Thiển đàm về buông bỏTác giả: Đệ tử Đại Pháp Đại Lục – Vũ Lệ

[ChanhKien.org]

Sư phụ giảng:

“Người tu luyện lấy việc thoát ly thế gian và viên mãn sinh mệnh làm mục đích; chấp trước vào bất kể những được-mất và lợi ích gì nơi thế gian đều không viên mãn được; bởi vì người tu luyện trong khi tu luyện tại thế gian chính là phải vứt bỏ tất cả các chủng loại tâm chấp trước của người thường thì mới có thể thành Thần. Nếu không, bất kể một cái tâm nào, bất kể một nhân tố vướng mắc nào, đều sẽ là một cái khóa, khoá chắc người ta không ly khai [được]”. (Giảng Pháp tại Pháp hội quốc tế Manhattan năm 2005)

Sư phụ trong quá trình giảng Pháp đã không ngừng khải ngộ cho chúng ta. Chúng ta tu luyện bước đến ngày hôm nay, nên có nhận thức rõ ràng rằng: Chúng ta tu luyện nơi thế gian, bất cứ tâm nào cũng đều là một cái khóa cản trở chúng ta trên con đường thăng hoa, trở về nhà. Nhân tâm biểu hiện ra các chủng, các loại, có người nhận thức đến được, nhưng có người không nhận thức đến được, nhưng đối với người tu luyện mà nói, chỉ cần chúng ta còn có nhân tâm, Sư phụ sẽ an bài cho chúng ta cơ hội để bộc lộ ra, có những lúc chúng ta bị tâm chấp trước che mất, nhưng cuối cùng vẫn phải tìm ra chúng, tu bỏ chúng đi, vứt bỏ chúng đi. Vì vậy, tất cả những phiền não chúng ta gặp phải trong cuộc sống đều có nguyên nhân, đều là cơ hội để cho chúng ta đề cao lên, Sư phụ đã khổ công an bài cho chúng ta đề cao, chúng ta hãy biết trân quý. Chúng ta chỉ có lựa chọn là vứt bỏ tất cả các chấp trước, để chúng trở về con số 0, như vậy cái khóa cản trở chúng ta trên con đường thăng hoa trở về nhà mới không khởi được tác dụng.

Trong Chuyển Pháp Luân Sư phụ giảng:

“Chúng tôi nhấn mạnh một điểm: [nếu] chư vị không bỏ được cái tâm ấy, không bỏ được cái [suy nghĩ về] bệnh ấy, [thì] chúng tôi chẳng thể làm gì, đối với chư vị chẳng thể giúp được”.

Buông bỏ chính mình là một loại trí huệ, để tâm trở về con số 0 là một loại cảnh giới. Chỉ khi buông bỏ được nhân tâm, Sư phụ mới có thể giúp chúng ta gỡ bỏ những thứ không tốt tồn tại trong thân thể và những thứ không tốt tồn tại ở môi trường xung quanh, tịnh hóa thân thể, đề cao tầng thứ, giúp chúng ta diễn hóa thành công, tiến đến viên mãn.

“Trong quá trình chứng thực Pháp và tu luyện cũng là quá trình từ bỏ ‘cái tôi’, làm được như thế mới là chứng thực bản thân chư vị một cách chân chính, bởi vì những thứ của người thường thì cuối cùng chư vị cũng phải buông bỏ, buông bỏ tất cả chấp trước của người thường mới có thể vượt qua được tầng của người thường”. (Giảng Pháp trong buổi họp mặt học viên khu vực Châu Á – Thái Bình Dương [2004])

Buông bỏ bản thân và vô ngã, hoàn toàn có thể chịu trách nhiệm với Pháp, đây chính là sự thần thánh của Đại Pháp, cũng chính là lúc kiến lập uy đức của mình, làm được việc này sẽ có thể dễ dàng đạt đến thành công.

Đây là một chút thể ngộ nông cạn của cá nhân, còn điều gì thiếu sót, xin được các đồng tu từ bi chỉ chính.

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/286160Ngày đăng: 21-11-2023

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.