Cảm ngộ khi xem phim “Trở lại thành Thần”Tác giả: Liên

[ChanhKien.org]

Bộ phim này quay thật sự quá hay, tôi xem mà liên tục rơi lệ, bởi vì chúng ta là đệ tử Đại Pháp, đối với mỗi người tu luyện mà nói, cũng đều đã đi trên con đường như thế, cũng từng làm những việc như vậy. Đó đều là tiếng lòng của các đệ tử Đại Pháp chúng ta, chúng ta đều là những người bước trên con đường của Thần, cứu người là sứ mệnh của chúng ta.

Tống Quang Minh khi nói về đại ma đầu Trung Cộng đã nói rất thấu triệt. Bởi vì rất nhiều người dân Đại Lục đều biết đến tội ác của Trung Cộng, tôi cho rằng chúng ta cũng có thể giảng chân tướng thấu triệt như thế, bởi vì ma đầu Trung Cộng chính là tà ác, thực tế xã hội của Trung Quốc chính là giả, ác, đấu. Để cho người thế gian biết được chân tướng thực sự, được cứu độ.

Thêm nữa chính là lúc xem đến đoạn Tống Quang Minh bị tà ác bức hại, tại khoảnh khắc bị mổ cướp tạng, anh ấy đã nhớ ra anh vẫn còn sứ mệnh chưa hoàn thành, anh ấy còn phải đi cứu người, cứu độ thật nhiều chúng sinh hơn nữa. Các Thần của Thế giới Thiên quốc Quang Minh và các Chính Thần khác, cùng Sư tôn đều đang gia trì cho anh. Chính vì chính niệm này mà anh không bị thu hoạch nội tạng. Do đó niệm của đệ tử Đại Pháp chúng ta nhất định phải chính, thì chúng Thần và Sư tôn mới có thể giúp chúng ta, bảo hộ chúng ta. Nhưng đệ tử Đại Pháp khi thân thể đang vượt quan và trong ma nạn thật sự, có bao nhiêu đệ tử Đại Pháp nghĩ đến Sư phụ, nghĩ đến bản thân là một đệ tử Đại Pháp, nghĩ đến sứ mệnh và thệ ước của đệ tử Đại Pháp?

Khi những đệ tử Đại Pháp chúng ta tu không tốt, chúng sinh cùng chúng Thần trong Thế giới Thiên quốc của chúng ta, chính là sẽ bị tiêu hủy giống như thế giới Thiên quốc của Tống Quang Minh vậy, chúng sinh cùng chúng Thần trong thế giới chúng ta đều đang chờ chúng ta làm thật tốt, đều đang chờ chúng ta trở về nhà.

Sư phụ đã chịu trăm cay nghìn đắng an bài cơ duyên đắc Pháp cho chúng ta, suốt đoạn đường vẫn luôn dõi theo và bảo hộ chúng ta, là vì những thệ ước và sứ mệnh của chúng ta trước khi hạ thế, có thể không làm tốt được chăng? Chúng ta làm vì chính mình, đoái hiện sứ mệnh của chính mình. Quyết không phải làm vì Sư phụ và Đại Pháp, chúng ta chỉ là tại xã hội người thường mà rèn luyện bản thân, ma luyện bản thân, thành tựu bản thân, là Sư phụ đã vì đệ tử Đại Pháp chúng ta mà chịu đựng quá nhiều rồi.

Tại thời khắc tối hậu này, hãy để mỗi bước đi của các đệ tử Đại Pháp bước được thật tốt, làm thật tốt, chính niệm chính hành, làm tốt ba việc, viên mãn theo Sư phụ trở về. Vì trình độ văn hóa của tôi có hạn, đây cũng chỉ là cảm ngộ cá nhân, có chỗ nào chưa đúng mong các đồng tu từ bi chỉ chính. Hợp thập!

Dịch từ: https://big5.zhengjian.org/node/286737Ngày đăng: 26-11-2023

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.