Đệ tử Đại Pháp toàn thế giới cung chúc Sư tôn từ bi vĩ đại năm mới vui vẻ (1)[ChanhKien.org]

Toàn thể các đệ tử Đại Pháp ở Tây Ban Nha kính chúc Sư phụ từ bi vĩ đại năm mới vui vẻ!

Toàn thể đệ tử Đại Pháp ở Phần Lan cung chúc Sư phụ năm mới vui vẻ!

Hai đệ tử Đại Pháp ở nhà thờ chính tòa Helsinki, Phần Lan cung chúc Sư phụ năm mới vui vẻ!

Đệ tử Đại Pháp cùng người nhà ở Auckland, New Zealand cung chúc Sư phụ năm mới vui vẻ!

Toàn thể đệ tử Đại Pháp ở Đan Mạch cung chúc Sư phụ từ bi vĩ đại năm Giáp Thìn 2024 vui vẻ!

Toàn thể các đệ tử Đại Pháp từ tổ gọi điện thoại trên bình đài DHT của Trung tâm thoái đảng toàn cầu cung chúc Sư phụ năm mới vui vẻ!

Toàn thể các đệ tử Đại Pháp từ tổ gọi điện thoại trên bình đài DHT của Trung tâm thoái đảng toàn cầu khấu bái Sư tôn

Toàn thể các đệ tử Đại Pháp của đội tiếp sức khẩn cấp của tổ gọi điện thoại trên bình đài DHT thuộc Trung tâm thoái đảng toàn cầu khấu bái Sư tôn!

Toàn thể đệ tử Đại Pháp trong phòng học Pháp của tổ gọi điện trên bình đài DHT thuộc trung tâm thoái đảng toàn cầu khấu bái Sư tôn!

Toàn thể các đệ tử Đại Pháp của đội tiếp sức bệnh viện của tổ gọi điện thoại trên bình đài DHT thuộc Trung tâm thoái đảng toàn cầu khấu bái Sư tôn!

Toàn thể đệ tử Đại Pháp tổ hạng mục “Pháp Luân Đại Pháp tại Trường Xuân” cung chúc Sư tôn từ bi vĩ đại năm mới vui vẻ!

Các đệ tử Đại Pháp của tổ 1 thuộc hạng mục “Pháp Luân Đại Pháp tại Trường Xuân” cung chúc Sư tôn từ bi vĩ đại năm mới vui vẻ!

Toàn thể đệ tử Đại Pháp của tổ hạng mục giảng chân tướng “Tiến trình quang minh” tại New York cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Toàn thể đệ tử Đại Pháp của tổ hạng mục giảng chân tướng “Tiến trình quang minh” tại New York cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Toàn thể đệ tử Đại Pháp của tổ hạng mục giảng chân tướng “Tiến trình quang minh” tại New York cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Toàn thể đệ tử Đại Pháp tổ hạng mục chân tướng “Tiến trình quang minh” tại Mỹ quốc cung chúc Sư tôn từ bi vĩ đại năm mới vui vẻ!

Toàn thể đệ tử Đại Pháp tại St. Louis, miền Trung nước Mỹ kính chúc Sư tôn từ bi vĩ đại năm mới vui vẻ!

Đệ tử Đại Pháp tại St. Louis, miền Trung nước Mỹ cung chúc Sư tôn từ bi vĩ đại năm mới vui vẻ!

Toàn thể đệ tử Đại Pháp từ Khoa Công trình thuộc chi nhánh Midtown Đại học Phi Thiên tại New York cung chúc Sư tôn từ bi vĩ đại năm mới vui vẻ!

Các đệ tử Đại Pháp từ một nhóm truyền thông ở Midtown, New York cung chúc Sư phụ từ bi vĩ đại năm mới vui vẻ!

Gia đình đệ tử Đại Pháp bảy người tại San Francisco, nước Mỹ cung chúc ân Sư từ bi vĩ đại năm mới vui vẻ!

Đệ tử Đại Pháp ở Toronto kính chúc Sư phụ năm mới vui vẻ!

Đệ tử Đại Pháp Canada kính chúc Sư phụ từ bi vĩ đại năm mới vui vẻ!

