Đệ tử Đại Pháp toàn thế giới cung chúc Sư tôn từ bi vĩ đại năm mới vui vẻ (5)[ChanhKien.org]

Cung chúc Sư phụ năm mới vui vẻ, Sư phụ đã vất vả rồi!

Đệ tử chúng con biết rằng thời gian Sư phụ kéo dài cứu độ chúng sinh là vô cùng trân quý, cảm tạ Sư tôn. Đệ tử sẽ nỗ lực làm tốt hơn, tận tâm làm ba việc tốt hơn nữa, cảm ân Sư tôn.

Các đệ tử Đại Pháp của Hệ thống Y tế Trường Xuân kính dâng lên Sư tôn!

Các đệ tử Đại Pháp Trường Xuân cung chúc Sư phụ năm mới vui vẻ! Sư phụ đã vất vả rồi!

Các đệ tử Đại Pháp Trường Xuân cung chúc Sư phụ năm mới vui vẻ! Sư phụ đã vất vả rồi!

Các đệ tử Đại Pháp Trường Xuân cung chúc Sư phụ năm mới vui vẻ! Sư phụ đã vất vả rồi!

Các đệ tử Đại Pháp Trường Xuân cung chúc Sư phụ năm mới vui vẻ! Sư phụ đã vất vả rồi!

Các đệ tử Đại Pháp Trường Xuân cung chúc Sư phụ năm mới vui vẻ! Sư phụ đã vất vả rồi!

Các đệ tử Đại Pháp Trường Xuân cung chúc Sư phụ năm mới vui vẻ! Sư phụ đã vất vả rồi!

Nhóm học Pháp gồm ba đệ tử Đại Pháp ở Trường Xuân cung chúc Sư phụ năm mới vui vẻ! Sư phụ đã vất vả rồi!

Các đệ tử Đại Pháp Trường Xuân và gia đình cung chúc Sư phụ năm mới vui vẻ! Sư phụ đã vất vả rồi!

Các đệ tử Đại Pháp Trường Xuân cung chúc Sư phụ năm mới vui vẻ! Sư phụ đã vất vả rồi!

Các đệ tử Đại Pháp Trường Xuân cung chúc Sư phụ năm mới vui vẻ! Sư phụ đã vất vả rồi!

Các đệ tử Đại Pháp Trường Xuân và gia đình cung chúc Sư phụ năm mới vui vẻ! Sư phụ đã vất vả rồi!

Các đệ tử Đại Pháp Trường Xuân cung chúc Sư phụ năm mới vui vẻ! Sư phụ đã vất vả rồi!

Các đệ tử Đại Pháp Trường Xuân cung chúc Sư phụ năm mới vui vẻ! Sư phụ đã vất vả rồi!

Các đệ tử Đại Pháp Trường Xuân cung chúc Sư phụ năm mới vui vẻ! Sư phụ đã vất vả rồi!

Tạ ân Sư

Long ngâm phượng triển nghênh tân xuân
Đệ tử quê nhà tạ Sư tôn
Bản tính thuần khiết đồng hoá với Đại Pháp
Đồ đệ Đại Pháp chúc Sư phụ tết xuân thuận hoà tươi đẹp

Nhóm học Pháp gồm năm đệ tử Đại Pháp tại Trường Xuân kính chúc Sư phụ năm mới vui vẻ! Sư phụ đã vất vả rồi!

Các đệ tử Đại Pháp ở Trường Xuân kính chúc Sư phụ năm mới vui vẻ! Sư phụ đã vất vả rồi!

Đệ tử Đại Pháp ở hệ thống giáo dục Trường Xuân kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Đệ tử Đại Pháp ở hệ thống giáo dục Trường Xuân kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Đệ tử Đại Pháp ở hệ thống giáo dục Trường Xuân kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Các đệ tử nhóm học Pháp nhỏ ở Trường Xuân kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Hai cha con đệ tử Đại Pháp ở Trường Xuân kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Các tiểu đệ tử Đại Pháp ở Trường Xuân kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Các đệ tử Đại Pháp ở Trường Xuân và gia đình kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Các đệ tử Đại Pháp ở Trường Xuân kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Hai mẹ con đệ tử Đại Pháp ở Trường Xuân kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Các đệ tử Đại Pháp ở Trường Xuân kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Các đệ tử Đại Pháp một nhóm học Pháp nhỏ ở Trường Xuân kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Các đệ tử Đại Pháp Trường Xuân cùng các thành viên trong gia đình, bạn bè thân quyến, đồng bào dân làng ở quê hương và tất cả chúng sinh kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Các đệ tử Đại Pháp ở Trường Xuân cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Các đệ tử Đại Pháp ở Trường Xuân kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Các đệ tử Đại Pháp ở Trường Xuân cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Các đệ tử Đại Pháp ở Trường Xuân và người nhà minh bạch chân tướng cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Đệ tử Đại Pháp ở thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm cùng gia đình tứ đại đồng đường cung kính chúc mừng Sư phụ từ bi vĩ đại năm Thìn vui vẻ!

Kính chúc Sư phụ năm Thìn vui vẻ!

Ngoài trời đất băng tuyết lấp đầy
Hoa mai diễm lệ trong sương giá
Mỗi khi Thần Châu đến ngày hội
Tinh thần chỉ hướng về bên kia đại dương
Trông mong Sư phụ sớm trở về Đông Thổ
Sư đồ hân hoan đoàn tụ
Thánh ân không biết lấy gì báo đáp
Chỉ có thể đoái hiện lời thệ ước
Cung chúc Sư phụ năm Thìn vui vẻ
Toàn thể gia đình đệ tử xin được chúc Tết Sư phụ!

