Bức tranh: Phi ThiênTác giả: Chương Thúy Anh

[ChanhKien.org]

Xem hình có độ phân giải cao tại đây.

Bài thơ trên bức tranh:

Đồng tâm lai thế gian
Đắc Pháp dĩ tại tiên
Tha nhật phi thiên khứ
Tự tại Pháp vô biên

Tạm dịch:

Đồng tâm đến thế gian
Vốn đắc Pháp đã lâu
Mai ngày bay về trời
Tự tại Pháp vô biên

(Liễu nguyện, Hồng Ngâm)

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/19884Ngày đăng: 15-12-2023

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.