Sư phụ chỉ đường hai mươi sáu năm
Cảm ân Sư tôn từ bi khổ độ
Vâng theo Sư tôn dạy bảo mà làm
Cho dù chao đảo cũng không lạc lối.

Cảm ơn Ngài con dâng tặng bài thơ
Gởi lời chúc phúc kính tặng Sư tôn.
Cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Hợp thập khấu bái Sư phụ!

Đệ tử Đại Pháp Canada kính chúc Sư tôn từ bi vĩ đại năm mới vui vẻ!

Thư chúc mừng gửi Sư tôn tỏ lòng cảm ơn
Hai tay hợp thập bái tạ Sư tôn
Trọng đức hành thiện xem nhẹ lợi
Cảm ân Ngài dạy con Chân Thiện Nhẫn.

Thư chúc mừng gửi Sư phụ tỏ tấm chân tình
Con hợp thập khấu đầu bái Sư tôn
Sẽ không phụ ân Sư hồng ân hạo đãng
Cứu người thực hiện thệ ước phản bổn quy chân.

Đệ tử Đại Pháp Canada kính chúc Sư tôn từ bi vĩ đại năm mới vui vẻ!

Cảm ân Sư tôn ban thiên thư
Mỗi chữ tựa ánh đèn trong tim
Đời người xoay vần nay đại biến
Chữa bệnh khỏe người tâm nở hoa.

Kiếp này gặp may đắc thân người
May gặp Sư tôn thuyền Pháp khởi
Vâng lời Sư bảo cứu nhiều người
Hồng ân Sư tôn khắc trong tim.

Đệ tử Đại Pháp Canada kính chúc Sư phụ từ bi vĩ đại năm mới vui vẻ!

Trời cao đất dày không bằng ân Sư
Trải qua rét lạnh vạn vật đón xuân
Thương khung gặp nạn Phật Chủ đã đến
Loạn thế truyền Pháp đánh thức mê trần
Nghìn Chủ vạn Phật theo Sư chính Pháp
Mênh mông vạn cổ kinh hồn động phách
Chúng sinh có phúc gặp được Đại Pháp
Khinh bỉ hồng ma quy chính nhân tâm
Thuyền Pháp khởi hành đi về thiên môn
Thiên địa vĩnh cố Đại Pháp trường tồn.

Toàn thể đệ tử Đại Pháp ở Vancouver, Canada kính chúc Sư tôn từ bi vĩ đại năm mới vui vẻ!

Giáp Thìn đã đến thay năm cũ
Muôn nghìn chúng sinh đợi quay về
Khắc ghi sứ mệnh gánh trên vai
Thực hiện thệ ước theo Sư về
Cửu bình kỳ thư giục tam thoái
Thức tỉnh chúng sinh mau mau theo
Minh bạch chân tướng đắc phúc báo
Hồng ma giải thể hóa tro tàn.

Một gia đình các đệ tử Đại Pháp ở Hamilton, Canada kính chúc Sư phụ từ bi vĩ đại năm mới vui vẻ!

Đệ tử Đại Pháp ở Sydney, Úc kính chúc Sư phụ từ bi vĩ đại năm mới vui vẻ!

Các đệ tử Đại Pháp ở Sydney, Úc kính chúc Sư phụ từ bi vĩ đại năm mới vui vẻ!

Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo!

Cảm ơn hồng ân cứu độ của Sư phụ!

Đệ tử cúi bái Sư tôn, hợp thập!

Đệ tử Đại Pháp ở Tokyo kính chúc Sư phụ năm mới vui vẻ!

Toàn thể đệ tử Đại Pháp ở Ả Rập Xê-út kính chúc Sư phụ năm mới vui vẻ!

Đệ tử Đại Pháp ở Hồng Kông kính chúc Sư phụ năm mới vui vẻ!

Đệ tử chúng con sẽ làm tốt ba việc, học Pháp nhiều, hoàn thành sứ mệnh của mình, viên mãn cùng Sư phụ về nhà. Hợp thập!

Đệ tử Đại Pháp ở thành phố Công Chủ Lĩnh, tỉnh Cát Lâm kính chúc Sư phụ từ bi vĩ đại năm mới vui vẻ!

Chúng con kính chúc Sư phụ từ bi vĩ đại năm mới vui vẻ! Sư phụ Ngài vất vả rồi!