Đệ tử thay mặt bốn thế hệ trong gia đình khấu đầu chín lần, kính chúc Sư phụ năm mới vui vẻ!
Ngày 20 tháng 1 năm 2024

Đệ tử Đại Pháp ở Đức Huệ, Trường Xuân, Cát Lâm cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Các đệ tử Đại Pháp ở Đức Huệ, Trường Xuân, Cát Lâm cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Ở bên Sư tôn, đời này không hối tiếc

Vạn tượng canh tân chia tay năm cũ
Rồng vàng bay lượn hiển cát tường
Ức vạn đệ tử chúc năm mới Thầy
Khắp tầng trời cùng ca tụng ân Sư
Sư ân hạo đãng phóng quang huy
Vạn đóa tịnh liên thuần khiết tỏa hương thơm
Mọc lên từ bùn mà chẳng vấy bẩn
Sương gió tuyết lạnh chí không sờn
Nhìn lại quá khứ xưa
Chẳng còn mặt mũi nào vì xấu hổ
Trầm luân say trong bể tình dục vọng
Mê ngủ trong đống rác danh lợi
Chẳng hay biết phía sau oán hận là ma quỷ Sa tăng
Mở miệng là ai, ai kia?
Gặp việc gì cũng đổ lỗi tại người
Quen mất rồi với chỉ trích và oán hận
Luôn kì kèo tính toán bạn sai tôi đúng
Trong vô tri mà tạo ra tội nghiệp
May thay Sư phụ ân cần dạy bảo
Tìm về chân niệm đã mất
Nếu không chẳng phải sẽ bị tiêu hủy trong hoại diệt
Đại Pháp khai mở trí huệ
Tuy vẫn chưa ngộ được hết tinh túy và nội hàm trong Đại Pháp
Nhưng Pháp lý trên bề mặt đều có thể lĩnh hội
Đại Pháp viên dung không có tuyệt đối đúng hay sai
Phân công khác nhau, cùng viên dung bổ trợ
Những gì triển hiện ra đều là trí huệ của Sáng Thế Chủ
Chỉ khi hình thành chỉnh thể mới không thể bị phá hủy
Nghìn vạn năm chờ đợi
Nghìn vạn năm luân hồi
Đời đời kiếp kiếp đi theo Sư tôn
Được ở bên Sư tôn, được ở bên Đại Pháp trân quý biết bao
Giải thể lạn quỷ ác ma can nhiễu cứu chúng sinh
Trợ Sư Chính Pháp quần anh tụ hợp
Dùng hết ngôn ngữ của nhân loại cũng chẳng sao miêu tả được ân đức của Sư tôn
Ở bên Sư tôn, đời này không hối tiếc

Các đệ tử Đại Pháp ở Đức Huệ, Trường Xuân, Cát Lâm cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Cung chúc Sư phụ năm mới vui vẻ! Cảm ân Sư tôn gia trì, đệ tử mong nhớ Sư tôn.

Đệ tử Đại Pháp ở Đức Huệ, Trường Xuân, Cát Lâm cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Cung chúc Sư phụ năm mới vui vẻ! Cảm ân Sư tôn từ bi cứu độ!

Cung chúc Sư phụ từ bi vĩ đại năm mới vui vẻ!

Lời chúc mừng năm mới

Pháp Chính Nhân Gian trong ánh xuân
Đệ tử cảm ân đón Thầy về
Theo Thầy tế thế một chặng đường
Từ bi Pháp lực triển Thần uy

Một đệ tử Đại Pháp đến từ Du Thụ, thành phố Trường Xuân kính chúc lên Sư tôn!

Tất cả đệ tử Đại Pháp ở thị trấn Cang Diêu, quận Long Đàm, thành phố Cát Lâm cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Tất cả đệ tử Đại Pháp ở thị trấn Cang Diêu, quận Long Đàm, thành phố Cát Lâm và gia quyến cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Các đệ tử Đại Pháp thành phố Cát Lâm tại Thượng Hải cung chúc Sư tôn từ bi vĩ đại năm mới vui vẻ!

Các đệ tử Đại Pháp ở Cẩm Châu, tỉnh Liêu Ninh cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Hai vợ chồng đệ tử Đại Pháp ở Cẩm Châu, tỉnh Liêu Ninh cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Các đệ tử Đại Pháp ở huyện Nghĩa, thành phố Cẩm Châu, tỉnh Liêu Ninh kính chúc Sư tôn từ bi vĩ đại năm mới vui vẻ!

Các đệ tử Đại Pháp ở một nhóm học Pháp nhỏ ở huyện Nghĩa, thành phố Cẩm Châu, tỉnh Liêu Ninh cung chúc Sư tôn từ bi vĩ đại năm mới vui vẻ!

Các đệ tử Đại Pháp ở huyện Kiến Xương, thành phố Hồ Lô Đảo, tỉnh Liêu Ninh cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Sư tôn, Ngài đã vất vả rồi! Năm mới đã đến, lòng cảm ân của chúng con đối với Sư tôn vĩ đại không thể diễn tả bằng lời, duy chỉ có tinh tấn, tinh tấn và tinh tấn mới không cô phụ sự từ bi cứu độ của Sư tôn! Đệ tử chúng con quỳ tạ ân Sư tôn từ bi cứu độ!

Hai chị em đệ tử Đại Pháp ở huyện Kiến Xương, thành phố Hồ Lô Đảo, tỉnh Liêu Ninh, cung chúc Sư phụ năm mới vui vẻ!

