Dương thái thú: Chuyện trong đêm có bốn người biếtTác giả: Thục Bình

[ChanhKien.org] Thái úy triều Hán là Dương Chấn khi nhậm chức thái thú Kinh Châu, từng đề bạt tú tài Vương Mật làm quan huyện Xương.

Về sau có một lần Dương Chấn đi ngang qua huyện Xương, Vương Mật vì cảm kích cái ơn đề bạt của ông, ngay lúc nửa đêm đặc biệt đem 10 cân vàng đến để tạ ơn Dương Chấn. Dương Chấn đã cự tuyệt phần hậu lễ này. Vương Mật nói: “Bây giờ đêm đã khuya, sẽ không có ai biết chuyện này đâu, xin ông hãy nhận lấy.” Dương Chấn đáp rằng: “Trời biết, Đất biết, ông biết, tôi biết, sao lại nói là không ai biết? Ông hãy đem số vàng này về đi.” Vương Mật rất xấu hổ mà đem số vàng này trở về.

Dương Chấn cả đời thanh liêm, trong sạch, không tùy tiện nhận quà tặng của người khác, rất hay đi tản bộ và ăn chay tại gia, vậy nên có lời khen ngợi là “Quan Tây phu tử” (Bậc trượng phu của vùng Quan Tây).

Dịch từ:

http://www.zhengjian.org/2005/09/03/33637.历史故事:杨太守暮夜四知.htmlNgày đăng: 16-10-2015

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.