Độc tấu sáo: Dove High Over The Storm (Chim hòa bình vượt bão tố)[ChanhKien.org]

Soạn nhạc: Tony Chen

Diễn tấu: Trần Quốc Hoa

Tải file MP3:

Kính mời độc giả xem tham khảo lời bài hát tại đây.

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/116136Ngày đăng: 01-11-2023

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.