Chúng con là đệ tử Đại Pháp đắc Pháp trước năm 1999, trong những năm gió mưa, chúng con đã đi nhiều bước ngoặt quanh co. Nhưng Sư tôn từ bi và vĩ đại chưa bao giờ từ bỏ chúng con, mà luôn từ bi điểm ngộ cho chúng con, mới giúp cho chúng con có thể trong Chính Pháp bước đi được đến hôm nay. Chúng con thật may mắn và hạnh phúc! Chúng con nhất định trân quý cơ duyên vạn cổ khó gặp này, cùng nhau về nhà, nắm tay nhau về nhà!

Các đệ tử Đại Pháp ở một nhóm học Pháp nhỏ ở huyện Kiến Xương, thành phố Hồ Lô Đảo, tỉnh Liêu Ninh, kính chúc Sư phụ năm mới vui vẻ!

Đệ tử chúng con cảm ân Sư tôn từ bi cứu độ! Sang năm mới, chúng con nhất định tỷ học tỷ tu, cộng đồng tinh tấn, làm tốt ba việc! Xin Sư phụ hãy yên tâm!

Hai tiểu đệ tử Đại Pháp ở huyện Kiến Xương, thành phố Hồ Lô Đảo, tỉnh Liêu Ninh kính chúc Sư phụ năm mới vui vẻ!

Chúng con là tiểu đệ tử của Sư phụ, mỗi ngày chúng con đều vô cùng vui vẻ và hạnh phúc! Chúng con sẽ học thuộc nhiều bài thơ trong “Hồng Ngâm” của Sư phụ. Chúng con luôn vui vẻ cung kính dâng hương, hoa trái lên Sư phụ, và vui mừng cúi đầu chắp tay hợp thập. Trong cuộc sống thường ngày, chúng con cùng giúp đỡ nhau để giữ vững tâm tính, nhưng đôi khi quên mất lời Thầy nên cũng có lúc tức giận, nhưng khi được gia đình nhắc nhở, chúng con nhớ ra mình là tiểu đệ tử, ngay lập tức chuyển những nỗi buồn phiền thành niềm vui! Tu luyện thật tốt Chân Thiện Nhẫn! Không để cho người lớn phải lo buồn, trong học tập chúng con cũng cảm thấy rất nhẹ nhàng thoải mái. Chúng con thật sự cảm tạ Sư phụ! Có Sư phụ thật là hạnh phúc!

Ba mẹ con đệ tử Đại Pháp, đến từ huyện Kiến Bình, thành phố Triều Dương, tỉnh Liêu Ninh kính dâng lên Sư phụ!

Một gia đình ba đệ tử Đại Pháp ở thành phố Thẩm Dương kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Các đệ tử Đại Pháp ở Thẩm Dương cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Tất cả các đệ tử Đại Pháp ở tỉnh Hà Bắc kính chúc Sư phụ từ bi vĩ đại một năm mới vui vẻ!

Tất cả các đệ tử Đại Pháp ở tỉnh Hà Bắc cung chúc Sư phụ từ bi vĩ đại năm mới vui vẻ!

Các đệ tử Đại Pháp ở tỉnh Hà Bắc kính chúc Sư phụ năm mới vui vẻ!

Toàn thể đệ tử Đại Pháp ở Thành phố Trương Gia Khẩu tỉnh Hà Bắc chúc mừng năm mới Sư phụ từ bi vĩ đại! Kính chúc Sư phụ từ bi vĩ đại năm mới vui vẻ!

Thời khắc năm mới lại đến, hơn 10.000 đệ tử Đại Pháp sống ở phố núi phía Bắc Trường Thành xin được gửi lời chúc mừng năm mới đến Sư phụ từ bi vĩ đại! Chúc mừng Sư phụ từ bi vĩ đại năm mới vui vẻ!

Sư phụ trong kinh văn mới đăng ngày 19 tháng 1 năm 2021 có nói với các đệ tử rằng: “Pháp Chính Thiên Thể đã kết thúc; nay chính là đang quá độ sang Pháp Chính Nhân Gian. Phần lớn các đệ tử Đại Pháp sẽ theo Sư [phụ] Pháp Chính Nhân Gian”.

Sau đó Sư phụ lại công bố hai bài kinh văn Vì sao có nhân loại“Tại sao cần phải cứu độ chúng sinh” tới toàn thể con người thế gian, tiếp theo sau đó là ba bài kinh văn mới lần lượt ra đời, bao gồm “Tránh xa hiểm ác”, “Tu luyện Đại Pháp là ngiêm túc”, “Đối đãi chính xác với người nhà Sư phụ”, ba bài kinh văn này trở thành Pháp mà chúng đệ tử cần phải thường đọc mỗi ngày. Từ đó chúng con nhận thức được sứ mệnh mang theo bên thân mình, trách nhiệm trọng đại, không thể cô phụ sự phó thác và sự từ bi của Sư ân.

Trong thời kỳ loạn thế mạt kiếp chưa từng có này, chúng đệ tử sẽ không bao giờ quên những lời chỉ dạy từ bi của Sư phụ, phải học Pháp cho tốt, tu tốt bản thân, giảng chân tướng để cứu nhiều chúng sinh hơn nữa, phát chính niệm để tận diệt tà ác, đoái hiện lời thệ ước, hoàn thành sứ mệnh, viên mãn theo Sư phụ trở về. Thời khắc năm mới sắp tới, đệ tử xin được dâng tặng Sư phụ từ bi vĩ đại bài thơ nhỏ mà con làm để thay lời cảm tạ Sư ân:

Sứ mệnh bên thân

Sư phụ từ bi ra kinh văn
Đem hết thiên cơ nói cho thế nhân hay
Có thể tiến nhập vào vũ trụ mới hay không
Thiên cơ tiết lộ hết thảy, ai có thể ngộ ra
Ngày nay Pháp đồ gánh sứ mệnh
Mang bên thân sứ mệnh cứu độ chúng sinh
Thời khắc mạt kiếp sẽ tinh tuyển
Hoàn thành sứ mệnh về Thiên đình

Ngày 14 tháng 1 năm 2024

Toàn thể đệ tử Đại Pháp ở Thạch Gia Trang kính chúc Sư phụ năm mới vui vẻ!

