Giới thiệu cách gấp hoa sen giấy (Ảnh)[Chanhkien.org] Chúng tôi đã dùng giấy màu để chế tác một số hoa sen giấy, và được hoan nghênh nhiệt liệt trong quá trình hồng Pháp. Dưới đây là giới thiệu vắn tắt cách gấp hoa sen giấy.

Dịch từ:

http://zhengjian.org/zj/articles/2010/5/20/66165.htmlNgày đăng: 26-08-2012

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.