Một số cảnh tượng ở không gian khácTác giả: Một đệ tử Đại Pháp ở Bắc Mỹ

[ChanhKien.org] Khi kinh văn “Lý Tính” của Sư phụ được đăng trên Minh Huệ (ngày 09 tháng 08 năm 2000), tôi đã nhìn thấy các đệ tử xếp hàng một đi trên con đường tới viên mãn. Sư phụ xuất hiện, và mỗi đệ tử đưa một bàn tay lên, lòng bàn tay hướng về phía trước. Sư phụ nhìn vào tay từng người một và nói: thế giới của chư vị trống không! Rồi ngài biến mất. Sư phụ giảng:

Hãy dùng lý trí để chứng thực Pháp, dùng trí huệ để giảng rõ chân tướng, dùng từ bi để hồng Pháp và cứu độ thế nhân; đó chính là đang kiến lập uy đức của các Giác Giả.” (Lý Tính, Tinh Tấn Yếu Chỉ 2)

Và cùng với việc phát chính niệm, tất cả những điều này là cơ hội mà Sư phụ cấp cho chúng ta để làm phong phú và bổ sung cho thế giới của mình, cũng như trồng cây uy đức vĩ đại của chúng ta trong vũ trụ.

Cũng như lời giảng trong “Tiến đến viên mãn”:

Chư Phật Đạo Thần vô số không đếm được trong vũ trụ, cũng như các sinh mệnh trong những thiên thể to lớn hơn đều đang chăm chú vào hết thảy những gì [xảy] trên cái hạt bụi vũ trụ bé tẹo này. Đại Pháp đã viên mãn hết thảy trong vũ trụ. Uy đức thật vĩ đại và vĩnh hằng. Những đệ tử nào đã vượt qua được kiểm nghiệm toàn diện nghiêm khắc nhất này cũng đã vì Đại Pháp tại thế gian mà xác lập cơ sở vững như bàn thạch và thể hiện chân thực của Đại Pháp tại nhân gian, đồng thời viên mãn được vị trí vĩ đại nhất của bản thân.” (Tiến đến viên mãn, Tinh Tấn Yếu Chỉ 2)

Một số đệ tử là Vương từ những thế giới khác nhau trong vũ trụ, nơi không có cảnh sát cũng chẳng có pháp luật – chỉ có vương luật. Vương luật chỉ đạo tiêu chuẩn hành xử cho những sinh mệnh thông thường. Chúng sinh ở đó cưỡi trên những tấm bệ nhỏ không mái che giống như những tấm thảm bay trong truyện cổ tích. Máy bay trên Trái Đất chỉ là mớ kim loại phế thải. Bầu trời trong những thế giới đó thật trong veo và sáng rực, còn cây cối và nước đều trong suốt…..

tzoo.e.69728.112525.ShenYun

(Nguồn: Shen Yun)

Bởi vì tất cả các sinh mệnh trong vũ trụ này đều đã lệch khỏi Đại Pháp, những thứ xấu đã tiêm nhiễm vào hành vi của các Vương và chúng sinh trong những thế giới đó. Một số Vương biết rằng Đại Pháp sẽ được truyền rộng trên Trái Đất trong tương lai. Vì thế những Vương này đã từ biệt chúng sinh, người thân và bè bạn trong thế giới của họ để xuống Trái Đất bằng cách luân hồi từng tầng từng tầng (từ không gian cao tầng tới không gian ở tầng thấp hơn), từng thế hệ từng thế hệ, và cuối cùng tới Trái Đất. Con người trong các thế giới đó vẫn đang đợi Vương của mình trở về…..

Dịch từ: http://www.pureinsight.org/node/1056Ngày đăng: 15-05-2015

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.