Lại bàn về kính Sư kính PhápTác giả: Đệ tử Đại Pháp

[Chanhkien.org] Hôm nay học tập kinh văn, tôi bắt đầu từ những kinh văn đầu tiên của Sư phụ sau năm 1999. Vào năm 2000, khoảng 1 năm sau khi tà ác bức hại Đại Pháp, khi ấy Sư phụ giảng trong kinh văn «Tiến đến viên mãn» rằng: “Các đệ tử đang đợi viên mãn, tôi cũng không thể cứ đợi mãi nữa.” Tôi bèn nghĩ, Pháp giống như thế này, gần như mỗi năm Sư phụ đều giảng, có thể nói là đã giảng mười mấy năm rồi, vậy mà Sư phụ vẫn còn tiếp tục giảng chủ đề này. Những người tu luyện Đại Pháp chúng ta, lẽ nào cứ để Sư phụ nhắc lại mãi như vậy hay sao? Nhưng trong tư tưởng tôi vẫn còn hy vọng Sư phụ mau mau kết thúc Chính Pháp. Kỳ thực, trong tâm rõ ràng biết là không đúng, nhưng tư tưởng này vẫn còn tồn tại, mà không hiểu tại sao.

Sư phụ liền để tôi nhìn thấy rằng: trong một hội trường Pháp hội, Sư phụ ngồi trên đài cao trên một chiếc đệm bằng mây. Dưới đệm mây là một quần thể sinh mệnh, các sinh mệnh này đều thuộc về thể hệ của các đệ tử Đại Pháp, đều đang nghe Sư phụ giảng Pháp. Sư phụ nói một câu, đại ý rằng: “Chính Pháp gian nan, vậy mà đệ tử vẫn còn oán trách”.

Lúc này, trong các sinh mệnh nghe Pháp có một sinh mệnh cũng lên tiếng, cho rằng thời gian Chính Pháp đã kéo dài quá rồi, nên phải kết thúc thôi. Tôi nhìn thấy phản ứng tư tưởng của sinh mệnh này chính là bộ phận mà bình thường tôi hy vọng Chính Pháp kết thúc. Tại không gian ấy, chủ thể đệ tử Đại Pháp đều không giống như vậy, mà hoàn toàn nhất trí với Sư phụ và Đại Pháp.

Lý giải của tôi là: tu luyện chính là tu bỏ đi những thứ bất hảo, phần mà không phù hợp với Đại Pháp, cuối cùng đạt tới đồng hóa Đại Pháp, hoàn toàn nhất trí với Đại Pháp. Khi có niệm đầu bất chính xuất ra, thì rất có thể lúc ấy không phải phản ứng của bộ phận sinh mệnh của tự kỷ chân chính của chúng ta, mà là thể hiện tư tưởng của bộ phận sinh mệnh chưa hoàn toàn đồng hóa với Pháp. Nếu chúng ta có thể thời thời khắc khắc dĩ Pháp vi Sư, thì loại can nhiễu này sẽ không thể nảy sinh.

Tuy nhiên, nếu không chú ý, nó sẽ biến thành sai lầm trong vấn đề “kính Sư kính Pháp”. Sư phụ giảng trong «Giảng Pháp tại Pháp hội miền Tây ở Mỹ quốc vào tiết Nguyên Tiêu, 2003»: “Khi chư vị bất kính đối với Sư phụ, chư vị có biết tôi nghĩ như thế nào không? Tôi hoàn toàn không quan tâm. Hiện nay chư vị có biết tôi là ai không? Chư vị biết được tướng mạo con người bề mặt của tôi, [hình tướng] ở bên kia hiển hiện cho chư vị cũng là hình tượng trong vũ trụ; chư vị tương lai không biết được rằng về căn bản tôi là ai. Bất kể sinh mệnh nào của vũ trụ đều không biết được căn bản của tôi là ai. Chư vị đối xử tốt hay xấu đối với tôi, tôi hoàn toàn không quan tâm; tuy nhiên, cựu thể lực [sẽ] ở trong một nạn mà huỷ hại chư vị. Phải hết sức chú ý!

Dịch từ:

http://www.zhengjian.org/node/120505Ngày đăng: 28-11-2013

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.