Đệ tử Đại Pháp Thạch Gia Trang kính chúc Sư phụ từ bi vĩ đại năm mới vui vẻ!

Đệ tử Đại Pháp Thạch Gia Trang kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Đệ tử Đại Pháp Thạch Gia Trang kính chúc Sư tôn từ bi vĩ đại năm mới vui vẻ!

Toàn thể đệ tử Đại Pháp ở Thái Nguyên Sơn Tây kính chúc Sư phụ năm mới vui vẻ!

Gia đình một đệ tử Đại Pháp ở Thái Nguyên Sơn Tây kính chúc Sư phụ năm mới vui vẻ!

Đệ tử Đại Pháp trong ngành giáo dục Sơn Tây kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Đệ tử Đại Pháp thành phố Thái Nguyên tỉnh Sơn Tây kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Gia đình ba người ở thành phố Thái Nguyên tỉnh Sơn Tây kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Đệ tử Đại Pháp thành phố Thái Nguyên tỉnh Sơn Tây kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Đệ tử Đại Pháp ở Hán Trung Thiểm Tây kính chúc Sư phụ từ bi vĩ đại năm mới vui vẻ!

Hai mẹ con đệ tử Đại Pháp ở Hán Trung Thiểm Tây kính chúc Sư tôn từ bi vĩ đại năm mới vui vẻ!

Năm Giáp Thìn 2024, Đệ tử Đại Pháp thời kỳ Chính Pháp ở Hán Trung Thiểm Tây chúc mừng năm mới Sư phụ vĩ đại!

Tạ ân Sư

Đại Pháp độ con ra khỏi vùng lầy
Sinh tử luân hồi biết bao đời
Cứu chúng sinh thức tỉnh lên thuyền Pháp
Phản bổn quy chân theo Sư phụ về!

Năm Giáp Thìn 2024, đệ tử Đại Pháp nhóm nhỏ học Pháp ở Hán Trung Thiểm Tây chúc mừng năm mới Sư phụ vĩ đại!

Chúng con cảm ân Sư phụ đã cho sinh mệnh của chúng con có thể đến nhân gian vào thời kỳ Đại Pháp hồng truyền!
Chúng con cảm ân Sư phụ dạy chúng con thủ đức, đề cao tâm tính, phản bổn quy chân!
Chúng con cảm ân Sư phụ đã vì đệ tử tiêu giải tội nghiệp ban thần thông! Thành tựu sinh mệnh đạt Chính quả! Có thể khiến sinh mệnh mãi hưởng Thiên phúc!

Chúng con thật may mắn muôn phần khi gặp được “Pháp Luân Đại Pháp”, cảm tạ Sư tôn không bỏ rơi chúng con trong cựu vũ trụ hoại diệt. Trong tâm chúng con có chủng tử của vũ trụ mới, đó chính là “Chân Thiện Nhẫn”, là Sáng Thế Chủ cấp chủng tử cho sinh mệnh của chúng con. Chúng con trở thành một lạp tử Đại Pháp của vũ trụ mới, cảm ân Sáng Thế Chủ!

Có một học viên nói rằng: Tôi sống dựa vào công việc trồng trọt nhà nông, tiền kiếm được đều là nhờ vào bán rau ở chợ, chúng tôi đọc thuộc lòng “Luận ngữ” trong cuốn sách quý Chuyển Pháp Luân, làm theo những gì Sư phụ dạy, giao dịch công bằng, vì thế tôi đã bán rau rất thuận lợi, thường giảng chân tướng cho người hữu duyên, chúng sinh đều nguyện ý nói với tôi những lời thật tâm trong lòng họ.

Sư ân hạo đãng

Từ năm 99 tới nay, trải qua biết bao cự nạn, đại khung chấn động.
Than ôi cựu thế lực hồ đồ, một mình độc hành; tà ác ngu muội ngoan cố, chúng sinh mê mờ.
Pháp tử thần niệm phá trừ bến mê, cứu chúng sinh thoát khỏi hiểm nguy.
Trợ Sư Chính Pháp thực hiện lời nguyện ước, Sư ban kiếm sắc cứu chúng sinh.
Thần Vận, Cửu Bình xoay chuyển tình thế
Một kiếm khiến xích long hồn phách hạ địa ngục vô gián.
Chúng sinh hữu duyên tạ Thánh Vương, tam thoái xóa thú ấn bảo bình an.
Khuyên tà ác minh chân tướng, mau tỉnh ngộ, vượt kiếp nạn.
Mong người hữu duyên hãy mau đắc Pháp trở về gia viên!

Đệ tử Đại Pháp nhóm nhỏ học Pháp Hán Trung Thiểm Tây kính dâng lên Sư phụ!

Đệ tử Đại Pháp ở thành phố Trương Dịch, tỉnh Cam Túc kính chúc Sư phụ từ bi vĩ đại năm mới vui vẻ! Sư phụ ơi, Người đã vất vả rồi ạ!

Đệ tử Đại Pháp ở thành phố Khuê Đồn của Châu tự trị dân tộc Kazakh – Ili, khu tự trị Tân Cương kính chúc Sư phụ năm mới vui vẻ!

Kính chúc Sư phụ năm mới vui vẻ!

