Trừ bỏ chấp trước trong quá trình viết bài chia sẻTác giả: Đệ tử Đại Pháp Đại Lục

[ChanhKien.org]

Tu luyện đã 23 năm rồi, tôi cũng đã quên mất thời điểm nào tôi bắt đầu viết bài chia sẻ gửi lên Minh Huệ Net và Chánh Kiến Net. Nhìn lại quá trình viết và gửi bài, đã có rất nhiều tâm chấp trước được phát hiện ra và dần tu bỏ, tiến trình tuy chậm nhưng [xác thực] đang dần dần đề cao. Sau đây tôi xin viết ra một chút thể hội của mình, hy vọng các đồng tu chúng ta đều có thể nhìn ra chấp trước, nhanh chóng tu bỏ chúng và làm các việc tốt hơn; trong bài viết nếu có điều chi không đúng xin các đồng tu từ bi chỉ chính.

Tôi khá hướng nội, cảm thấy năng lực của mình hữu hạn nên không mấy sẵn sàng chủ động đảm nhận những nhiệm vụ quan trọng. Nhiều năm trước người điều phối đã để tôi làm công việc chỉnh sửa các bài viết cho các đồng tu bị bức hại, tôi cảm thấy mình không thể đảm nhận nổi, sợ viết không tốt, khi được các đồng tu liên tục động viên, tôi đã gắng sức kiên trì biên tập, chỉnh sửa, bài viết sau đó cũng được đăng lên, từ sự việc này tôi nhìn ra bản thân có tâm hư vinh thích thể diện, tôi cần tu bỏ chúng.

Khi thấy các bài chia sẻ của đồng tu có đề bút danh hoặc để tên hoá danh tôi cũng muốn có một bút danh, cuối cùng trong số nhiều bút danh, tôi chọn ra được một bút danh mà tôi rất thích, rồi ký tên và gửi lên Minh Huệ Net, chỉ có điều sau khi bài viết được đăng thì bút danh của tôi đã bị bỏ đi.

Việc này cũng giống như một gậy bổng hát gõ lên đầu tôi, tôi cảm thấy rất xấu hổ và thực sự muốn đào một cái lỗ chui xuống đất, chuyện này rõ là để trừ bỏ tâm chấp vào danh của tôi mà!

Tôi rất biết ơn các đồng tu Minh Huệ khi đã nhìn ra chấp trước của tôi và không chút khách khí giúp tôi tu bỏ nó. Sau khi cái tâm này của tôi nhẹ đi, tôi lại ký tên, Minh Huệ đã đăng bài của tôi lên. Kỳ thực hết thảy trí huệ của chúng ta đều là được Sư phụ ban cho, tất cả những thành tựu mà chúng ta có được cũng là đến từ sự từ bi vĩ đại của Sư phụ.

Có lúc đồng tu nhờ tôi giúp gửi bài chia sẻ tại Pháp hội đưa lên mạng, tôi kiểm tra lại để tìm ra những chữ viết sai hoặc những chỗ viết không xuôi, cố gắng hoàn thiện bài chia sẻ để giảm thiểu khối lượng công việc cho các đồng tu Minh Huệ. Một số tác giả sẵn lòng đồng ý được chỉnh sửa, một số đồng tu không đồng ý chỉnh sửa, họ muốn giữ nguyên văn bài viết và phải để đồng tu Minh Huệ sửa bài mới được.

Khi này tôi khá bối rối, nếu để nguyên văn bài viết thì công việc của tôi sẽ nhẹ nhàng hơn, đơn giản hơn nhiều, chỉ là cách làm như thế dường như không đúng lắm, nếu bài viết có chỗ câu từ rõ ràng bị dùng sai thì cũng nên chỉnh lại chứ.

Sao tâm tôi lại dao động? Ngữ khí sao lại có chút bất bình thế này? Có phải tâm chấp trước bị động chạm đến, không phù hợp với quan niệm và cách nghĩ của mình liền thấy không vui? Đây chính là thể hiện của chấp trước vào tự ngã, tâm chứng thực bản thân, tự tư tự lợi.

