Tập ca khúc Thiên Âm I: “Dove High Over The Storm”



[Chanhkien.org]

Lời: Drew Parker
Nhạc: Tony Chen
Ca phổ: Ca phổ [pdf]

Lời bài hát:

(Tiếng Anh)

Dove High Over The Storm

I see you drifting through the veil of night, my lost young child
These torn clothes and your face is bruised and red, what’s happened child?
Did you say your parents were kidnapped?
No child, your parents can’t be dead!
My little lotus flower, crying in the dark
Lotus flower, you’ve been starving in the streets, it breaks my heart
Lotus flower, how can a child they beat, it breaks my heart

Child I will take you in
Child I will bring you home
And bring happiness back to you
No more you’ll suffer alone
Child we will take you in
Child we will bring you home
You’ll be a flower that sees the spring
Soon a dove flying high over the storm

My young child, you scream each night fearing the monsters will come
And take your Grandma, just like they broke down your door and took your mom
Did you say your teacher expelled you?
Even though you get the best grades in school?
My little lotus flower, crying in the dark
Lotus flower, it’s not wrong to tell the truth, or to be kind
Lotus flower, how can I stand by silent, your life’s on the line?

Child I will take you in
Child I will bring you home
And bring happiness back to you
No more you’ll suffer alone
Child we will take you in
Child we will bring you home
You’ll be a flower that sees the spring
Soon a dove flying high over the storm
Soon a dove high over the storm

(Tạm dịch)

Chim hòa bình vượt bão tố

Tôi thấy em lang thang giữa màn đêm, đứa em bé bỏng,
Quần áo em rách nát và khuôn mặt em bầm tím, điều gì đã xảy ra?
Có phải em nói cha mẹ em đã bị bắt cóc?
Không em, cha mẹ em không thể chết được!
Đóa sen bé nhỏ của tôi, đang khóc trong màn đêm
Đóa sen bé nhỏ, em đang chết đói giữa đường phố, tim tôi quặn lại
Đóa sen bé nhỏ, họ đánh cả một đứa trẻ như em, tim tôi quặn lại

Em ơi, tôi sẽ đưa em vào
Em ơi, tôi sẽ đưa em về nhà
Và mang hạnh phúc đến cho em
Em sẽ không phải đau khổ một mình nữa
Em ơi, chúng tôi sẽ đưa em vào
Em ơi, chúng tôi sẽ đưa em về nhà
Em là đóa hoa nở giữa mùa Xuân
Chim hòa bình rồi sẽ vượt bão tố

Em bé bỏng ơi, em hét lên mỗi đêm vì sợ những con quái vật sẽ tới
Và đưa bà em đi, cũng như họ đã phá cửa và đưa mẹ em đi
Có phải em nói thầy giáo em đã đuổi học em?
Ngay cả khi em được điểm tốt nhất ở trường?
Đóa sen bé nhỏ của tôi, đang khóc trong màn đêm
Đóa sen bé nhỏ, không sai khi nói lên sự thật, hay trở thành người tốt
Đóa sen bé nhỏ, làm sao tôi lại im lặng được, khi thấy cảnh ngộ em?

Em ơi, tôi sẽ đưa em vào
Em ơi, tôi sẽ đưa em về nhà
Và mang hạnh phúc đến cho em
Em sẽ không phải đau khổ một mình nữa
Em ơi, chúng tôi sẽ đưa em vào
Em ơi, chúng tôi sẽ đưa em về nhà
Em là đóa hoa nở giữa mùa Xuân
Chim hòa bình rồi sẽ bay vượt bão tố
Chim hòa bình rồi sẽ vượt bão tố

Diễn xướng: Drew Parker

Download Mp3

Nhạc đệm:

Download Mp3

Dịch từ:

http://media.zhengjian.org/media/songbook/dovehighoverthestorm.html



Ngày đăng: 12-08-2012

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.