Sư phụ ơi, Người đã vì đệ tử chúng con gánh chịu quá nhiều, quá nhiều rồi! Đệ tử chúng con sẽ cố gắng làm thật tốt ba việc để báo đáp ân Sư! Hợp thập!

Toàn thể đệ tử Đại Pháp thành phố Kê Tây kính dâng lên Sư phụ!

Toàn thể đệ tử Đại Pháp ở thành phố Tây An tỉnh Thiểm Tây kính chúc Sư phụ năm mới vui vẻ!

Hai vợ chồng đệ tử Đại Pháp lớn tuổi và toàn thể gia đình tại Nam Giao thành phố Tây An kính chúc Sư phụ năm mới vui vẻ!

Toàn thể đệ tử Đại Pháp ở Bắc Giao thành phố Tây An kính chúc Sư phụ năm mới vui vẻ!

Toàn thể đệ tử Đại Pháp ở Tây Giao thành phố Tây An kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Toàn thể đệ tử Đại Pháp ở Đông Giao thành phố Tây An kính chúc Sư phụ năm mới vui vẻ!

Toàn thể đệ tử Đại Pháp ở Nam Giao thành phố Tây An kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Đệ tử Đại Pháp ở nhóm nhỏ học Pháp ở Bắc Giao thành phố Tây An kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Đệ tử Đại Pháp ở nhóm nhỏ học Pháp ở Bắc Thành thành phố Tây An kính chúc Sư phụ năm mới vui vẻ!

Đệ tử Đại Pháp ở Bắc Giao thành phố Tây An và toàn thể gia đình gồm 10 người kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Đệ tử Đại Pháp ở vòng hai Bắc Giao thành phố Tây An kính chúc Sư phụ năm mới vui vẻ!

Đệ tử Đại Pháp ở nhóm nhỏ học Pháp ở Bắc Môn Lý thành phố Tây An kính chúc Sư phụ năm mới vui vẻ!

Đệ tử Đại Pháp ở nhóm nhỏ Ngũ Nhân – Bắc Giao, thành phố Tây An kính chúc Sư phụ năm mới vui vẻ!

Đệ tử Đại Pháp ở nhóm nhỏ Bách Gia Khẩu, Bắc Giao, thành phố Tây An kính chúc Sư phụ năm mới vui vẻ!

Đệ tử Đại Pháp ở hệ thống máy móc hạng nặng ở thành phố Tây An kính chúc Sư phụ năm mới vui vẻ!

Đệ tử Đại Pháp cùng toàn thể gia đình ở Tây Giao thành phố Tây An kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Đệ tử Đại Pháp ở nhóm nhỏ học Pháp ở Tây Giao, thành phố Tây An kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Toàn thể đệ tử Đại Pháp ở huyện Phúc Bình, tỉnh Thiểm Tây kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Đệ tử Đại Pháp ở đại học Khoa học kỹ thuật nông lâm Tây Bắc, tỉnh Thiểm Tây kính chúc Sư phụ năm mới vui vẻ!

Đệ tử Đại Pháp ở thành phố Tây An, tỉnh Thiểm Tây kính chúc Sư phụ năm mới vui vẻ!

Đệ tử Đại Pháp bị bắt giam phi pháp ở thành phố Tây An, tỉnh Thiểm Tây kính chúc Sư tôn từ bi vĩ đại năm mới vui vẻ!

Đệ tử Đại Pháp ở quận Thành, thành phố Tây An, tỉnh Thiểm Tây kính chúc Sư phụ năm mới vui vẻ!

Đệ tử Đại Pháp ở Phúc Bình, tỉnh Thiểm Tây kính chúc Sư tôn từ bi vĩ đại năm mới vui vẻ!

Đệ tử Đại Pháp bị bắt giam phi pháp tại nhà tù Vị Nam tỉnh Thiểm Tây kính chúc Sư tôn từ bi vĩ đại năm mới vui vẻ!

Đệ tử Đại Pháp ở Thiên Tân kính chúc Sư phụ năm mới vui vẻ!

Chính Pháp lại một năm nữa trôi qua, mỗi dịp năm mới về đệ tử xin kính chúc Sư phụ năm mới vui vẻ!
Cảm ân Sư phụ từ bi cứu độ khiến đệ tử hiểu được “hướng nội tìm” là Pháp bảo trong tu luyện.
Cảm ân Sư phụ chăm sóc, bảo hộ suốt chặng đường tu luyện của đệ tử.
Cảm ân Sư phụ từ bi gia trì trong lúc đệ tử giảng chân tướng cứu thế nhân.
Đệ tử xin tuân theo lời chỉ dạy của Sư phụ, tu tốt bản thân, cứu thêm nhiều người.

Con xin khấu đầu trước Sư phụ!

*** *** ***

Đệ tử Đại Pháp ở Trường Xuân kính chúc Sư phụ Tết Giáp Thìn 2024 vui vẻ!

Cảm ân Sư phụ từ bi khổ độ, đã mang Đại Pháp tốt như vậy truyền cho chúng con! Sư phụ ơi, Người vất vả rồi ạ!

Mong Sư phụ trở về

Xuân đi thu lại về
Tinh tấn không giải đãi
Trong tâm có Đại Pháp
Sen nở hương thơm đầy khắp vườn
Cảm ân tạ Sư tôn
Thực hiện lời ước nguyện
Trăm sông đổ ra biển lớn
Gió cuốn đi mê mờ
Đường chân trời xuất hiện
Đóa tịnh liên trong gió
Vạn vật đón mặt trời
Mong Thầy sớm trở về

Đệ tử Đại Pháp Trường Xuân khấu bái
Ngày 11 tháng 1 năm 2024

Đệ tử Đại Pháp Trường Xuân kính chúc Sư phụ tết Giáp Thìn 2024 vui vẻ!

