Một đôi lời: Thánh nhân sợ nhân, phàm nhân sợ quả[ChanhKien.org]

Có câu nói rằng: “Thánh nhân sợ nhân, phàm nhân sợ quả”, ý nghĩa là người có trí huệ đều hiểu rằng vạn sự vạn vật đều có quan hệ nhân quả, do đó họ sợ làm điều xấu sẽ gieo “nhân” ác. Bởi vì họ hiểu rõ thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo. Cái “nhân” ác này nhất định sẽ đem tới “quả” ác. Ngược lại, người không tin Thần tự nhiên cũng không tin nhân quả, gặp chuyện không tốt thì cho là ngẫu nhiên, khi đại họa đến thì tìm cách tránh né, mà không tìm hiểu tại sao lại xảy ra sự việc không tốt.

Người tu luyện đều minh bạch rằng người ta khi gặp sự việc không tốt thì nguyên nhân là vì bản thân có nghiệp lực. Có nghiệp lực là bởi vì bản thân trước đây đã làm (hoặc hiện tại đang làm) việc không tốt. Làm việc không tốt là bởi vì bản thân có tư tưởng xấu, có quan niệm không tốt. Từ tận gốc rễ vứt bỏ những tư tưởng không tốt này, xoay chuyển quan niệm không tốt của bản thân, vậy thì người này từ nay về sau về phương diện này vĩnh viễn sẽ không lại làm việc xấu nữa. Thần nhìn thấy điểm này, mới có thể võng khai nhất diện, giúp con người tiêu nghiệp, trừ nạn.

Dịch từ: https://big5.zhengjian.org/node/257967Ngày đăng: 13-04-2023

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.