Thiển đàm “Phong thần diễn nghĩa”: Lòng mang tâm kính trọng được tướng hiền trị quốcTác giả: Một đệ tử Đại Pháp

 

[ChanhKien.org] Trước khi Văn Vương có được tướng hiền Khương Tử Nha, trước tiên đã làm được một số việc, việc này người thông thường không thể làm được mà nhất định phải là người đại đức.

1. Văn Vương hạ lệnh an táng bộ xương trắng

Nghi Sinh vội truyền Vương chỉ: “Dưới đài cần đào một cái ao nước dùng để dập đám cháy”. Chưa nói xong thì đã nghe dân chúng hô lớn: “Cái ao nhỏ mà, có gì khó đâu? Lại làm đức vua nhọc lòng suy nghĩ rồi”. Mọi người tự nguyện mang cuốc đến đào bới một lúc, thấy một bộ xương khô, liền đem ném ra xung quanh. Văn Vương từ trên đài thấy dân chúng ném bỏ xương khô, liền hỏi: “Dân chúng ném bỏ vật gì vậy?” Tả hữu tâu với vua rằng: “Ở đây đào được một bộ xương người, dân chúng cố gắng vứt đi”. Văn Vương lại truyền chỉ: “Lệnh cho dân chúng nhặt lại bộ xương khô, đặt ở một nơi, dùng hộp đóng lại, chôn ở nơi đất cao. Vì đào cái ao mà làm lộ ra hài cốt, đúng là tội của ta”. Dân chúng nghe thấy lời này hô lớn: “Thánh đức chi quân, ban ân huệ cho cả xương khô, huống hồ là dân chúng, lẽ nào vua lại không thương dân chúng. Thật là quảng hợp lòng người, đạo thi nhân nghĩa, Tây Kỳ có được phụ mẫu rồi”. Dân chúng hoan hô vui vẻ.

2. Điểm hoá trong mộng được tướng hiền

Sau khi hết tiệc, văn võ dưới đài nghỉ ngơi, Văn Vương ở trên đài nằm trên chiếc ghế thêu để ngủ. Khi đến canh ba, trong mộng chợt thấy ở phía đông nam một con mãnh hổ trán trắng mọc ra hai cánh hướng vào trong trướng mà nhào đến, Văn Vương vội gọi tả hữu, chỉ nghe sau đài một thanh âm vang dội, hỏa quang hướng lên bầu trời, Văn Vương bừng tỉnh sợ đến thân đẫm mồ hôi, nghe thấy dưới đài đã đánh canh ba, Văn Vương suy nghĩ về điềm tốt xấu của giấc mơ này, đợi đến sáng thảo luận lại với quần thần.

Văn Vương nói: “Đêm nay canh ba ta mơ thấy một giấc mộng kỳ quái, mộng thấy một con mãnh hổ trán trắng ở phía đông nam, mọc ra hai cánh hướng vào trong trướng mà nhào đến, ta vội hô tả hữu chỉ thấy sau đài hỏa quang xông lên trời, một thanh âm vang dội làm ta bừng tỉnh, thì ra là mộng, giấc mộng này không biết là điềm hung hay cát?” Tán Nghi Sinh khom người chúc mừng nói: “Giấc mộng này của đại vương là đại cát, đại vương có được một bề tôi làm rường cột, là một kẻ sĩ quý như chân bảo”. Văn Vương nói: “Vì sao khanh lại cho là vậy?” Nghi Sinh nói: “Tích xưa Thương Cao Tông từng có phi hùng nhập mộng (gấu bay vào mộng), mà sau được ông Phó Duyệt giỏi về xây dựng. Nay Vương thượng trong mộng gặp hổ sinh hai cánh, cũng giống phi hùng. Thấy dưới đài có hỏa quang, cũng là lửa vậy. Nay phía tây thuộc hành Kim, Kim gặp Hỏa tất được nung, vàng lạnh được nung luyện tất thành vật báu. Đây là điềm báo lớn của sự hưng thịnh của nhà Chu. Vì vậy thần đặc biệt chúc mừng”. Các quan nghe xong cũng cùng nhau chúc mừng.

3. Lý của tu luyện, bí quyết làm người

Trong giới tu luyện đều hiểu, một người đầu tiên cần đề cao tâm tính (cũng chính là cảnh giới đạo đức được nhắc đến trong cõi người), sau này mới có thể đạt được tầng thứ đề cao, thật ra trong cõi người cũng có đạo lý giống như vậy, trước tiên làm người tốt, sau đó mới có thể đạt được phúc báo và phù hộ của Thần linh.

Mặc dù triều Chu thành lập là thiên ý, Thần cũng phải khảo nghiệm đức hạnh của Văn Vương. Chúng ta đều biết rất nhanh sau đó Khương Tử Nha trở thành thừa tướng của Văn Vương, cuối cùng thành tựu nghiệp lớn.

Có một vài người tâm thái không tốt có câu nói rằng “không thấy thỏ không thả ưng”, nói thẳng ra chính là được điều tốt trước rồi mới phó xuất, như vậy thì cách chân lý xa nhường nào? Loại người này vĩnh viễn không đắc được đại phúc phận chân chính.

 

Chú thích:

Nội dung trích từ Phong thần diễn nghĩa – “Hồi 23: Văn Vương đêm mộng điềm báo phi hùng”.

 

Dịch từ https://www.zhengjian.org/node/252390Ngày đăng: 26-05-2020

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.