Mai

Hồng mai ngạo nghễ trong tuyết đón xuân mới
Vững tin bền chí không đổi
Quỳnh chi bích huyết vì ngày mai
Hoa dại nở rộ khắp núi rừng

Đệ tử Đại Pháp Trường Xuân kính dâng lên Sư phụ
Ngày 18 tháng 1 năm 2024

Đệ tử Đại Pháp Trường Xuân kính chúc Sư phụ năm mới vui vẻ!

Sư phụ hảo – Cảm ân Sư tôn!

Sư tôn vì cứu chúng sinh đích thân hạ thế đến địa cầu
Sư tôn vì cứu chúng sinh dùng Thần thể gánh chịu tội nghiệp
Vì cứu chúng sinh Người đã dùng vô lượng từ bi đại thiện
Người đã dùng Pháp lực vô biên phá giải ác ma
Sự từ bi của Người phủ khắp tam giới trong vũ trụ
Ân điển của Người đã mang đến hy vọng cho đại khung
Thánh ân của Người đã mang đến thiên phúc cho chúng sinh
Phúc trạch ánh sáng trải khắp Thiên vũ.
Chúng con hoan hô, chúng con ca hát ngợi ca Sư tôn từ bi vĩ đại
Đời đời ca tụng vạn cổ chẳng thể có được Phật ân hạo đãng này.
Ngàn lời nói cũng chẳng thể kể hết lòng cảm ân với Người
Phổ thiên đồng khánh đồng chúc đồng tụng ân cứu độ của Sư tôn
Thắp chín nén hương, dâng lên chín loại thánh quả kính dâng lên Sư tôn
Lời chúc vượt đại dương cập bến phương xa
Ở nơi xa ấy, con xin kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Hợp thập – Đệ tử Đại Pháp Trường Xuân kính dâng lên Sư phụ
Giao thừa năm 2024

Kính chúc Sư tôn từ bi vĩ đại năm mới vui vẻ!

Sư tôn hảo!

Khắp trời đèn hoa rực rỡ, thiên âm tuyết rơi hợp thời ban một năm sung túc
Thánh ân, Thánh điển mở ra chương mới, lại một năm giá lạnh và nắng nóng gay gắt
Ức vạn nghìn đệ tử Đại Pháp, Sư tôn vẫn ở bên thời thời khắc khắc
Qua muôn ngàn thử thách ý chí vẫn kiên cường, mỗi từng đệ tử đều có thể thể hiện thần thông
Hôm nay chính là ngày mạt kiếp của tà đảng, Trời ban hồng phúc báo bình an
Nhà nhà vui vẻ đón Tết về, theo Sư tôn trở về nhà

Đệ tử Đại Pháp Trường Xuân – Chân Tu Vân
Tháng 1 năm 2024

Kính chúc Sư tôn từ bi vĩ đại năm mới vui vẻ!

Dưới sự chăm sóc bảo hộ từ bi vô lượng của Sư tôn từ bi vĩ đại cả gia đình của đệ tử Đại Pháp đã trải qua thêm một năm phi thường, cảm ân Sư tôn từ bi cứu độ, đệ tử có dùng hết ngôn ngữ của nhân loại cũng không làm sao thể hiện được hết Sư ân hồng ân hạo đãng.
Thời khắc năm mới tới gần, toàn thể gia đình của đệ tử xin được khấu bái Sư tôn, chúc Sư tôn năm mới vui vẻ, Sư tôn đã vất vả nhiều rồi!

Toàn gia tộc đệ tử Đại Pháp ở Trường Xuân
Tháng 1 năm 2024

Đệ tử Đại Pháp thành phố Hồn Xuân, châu Duyên Biên, Cát Lâm cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Đại Pháp vô biên
Nhớ lại năm xưa đắc Pháp,
Nước mắt tuôn rơi từng hàng,
Thoát thai hoán cốt toàn thân nhẹ
Chúng sinh mong chờ học chân kinh
Cóc kia đố kị gây bức hại
Hòng cải biến tâm người tu luyện
Trong lò bát quái kia mà tôi luyện
Tinh luyện ra ức vạn đôi mắt vàng lửa

Ngày 20 tháng Chạp năm Quý Mão

Kính chúc Sư phụ năm mới vui vẻ!

Đệ tử Đại Pháp ở Bàn Thạch, Cát Lâm kính chúc Sư phụ năm mới vui vẻ, Sư phụ vất vả nhiều rồi, đệ tử Đại Pháp khấu bái Sư phụ.

Đệ tử Đại Pháp quận Xương Ấp thành phố Cát Lâm chúc mừng năm mới Sư tôn!

Kính chúc Sư tôn từ bi vĩ đại năm mới vui vẻ!

Đệ tử Đại Pháp huyện Vĩnh Cát, tỉnh Cát Lâm kính chúc Sư phụ năm mới vui vẻ, vạn sự như ý!

Ngày 6 tháng 2 năm 2024

Đệ tử Đại Pháp Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Từ cố hướng tới nơi tha hương, kiên tu Đại Pháp như thủa đầu;
Từ thời thanh niên cho tới trung niên, lòng cảm ân với Sư tôn ngày một đong đầy;
Từ thân lâm cảnh tù ngục tới khi được tự do, lời thệ ước cứu độ chúng sinh vẫn mãi khắc sâu trong sâu thẳm trái tim;
Vô luận là thời kỳ Chính Pháp hay Pháp Chính Nhân Gian, đệ tử đều vạn phần vinh hạnh khi được cùng Sư tôn ở nơi thế gian này.
Năm tới, đệ tử nhất định sẽ tranh thủ nắm bắt thời gian, trân quý cơ duyên, tu tốt bản thân, chứng thực Đại Pháp, cứu độ thế nhân.
Con xin một lần nữa kính chúc Sư phụ vui vẻ!

