Phát thanh Chánh Kiến: Chính Pháp chi hành – Phần 04Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Chánh Kiến. Chúng tôi trân trọng gửi đến các bạn những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Đại Pháp trong quá trình tu luyện để chúng ta cùng nhau tỷ học tỷ tu, cùng nhau tinh tấn.

Phát thanh Chánh Kiến: Chính Pháp chi hành - Phần 04

Chương trình phát thanh số 04: Bài viết chia sẻ tâm đắc thể hội trên Chánh Kiến Net có nhan đề Chính Pháp chi hành (Phần 4): Ngày 25 tháng 4 năm 1999. Bài viết của đệ tử Đại Pháp Văn Thiện. Ngày đăng: 23-05-2023

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.