Học viên hạng mục Chánh Kiến Việt ngữ kính chúc Sư tôn Trung thu vui vẻ![ChanhKien.org]

Chúng con là đệ tử Đại Pháp hạng mục Chánh Kiến Việt ngữ, nhất định làm tốt ba việc, hoàn thành thệ ước trong đoạn thời gian không còn nhiều này. Chúng con cảm tạ Sư phụ đã ban cho chúng con cơ hội trợ Sư chính Pháp. Nhân dịp Trung thu, chúng con kính chúc Sư phụ Trung thu vui vẻ!Ngày đăng: 20-09-2021

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.