Đệ tử Đại Pháp Đại Liên
Tháng 2 năm 2024

Kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Chúng con xin cảm tạ Sư tôn, cảm tạ Sư tôn từ bi khổ độ, chúng đệ tử xin dốc toàn lực để làm tốt ba việc mà đệ tử Đại Pháp cần làm, quyết không làm nhục sứ mệnh, kiên định thực tu hoàn thành trách nhiệm cứu độ thế nhân.

Nhóm nhỏ đệ tử Đại Pháp ở Đại Liên
Ngày 5 tháng 2 năm 2024

Đệ tử Đại Pháp ở thành phố Cẩm Châu, huyện Liêu Ninh kính chúc Sư phụ từ bi vĩ đại năm mới vui vẻ!

Đệ tử quyết tâm trong năm tới cần làm tốt ba việc, buông bỏ chấp trước, tinh tấn thực tu, đoái hiện lời thệ ước đem theo chúng sinh theo Sư phụ trở về.

Đệ tử Đại Pháp ở thành phố Cẩm Châu xin quỳ bái Sư tôn!
Ngày 10 tháng 1 năm 2024

Đệ tử Đại Pháp ở thành phố Cẩm Châu, tỉnh Liêu Ninh kính chúc Sư phụ từ bi vĩ đại năm mới vui vẻ!

Sư tôn ơi! Người đã vất vả quá rồi!
Đệ tử trong năm mới chắc chắn sẽ học Pháp tốt, nỗ lực tu tốt bản thân, cứu thêm nhiều người. Chỉ có duy nhất tu luyện tinh tấn mới có thể theo Sư phụ về nhà, cảm ân Sư tôn từ bi cứu độ!

Một đệ tử Đại Pháp ở thành phố Cẩm Châu khấu bái Sư tôn!
Ngày 16 tháng 1 năm 2024

Đệ tử Đại Pháp ở thành phố Cẩm Châu, tỉnh Liêu Ninh cùng toàn thể gia đình kính chúc Sư phụ từ bi vĩ đại năm mới vui vẻ!

Đệ tử Đại Pháp thành phố Cẩm Châu
Ngày 12 tháng 1 năm 2024

Đệ tử Đại Pháp thành phố Cẩm Châu, tỉnh Liêu Ninh kính chúc Sư phụ từ bi vĩ đại năm mới vui vẻ.

Sư phụ ơi, Người đã vất vả rồi ạ! Đệ tử có dùng nghìn vạn lời nói cũng không thể nói hết ân cứu mạng của Người, chỉ có học Pháp thật tốt, học Pháp thật nhiều, làm tốt ba việc, bước đi vững vàng từng bước mới có thể theo Sư phụ viên mãn trở về.

Cảm tạ Sư phụ!

Đệ tử Đại Pháp thành phố Cẩm Châu quỳ bái.
Ngày 14 tháng 1 năm 2024

Đệ tử Đại Pháp thành phố Cẩm Châu tỉnh Liêu Ninh kính chúc Sư tôn từ bi vĩ đại năm mới vui vẻ!

Cảm tạ Sư tôn đã từ bi bảo hộ đệ tử, mỗi bước đi của đệ tử đều không rời khỏi sự gia trì và bảo hộ của Sư tôn. Đệ tử nhất định sẽ ngày càng tinh tấn hơn, làm tốt ba việc mà các đệ tử Đại Pháp nên làm, tu tốt bản thân, cứu thêm nhiều người, trợ Sư Chính Pháp, đoái hiện lời thệ ước.

Đệ tử Đại Pháp Cẩm Châu
Ngày 13 tháng 1 năm 2024

Cung chúc Sư tôn từ bi vĩ đại năm mới vui vẻ!

Kính mong Sư tôn đón nhận thành ý và lòng cảm ân của đệ tử. Cảm tạ Sư tôn truyền Đại Pháp cứu độ chúng sinh, cảm tạ Sư tôn luôn gia trì và bảo hộ cho đệ tử. Sư tôn đã vì đệ tử mà gánh chịu quá nhiều, quá nhiều rồi! Sư tôn ơi, Người vất vả rồi, đệ tử đã làm Người phải lao tâm khổ tứ rồi. Năm mới, đệ tử sẽ học Pháp thật tốt, nỗ lực làm tốt ba việc, cứu nhiều người hơn, dẫn dắt chúng sinh theo Sư tôn cùng trở về nhà! Con xin cảm tạ Sư tôn!

Đệ tử Đại Pháp Cẩm Châu, tỉnh Liêu Ninh kính dâng lên Sư tôn!
Ngày 14 tháng 1 năm 2024

Cung chúc Sư tôn từ bi vĩ đại năm mới vui vẻ!

Cảm ân Sư tôn từ bi khổ độ, đệ tử nhất định sẽ tu luyện như thuở ban đầu, học Pháp thật tốt, cứu nhiều người hơn, tinh tấn thực tu, làm tốt ba việc mà Sư tôn an bài, theo Sư tôn trở về nhà.

Đệ tử Đại Pháp ở Cẩm Châu, tỉnh Liêu Ninh kính dâng lên Sư tôn!
Ngày 15 tháng 1 năm 2024

Đệ tử Đại Pháp ở thành phố Cẩm Châu, tỉnh Liêu Ninh cung chúc Sư tôn từ bi vĩ đại năm mới vui vẻ!