Chúng con vô cùng biết ơn sự cứu độ và phù hộ từ bi của Sư tôn.

Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo!

Năm mới đang đến gần, đệ tử nhất định sẽ tận sức để làm tốt ba việc mà Sư phụ yêu cầu, cùng các đồng tu hình thành chỉnh thể, cùng nhau đề cao, cùng nhau tinh tấn, chân tu thực tu, học Pháp nhiều, cứu nhiều người hơn, xin Sư phụ hãy nở thêm nụ cười!

Một lần nữa, chúng con kính chúc Sư phụ từ bi vĩ đại năm mới vui vẻ!

Chúng đệ tử Đại Pháp ở thành phố Công Chủ Lĩnh, tỉnh Cát Lâm.

Lời chúc mừng năm mới 2024.

Các đệ tử Đại Pháp ở huyện Trường Lĩnh, thành phố Tùng Nguyên, tỉnh Cát Lâm kính chúc Sư phụ từ bi vĩ đại năm mới vui vẻ!

Người dân ở Trường Xuân chúc ông Lý, người sáng lập Pháp Luân Công năm mới vui vẻ!

Toàn thể các đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở thành phố Quảng Châu kính chúc Sư tôn từ bi vĩ đại năm mới vui vẻ!

Một học viên Đại Pháp đã giải ngũ cùng người nhà ở thành phố Quảng Châu kính chúc Sư tôn từ bi vĩ đại năm mới vui vẻ!

Đệ tử Đại Pháp thuộc hệ thống tài chính tỉnh Quảng Đông kính chúc Sư tôn từ bi vĩ đại năm mới vui vẻ!

Ba đệ tử Đại Pháp của một gia đình ở Ninh Ba kính chúc Sư phụ năm mới vui vẻ! Chúc mừng năm mới! Cảm tạ Sư ân!

Đệ tử Đại Pháp ở tổ lão niên quận Triều Dương, thành phố Bắc Kinh kính chúc Sư phụ từ bi vĩ đại năm mới vui vẻ!

Một nhân viên công chức ở Bắc Kinh kính chúc Sư phụ Lý Hồng Chí năm mới vui vẻ!

Tôi ra ngân hàng làm thủ tục rút tiền, sau khi về nhà phát hiện thấy trong hóa đơn nhiều hơn gần 10.000 nhân dân tệ, đây đúng là “bánh từ trên trời rơi xuống”, cũng may là tôi không bị mơ hồ. Ở đơn vị nhận được chút ân huệ nhỏ là điều bình thường, mọi người đều như vậy, nhưng từ sau khi tôi làm tam thoái, đối với những “món lợi bất chính” này, tôi cảm thấy có phần khó giải quyết. Vì sau khi tôi làm tam thoái đã “xem trộm thiên thư” Chuyển Pháp Luân, trong đó giảng về quan hệ giữa mất và được, Sư phụ Lý giảng: “Làm điều tốt thì nhận vật chất màu trắng—đức; làm điều xấu thì nhận vật chất màu đen—nghiệp lực”. 10.000 tệ này sẽ mang đến cho tôi tai nạn và bất hạnh lớn đến mức nào đây? Tôi quyết định đem “củ khoai nóng trên tay” này trả lại.

Quay lại ngân hàng, tôi thấy họ đang kiểm tra tài khoản vì làm mất 10.000 tệ, do đó họ chưa được tan ca, sự xuất hiện của tôi làm cho giám đốc ngân hàng hết sức ngạc nhiên xen lẫn vui mừng, thì ra là nhân viên mới không cẩn thận đã viết sai hóa đơn, ngân hàng dự định sẽ trừ lương của cô ấy để bù vào hóa đơn đó, e rằng đến công việc cũng “xôi hỏng bỏng không”. Giám đốc ngân hàng muốn cho tôi 2.000 tệ tiền thưởng, tôi liền từ chối, đến 10.000 tệ tôi còn không muốn, còn muốn 2.000 tệ làm gì chứ? Giám đốc ngân hàng muốn mời tôi ăn cơm, tôi cũng từ chối luôn. Trong tâm thầm nghĩ: “Các anh nên cảm ơn Sư phụ Lý Hồng Chí đi, chúng ta đều nên cảm ơn Sư phụ Lý, thế giới cần Chân Thiện Nhẫn”. Đây là ngày hạnh phúc nhất từ xưa đến nay của tôi.

