Cái khóaTác giả: Đệ tử Đại Pháp

[ChanhKien.org]

Sư tôn đã khai thị cho chúng ta biết thiên cơ liên quan đến huyệt “mệnh môn”. Cá nhân tôi lý giải nó chính là tầng tầng cửa sắt, tầng tầng trời, tầng tầng cái khóa trong tâm, tầng tầng Phật Pháp thần thông.

Khi tâm bị khóa có phải là mệnh cũng bị khống chế, khi tâm bị khống chế phải chăng là mệnh cũng bị khóa lại, chúng ràng buộc lẫn nhau. Người thường khó có thể cải biến thọ mệnh của mình, đó là nhất định. Nếu không chân tu, không đề cao tâm tính mà khóa chặt thân tâm của mình, thì không thể nào cải biến vận mệnh, cũng không có trí huệ để mở “khóa tâm”. Chân chính đi trên con đường tu luyện, thật sự biết sám hối và chân chính hướng nội tìm, mới có thể thật sự gỡ bỏ “cái khóa của sinh mệnh” và bước trên con đường phản bổn quy chân. Cơ duyên tu luyện này là rất khó đắc được, một lần đắc được thân người và gặp được chính Pháp, không biết là phúc báo của bao nhiêu đời bao nhiêu kiếp tu luyện mà thành. Tu luyện rất nghiêm túc, sinh lão bệnh tử là quy luật của vũ trụ, ai có thể tùy tiện cải biến quy luật này chứ? Ai cũng không thể động đến thiên Pháp và nguyên tắc này. Sự từ bi không có giới hạn kỳ thực là dung túng, cũng bằng như tự hủy, rơi vào trong nhân tình của tam giới, phải chịu khổ nhiều lần trong lục đạo luân hồi. Có thể thoát khỏi sinh tử luân hồi chỉ duy người chân tu, nhảy xuất khỏi tam giới, vượt khỏi tình. Những ai ôm giữ tình không muốn buông chỉ có thể nói là quá ngốc. Từ bi chân chính không phải là tình, cũng sẽ không bị tình chi phối. Người không chân tu không thể nghiệm được dư vị khi không có tình là gì, cũng không lĩnh hội được sự uy nghiêm và thù thắng của Phật Pháp.

Những cái khóa sẽ khóa chặt chân niệm, khóa chặt bản tính, khóa chặt sự thuần chân, khóa chặt sự từ bi, khóa chặt huệ nhãn, khóa chặt thần thông của bạn; nó sẽ khiến bạn bị khóa trong “tình”, bị khóa trong “tam giới”, bị khóa trong thân thể của “hồng ma”. Bản chất tà ác của nó, sự cám dỗ sắc dục của nó, sự trao đổi lợi ích của nó, bộ mặt quang vinh của nó, sự trả thù đầy oán hận, sự xưng vương cuồng vọng của nó, sự thách thức của nó đối với Thần, hết thảy những gen thâm độc này của nó, chỉ cần bị khóa trong thân và tâm của bạn, như vậy trong bản thân của bạn sẽ tự nhiên có nó, trong nó có bạn. Hơn nữa nó còn muốn quản lý khống chế hết thảy, nó muốn đảo loạn nhân gian, nó muốn giở trò lưu manh côn đồ, nó muốn thỏa mãn dâm dục, nó muốn tranh đấu thắng lợi,…

Xin đừng vọng tưởng rằng bạn có thể thâm nhập vào hang rắn rồi dần dần tác động được nó, dừng vọng tưởng rằng nó xem trọng và coi bạn là một người tốt. Chớ vọng tưởng rằng, chỉ cần bạn bảo trì thái độ trung lập là sẽ bảo vệ được mình. Cũng đừng hy vọng một ngày nào đó nó bỗng nhiên cao hứng sẽ buông tha cho bạn và sửa lại án sai, vọng tưởng một ngày nào đó nó tự mình đồng ý giải thể, vọng tưởng bản thân có thể như ve sầu thoát xác, vọng tưởng dưới thể chế của nó bạn có thể giữ được liêm khiết thanh bạch, vọng tưởng vừa có được “danh lợi tình” lại có thể đến được “thiên quốc”. Khi bạn giải khai những cái khóa trong tâm, nhảy ra khỏi hệ thống cộng sản tà ma của nó, minh bạch chân tướng, nhận rõ bộ mặt thật của rồng đỏ, thì mới có thể thực sự thoát khỏi sự kiểm soát của nó.

Bản chất thực sự của hồng ma là “giả ác đấu”, trong lời nói và hành động của nó là có mang theo “tà ác, lừa dối, xúi giục, tranh đấu, cướp bóc, côn đồ, ly gián, tiêu diệt và khống chế”, khi nó ẩn núp ở trong thân thể người tu luyện, thì người này sẽ biểu hiện ra văn hoá đảng nặng, tâm sắc dục nặng, tâm danh lợi nặng, tâm dục vọng mạnh, muốn tách biệt khỏi tất cả năng lượng chính, từ đó thỏa mãn hư vinh của bản thân, muốn người khác nói mình là tốt nhất, là người đáng tin nhất, biểu hiện này cũng đồng dạng với tà đảng. Nó che đậy tất cả thông tin, ngăn chặn tất cả mọi thông tin, lấy trộm thành quả của người khác, chiếm đoạt công lao của người khác, bẻ cong ý tốt của người khác, lợi dụng sự lương thiện của người khác để tùy ý bắt nạt và chà đạp.

Nếu một người có những biểu hiện như tranh công người khác, không thỏa mãn, không biết đủ, tà biến, ma biến, khóa chặt bản thân, khóa chặt tâm, thì tất nhiên sẽ trở thành khối cộng đồng của hồng ma, điều này là cực kỳ nguy hiểm, bởi vì rồng đỏ là nó là nguồn gốc của mọi tội ác, nó nhất định sẽ bị tiêu trừ triệt để.

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/287428Ngày đăng: 01-03-2024

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.