Cảm tạ Sư tôn từ bi bảo hộ đệ tử. Mỗi bước đi của đệ tử gắn liền với sự gia trì và bảo hộ của Sư tôn. Đệ tử nhất định sẽ càng tinh tấn hơn, làm tốt ba việc mà đệ tử cần làm, tu tốt bản thân, cứu thêm nhiều người, trợ Sư Chính Pháp, đoái hiện lời thệ ước.

Đệ tử Đại Pháp Cẩm Châu kính dâng lên Sư tôn!
Ngày 13 tháng 1 năm 2024

Cung chúc Sư tôn từ bi vĩ đại năm mới vui vẻ!

Thời kỳ Chính Pháp đang đi đến bước cuối cùng, cảm ân Sư phụ, cảm ân Đại Pháp, cảm tạ Sư phụ từ bi khổ độ. Con sẽ tu tốt bản thân, làm tốt ba việc để theo Sư phụ trở về nhà.

Đệ tử Đại Pháp ở Cẩm Châu, tỉnh Liêu Ninh kính dâng lên Sư phụ.
Ngày 17 tháng 1 năm 2024

Đệ tử Đại Pháp thành phố Cẩm Châu, tỉnh Liêu Ninh cung chúc Sư phụ từ bi vĩ đại năm mới vui vẻ!

Cảm tạ Sư tôn từ bi bảo hộ đệ tử, con có dùng hết ngôn ngữ của nhân gian cũng chẳng thể nào diễn đạt được sự từ bi khổ độ của Sư tôn đối với đệ tử, con biết mình phải học Pháp cho tốt, buông bỏ chấp trước, tinh tấn thực tu, cứu độ chúng sinh, hoàn thành sứ mệnh, đoái hiện lời thệ ước.

Đệ tử Đại Pháp thành phố Cẩm Châu, tỉnh Liêu Ninh kính dâng lên Sư tôn.
Ngày 16 tháng 1 năm 2024

Đệ tử Đại Pháp thành phố Phụ Tân, Liêu Ninh cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ, đệ tử xin được quỳ bái.

Đệ tử Đại Pháp tỉnh Liêu Ninh cung chúc Sư tôn từ bi vĩ đại năm mới vui vẻ!

Ma đỏ hiểm ác họa loạn thế gian, khắp nơi trên đất Thần Châu đều oán thán.
Dưới sự cai trị của ác đảng chỉ có quyền tiền và sắc dục, kẻ lừa người dối để làm giàu.
Nơi nơi chìm trong khiêu dâm, cờ bạc và ma túy, đẩy người dân vào đường cùng địa ngục.
Mây đen cuồn cuộn không thấy mặt trời, quạ đen bay loạn che nửa trời.
Thiện ác báo ứng cuối cùng đã đến, đại nạn ập đến trời đất đảo lộn.
Những người thiện lương thật may mắn, Phật Chủ từ bi Pháp Luân chuyển.
Dẫn dắt Pháp đồ chính thiên địa, vượt qua bao khó khăn cứu người hữu duyên.
Lại một năm mới đang đến gần, kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Ngày 3 tháng 2 năm 2024

Toàn thể đệ tử Đại Pháp ở huyện Tụ Nham, Liêu Ninh cung chúc Sư phụ từ bi vĩ đại năm mới vui vẻ!

Sư phụ ơi, chúng con xin được chúc Tết Sư phụ!

Thưa Sư phụ, năm mới chúng con sẽ luôn học Pháp thật tốt, tu tốt bản thân, cứu thêm nhiều người hữu duyên để theo Sư phụ trở về gia viên mỹ lệ trên Thiên quốc.

Ngày 3 tháng 2 năm 2024

Đệ tử Đại Pháp huyện Tụ Nham, Liêu Ninh và người nhà xin kính chúc Sư tôn từ bi vĩ đại năm mới vui vẻ!

Sư phụ ơi, chúng con kính chúc Người năm mới vui vẻ!
Nhờ có sự từ bi bảo hộ của Người đệ tử mới có thể vượt qua từng từng ma nạn để đón chào ngày mới. Năm mới sắp tới gần, đệ tử và người nhà chưa tu luyện xin chân thành kính chúc Sư phụ vui vẻ và hạnh phúc!
Năm mới, đệ tử sẽ luôn ghi nhớ lời dạy bảo của Người, không làm hổ thẹn sứ mệnh, làm tốt ba việc, cứu độ càng nhiều người hữu duyên hơn nữa để có thể theo Sư phụ trở về nhà!
Đệ tử Đại Pháp và người nhà ở huyện Tụ Nham, Liêu Ninh kính dâng lên Sư phụ.

Ngày 3 tháng 2 năm 2024

Toàn thể đệ tử Đại Pháp ở thành phố Khánh Dương, tỉnh Cam Túc cung chúc Sư tôn từ bi vĩ đại năm mới vui vẻ!

Tết âm lịch năm 2024 sắp tới gần, toàn thể đệ tử Đại Pháp ở thành phố Khánh Dương chúng con cung chúc Sư tôn từ bi vĩ đại năm mới vui vẻ!
Đệ tử khấu bái Sư tôn, cảm ân ơn cứu độ của Sư tôn! Chúng con quyết tâm làm tốt ba việc, cứu càng nhiều người hơn nữa, viên mãn theo Sư phụ trở về!

Đệ tử Đại Pháp thành phố Thạch Gia Trang, tỉnh Hà Bắc cung chúc Sư tôn từ bi vĩ đại năm mới vui vẻ!

Đệ tử Đại Pháp ở Tần Hoàng đảo, tỉnh Hà Bắc cung chúc Sư tôn từ bi vĩ đại năm mới vui vẻ!

Dịch từ: https://big5.zhengjian.org/node/287576Ngày đăng: 12-02-2024

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.