Bức tranh: Ôm bão luânTác giả: Đệ tử Đại Pháp Đại Lục

[ChanhKien.org]

Đôi lời người dịch:

Trong bức tranh, một học viên Pháp Luân Đại Pháp đang ôm bão luân luyện bài công pháp số hai – Pháp Luân Trang Pháp.

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/249107Ngày đăng: 17-12-2023

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.