Thiển ngộ về việc phát chính niệmTác giả: Học viên Đại Pháp

[ChanhKien.org]

Đối với các đồng tu trường kỳ trong ma nạn, chúng ta hỗ trợ phát chính niệm không chỉ là tiêu trừ tà ác, quan trọng hơn là gia trì chính niệm cho các đồng tu trong khi gặp ma nạn, làm cho vị ấy cuối cùng có thể nhận ra được căn nguyên của tà ác bức hại, làm thế nào để tự bản thân có thể dùng Pháp quy chính nó, đây mới chính là mấu chốt của việc phát chính niệm. Kỳ thực khi phát chính niệm, tiêu trừ là phụ, gia trì mới là chính. Chỉ khi vị ấy trong ma nạn có chính niệm mạnh, tăng thêm việc tín Sư tín Pháp, thì tà ác mới không dám tiếp tục bức hại vị ấy, hết thảy sẽ biến mất như khói tan mây tản.

Nhưng điều chúng ta phát ra nhất định phải là chính niệm. Khi phát chính niệm, tâm tính của đồng tu trong ma nạn không đề cao thì cũng không có tác dụng. Vừa tiêu trừ tà ác vừa tăng cường chính niệm, tâm tính của đồng tu lại có thể đề cao, có thể làm được những điều đó thì hiệu quả nhất định sẽ tốt.

Đối với các đệ tử Đại Pháp chân chính mà nói, phát chính niệm không phải chỉ dựa vào mỗi chỉ lệnh. Tâm cần phải dựa trên Pháp, mọi lúc mọi nơi đều là chính niệm. Cũng chính là nói mọi lúc mọi nơi bạn đều đang phát ra chính niệm, mọi lúc mọi nơi cũng đều là thanh trừ, quy chính hết thảy nhân tố bất chính xung quanh bạn. Đây chính là: “Phật quang phổ chiếu, lễ nghĩa viên minh” (Chuyển Pháp Luân). Là một đệ tử Đại Pháp mà nói, đây cũng là con đường tu luyện mà bạn tất yếu phải trải qua.

Pháp là viên dung, dung nhập chặt chẽ việc phát chính niệm vào tu luyện thì tâm mới có thể đặt tại Pháp. Chính niệm là vô sở bất tại (không chỗ nào không tồn tại), tiêu trừ tà ác là vô sở bất tại. Chỉ cần kiên trì bền bỉ, nắm vững các nguyên tắc cơ bản của tu luyện là hướng nội, tu tâm tính thì bạn chính là đang chính lại hết thảy những điều bất chính, bạn nhất định là một vị Thần vĩ đại giữa nơi con người.

Dịch từ: https://big5.zhengjian.org/node/276136Ngày đăng: 30-04-2024

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.