Công chức Bắc Kinh khấu bái.

Đệ tử Đại Pháp ở Song Kiều, Triều Dương, Bắc Kinh kính chúc Sư phụ năm mới vui vẻ!

Đệ tử Đại Pháp ở Thạch Cảnh Sơn, Bắc Kinh kính chúc Sư phụ năm mới vui vẻ!

Khi vừa bắt đầu tu luyện, tôi đã mơ một giấc mộng rất rõ ràng, trong mộng thấy giống như một “con búp bê may mắn”, trong tay cầm không phải là pháp khí Bảo Hồ Lô, mà là một chiếc túi xách lớn màu xám, bên trong toàn là đồ ăn ngon, đều là những chấp trước khó buông trong người thường. Thật là xấu hổ, tôi xách một túi lớn nhảy lên một chiếc thuyền lớn màu vàng, khoa chân múa tay vui mừng, rất nhiều Thần ghen tị với tôi, sau đó tôi tỉnh dậy và cười. Hai mắt đang còn lim dim mở ra, trong hơn 20 năm tu luyện, tôi bắt đầu vứt bỏ các chấp trước trong “chiếc túi lớn”, trong chiếc túi lớn bây giờ đựng toàn là tài liệu chân tướng cứu người, pháp khí trở thành hồ lô vàng và kiếm trảm yêu. Theo Sư phụ bước qua chặng đường tu luyện hơn 20 năm, tôi muốn một lần nữa trở thành Thần, theo Sư phụ trở về nhà.

Đệ tử Đại Pháp ở Thạch Cảnh Sơn, Bắc Kinh kính bái!

Một nhóm học Pháp nhỏ của đệ tử Đại Pháp ở Thạch Cảnh Sơn, Bắc Kinh kính chúc Sư phụ năm mới vui vẻ!

Xem xong bộ phim “Trở lại thành Thần”, chúng tôi hiểu được mỗi người đến thế gian đều có sứ mệnh và vai diễn của mình, nhưng việc đồng hóa với Đại Pháp thì nhất định phải làm được, học Pháp nhiều cũng là tiền đề cho việc đề cao và giảng tốt chân tướng. Trong khi giảng chân tướng tôi đã từng bị cảnh sát và đặc vụ làm phiền, nhưng đều là dưới sự nâng niu của Sư phụ mà hóa nguy thành an, sự biết ơn đối với Sư phụ không sao diễn tả thành lời, chỉ có tinh tấn thực tu mới không cô phụ sự từ bi cứu độ của Sư phụ.

Nhóm học Pháp nhỏ của đệ tử Đại Pháp ở Thạch Cảnh Sơn, Bắc Kinh.

Học viên Đại Pháp mới ở Bắc Kinh kính chúc Sư phụ năm mới vui vẻ!

Con bắt đầu tu luyện rồi, hàng ngày con được cùng người nhà nghe Chuyển Pháp Luân, nhân sinh quan và giá trị quan của gia đình đều được cải biến, tuy rằng việc luyện công chỉ có thể đơn bàn, nhưng con biết Sư phụ đã quản con rồi. Sư phụ vất vả rồi.

Học viên mới Bắc Kinh quỳ bái!

Người dân khu chung cư Đặc Cương đường Bát Giác Bắc, Thạch Cảnh Sơn, Bắc Kinh kính chúc Lý Đại sư năm mới vui vẻ!

Gặp may mắn được xem bộ phim “Trở lại thành Thần”, vì được xem trên màn hình chiếu phim lớn, lực chấn động là có thể tưởng tượng được, qua thời gian ba giờ đồng hồ, vậy mà không có chút cử động, toàn thân căng cứng, máu trong người đều đông lại, hiểu được tại sao đệ tử Đại Pháp luôn nói rằng “Vì bạn mà đến”, đặt mình vào trong nội dung câu chuyện, cảm giác được bản thân là một phần tử trong bộ phim, tôi muốn được xem lại vài lần, hơn nữa tôi đã đưa chiếc USB cho nhóm bạn của mình để họ chia sẻ với bạn bè, mọi người cùng truyền nhau xem.

