sự hy sinh của Ngài
Chúng sinh biết ơn sự cứu rỗi của Ngài.

Đệ tử ở thành phố Thiên Môn, tỉnh Hồ Bắc kính chúc Sư phụ sinh nhật vui vẻ!

Tính đến năm 2024, đệ tử đã tham gia tổng cộng 25 lần lời kêu gọi gửi bài viết nhân dịp “Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới”.

Sư phụ từ bi vĩ đại: Ngài vất vả rồi !

Chúng con kỷ niệm sinh nhật lần thứ 73 của Ngài tại thế gian. Ngài dẫn dắt chúng con vượt qua sóng gió trong những năm tháng gian khổ. Ba việc mà chúng con cần làm, có người chỉ làm một việc, có người làm hai việc, có người mặc dù đang làm ba việc, nhưng thêm lẫn vào rất nhiều nhân tâm. Người trước nay chưa từng nói không cho chúng con tu luyện, mà vẫn để chúng con trưởng thành, nghĩ đủ mọi cách giúp chúng con cân bằng hết thảy ân ân oán oán của bao đời trước, giải khai ma nạn. Nói thẳng ra, Ngài không muốn bỏ rơi một đệ tử nào, cho dù chúng con vẫn chưa đạt được tiêu chuẩn mà Đại Pháp yêu cầu, nhiều lần kéo dài thời gian tu luyện Chính Pháp. Ngài vẫn tận sức giúp chúng con đạt được tiêu chuẩn cuối cùng, có một tương lai tốt đẹp. Ngoài ra, Ngài còn dùng các loại biện pháp giúp chúng con cứu độ những chúng sinh mà chúng con cần phải cứu, để chúng con hoàn thành thệ ước. Đây thật sự là hồng ân hạo đãng!

Chúng con cùng hô vang cảm tạ Sư tôn! Kính chúc Sư tôn sinh nhật vui vẻ!

Chúng đệ tử cúi đầu bái Sư phụ! Hợp thập!

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/289487Ngày đăng: 13-05-2024

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.