Tờ truyền đơn ở không gian khácTác giả: Đệ tử Đại Pháp tại Đại Lục

[Chanhkien.org] Một vị đồng tu cao tuổi kể, có lần bà ra ngoài dán tư liệu chân tướng, vì mặt tờ tư liệu khá lớn, lại do có tâm sợ, nên vội vàng làm dính hai mặt với nhau. Bởi vậy khi dán lên tường thì tờ tư liệu có nhiều nếp nhăn, bèn bóc ra dán trở lại, rốt cuộc bị rách và không thể dán tiếp nữa.

Trở về nhà, bà phát chính niệm gia trì cho tư liệu mình vừa phát, nhìn thấy tờ tư liệu vừa dán có một vị tiểu Phật tỏa ánh vàng kim chói lọi. Nhìn lại kỹ, thấy thân thể Phật rất đoan chính, nhưng mặt vị tiểu Phật thì hơi nhăn. Bà nhận ra ngay rằng tâm thái làm tư liệu phải nghiêm túc, thái độ nhất định phải đoan chính, tâm thái thuần tịnh, càng không nên có tâm sợ hãi.

Bởi vì cứu độ chúng sinh là sứ mệnh vĩ đại mà Sư phụ ban cho chúng ta, ý nguyện của Sư phụ chính là Thiên Ý chân chính, chúng ta phát tư liệu cứu độ chúng sinh chỉ là thuận theo Thiên Ý mà làm. Ai ngăn trở cứu độ, bất kể dùng cớ gì để ngăn cản, can nhiễu, phá hoại, thì đều là nghịch lại Thiên Ý. Ai can nhiễu chỉ có thể bị tiêu diệt, đồ đệ Đại Pháp thuận theo Thiên Ý mà hành thì có gì phải sợ chút tà ác nghịch lại Thiên Ý đó? Vẫn còn không tín Sư tín Pháp? Kể từ đó, bất luận phát tư liệu hay là dán áp phích, bà đều cung cung kính kính mà làm.

Viết ra giao lưu với các đồng tu phát tư liệu, chỉ là lý giải cá nhân, có chỗ nào chưa đúng xin từ bi chỉ rõ.

Tôi là người viết thay vị đồng tu lão niên kia.

Dịch từ:

http://www.zhengjian.org/node/37579Ngày đăng: 13-07-2012

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.