Lý Sư phụ quá từ bi, đệ tử của Ngài đều tốt như vậy. Quá vô tư, tài liệu chân tướng, USB đều là miễn phí, đều là họ tự bỏ tiền, lời cảm ơn không thể diễn tả thành lời, chúng tôi thật sự cảm ơn! Cảm ơn! Cảm ơn!

Người dân khu chung cư Đặc Cương, đường Bát Giác Bắc, Thạch Cảnh Sơn, Bắc Kinh khấu bái!

Đệ tử Đại Pháp ở Thạch Cảnh Sơn, Triều Dương, Đông Thành, Bắc Kinh kính chúc Sư phụ năm mới vui vẻ!

Đệ tử Đại Pháp ở Thạch Cảnh Sơn, Thuận Nghĩa, Đông Thành, Bắc Kinh kính chúc Sư phụ năm mới vui vẻ!

Đệ tử Đại Pháp ở Thạch Cảnh Sơn, Đông Thành, Bắc Kinh kính chúc Sư phụ năm mới vui vẻ!

Tiểu đệ tử Đại Pháp ở Bắc Kinh kính chúc Sư phụ năm mới vui vẻ!

Con là tiểu đệ tử Đại Pháp, hàng xóm khen con rất thông minh, đẹp trai, những điều này đều là sự ban ơn của Sư phụ, bởi vì con lớn lên trong khi được nghe “Phổ Độ” và “Chuyển Pháp Luân”, khi Sư phụ trở lại, con sẽ đến Thần Vận để múa. Sư phụ, con nhớ Ngài.

Tiểu đệ tử Đại Pháp quỳ bái!

Một tiểu đệ tử Đại Pháp ở Bắc Kinh kính chúc Sư phụ từ bi năm mới vui vẻ!

Con là một tiểu đệ tử vừa mới đắc Pháp được ba năm. Trong ba năm qua, Sư phụ đã cho con rất rất nhiều, con không thể nào dùng lời để biểu đạt. Sau này, con sẽ cố gắng nghe lời của Sư phụ, làm một tiểu đệ tử Đại Pháp khiến Sư phụ yên tâm, tiếp tục kiên trì hàng ngày học thuộc “Luận ngữ”, chiểu theo Pháp lý Chân Thiện Nhẫn mà yêu cầu bản thân, để Sư phụ an tâm hơn một chút!

Tiểu đệ tử khấu bái Sư phụ! Hợp thập!

Ngày 20 tháng 1 năm 2024

Đệ tử Đại Pháp ở Thông Châu, Bắc Kinh kính chúc Sư phụ năm mới vui vẻ!

Đệ tử Đại Pháp ở Bắc Kinh kính chúc Sư phụ năm mới vui vẻ!

Đệ tử Đại Pháp ở Học viện khoa học Trung Quốc kính chúc Sư phụ từ bi vĩ đại năm mới vui vẻ! Chúc mừng năm mới Sư phụ, Sư phụ vất vả rồi!

Đệ tử Đại Pháp ở học viện khoa học Trung Quốc khấu bái!

Đệ tử Đại Pháp ở Ngân hàng phát triển nông nghiệp Trung Quốc kính chúc Sư phụ năm mới vui vẻ!

Một đệ tử Đại Pháp ở Thạch Cảnh Sơn, thành phố Bắc Kinh kính chúc Sư phụ năm mới vui vẻ!

Sư phụ năm mới vui vẻ!

Sư tôn Chính Pháp độ chúng sinh
Tái tạo hồng vũ Pháp lực thành.
Chuẩn bị trong hai trăm triệu năm,
Mạt thế giải kiếp cứu thương khung!
Pháp Luân Đại Pháp thật là tốt,
Đồng hóa Đại Pháp hồi thiên đình.
Bể dâu chớp mắt hồng ma khứ,
Quét sạch bụi trần tân vũ minh!

Đệ tử Đại Pháp Bắc Kinh kính bái.

Ngày 13 tháng Chạp năm Quý Mão

Dịch từ: https://big5.zhengjian.org/node/287572

 Ngày đăng: 08-02-2024

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.