Trong kinh văn Giảng Pháp tại Manhattan [2006] Sư phụ đã giảng rằng:

“Rất nhiều chư Thần nói bên tai tôi rằng: ‘Rất nhiều đệ tử của Ngài là không thể nói [bảo] được, hễ nói [bảo] là ‘nổ tung’ lên, nói cũng không thể nói thì sao mà được, không thể để người khác nói thì tu thế nào; đó gọi là người tu luyện nào vậy, v.v. v.v.’ Trước đây tôi biết rằng các loại can nhiễu rất nhiều, những việc cần làm khi đối mặt với bức hại này là vẫn chưa thành thục; vì để chư vị làm tốt việc chứng thực Pháp cứu độ chúng sinh, [nên] tôi vẫn luôn không giảng Pháp về phương diện này, tôi cũng không nói một cách trọng điểm cho chư vị về tình huống phương diện này. Hiện nay biểu hiện về phương diện này đã rất nổi cộm rồi, cần phải chú ý về phương diện này rồi. Làm một người tu luyện mà giảng, mọi người đã biết, ‘đả bất hoàn thủ, mạ bất hoàn khẩu’, khi thật sự phải chịu tổn thất thì người tu luyện cũng chỉ đáp lại bằng một nụ cười; đó là trạng thái mà chư vị cần phải có và nhất định phải làm được; là vì chư vị không phải người thường, chư vị phải bước ra khỏi người thường. Chư vị không thể dùng cái Lý của người thường để yêu cầu bản thân; chư vị phải dùng tiêu chuẩn cao để yêu cầu chư vị; do đó chư vị nhất định phải làm được như thế.”

Tuy rằng tôi không phải vì một câu nói mà “nổ tung” rõ ràng như trong đoạn Pháp Sư phụ giảng, nhưng những dao động nho nhỏ kia cũng là thể hiện của trạng thái bị “nổ tung”, chẳng qua khác nhau ở mức độ nhiều hay ít, kỳ thực đó cũng là thể hiện của ma tính, cần phải tiêu trừ nó.

Khi nhìn ra được tâm chấp trước ẩn giấu của tự thân, tôi gắng tĩnh tâm lại rồi giao lưu cùng tác giả bài viết, rằng việc tôi cố gắng làm giảm thiểu những chỗ sai sót trong bài chia sẻ không phải [để chứng tỏ] bản thân tôi tu tốt thế nào, mà là để giảm bớt sự vất vả cho các đồng tu khác trong quá trình chỉnh lý. Lúc buông tâm xuống rồi thì tác giả cũng lý giải được tôi, và đồng ý sẽ cùng nhau sửa bài.

Giữa các bài chia sẻ đăng trên Minh Huệ Net và Chánh Kiến Net có sự khác biệt rất lớn, bài của Minh Huệ đa phần thiên về vạch trần bức hại và thể hội trong tu luyện, còn bài của Chánh Kiến hết sức phong phú, đủ các thể loại. Đôi khi tôi viết một số bài văn về cảm ngộ nhân sinh, Minh Huệ Net không thể đăng những bài ấy, tôi bèn gửi bản thảo sang Chánh Kiến Net, có nhiều bài đã được Chánh Kiến đăng hoặc được đăng trên các tạp chí khác.

Bây giờ tôi vẫn nghĩ liệu mình có còn chấp trước vào việc các bài viết sẽ được đăng hay không, được đăng thì vui vẻ cao hứng, nếu bài của tôi không được đăng kịp thời thì mỗi ngày tôi đều kiểm tra trang web, chấp trước này quả thực rất khó bỏ.

Những tâm này đều là biểu hiện của chấp trước vào tự ngã, tôi vẫn còn xem những bài chia sẻ ấy như là bài mà chính mình đã viết, vẫn chưa khắc sâu vào tận đáy lòng rằng: tất cả đều là trí huệ mà Sư phụ ban cấp cho, chúng hoàn toàn không phải là của tôi. Việc viết bài chia sẻ là để chứng thực sự vĩ đại của Đại Pháp, sự vĩ đại của Sư phụ, là để cứu độ chúng sinh, chứ không phải để hiển thị bản thân vốn nhỏ bé như một hạt bụi và cũng không đáng nhắc đến của tôi.

Tôi vô cùng biết ơn Sư phụ và các đồng tu đã để tôi thấy được chỗ thiếu sót của mình, sau này tôi nhất định sẽ làm tốt, cùng các đồng tu cộng đồng tinh tấn.

Hợp thập.

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/271110Ngày đăng: 14-12-2022

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.