Đệ tử Đại Pháp toàn thế giới chúc sinh nhật Sư phụ và ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới (Ảnh)[Chanhkien.org] Đệ tử Đại Pháp toàn thế giới chúc sinh nhật Sư phụ và ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới (hải ngoại):

Toàn thể đệ tử Đại Pháp tại Pháp xin vấn an Sư phụ từ bi vĩ đại! Chúc mừng 20 năm Đại Pháp hồng truyền! Chào mừng ngày Thánh nhật Pháp Luân Đại Pháp Thế giới!

Sư phụ tôn kính,

Chào Ngài! Đại Pháp từ tháng 5/1992 chính thức truyền ra xã hội cho đến nay đã tròn 20 năm rồi. Pháp lý bác đại tinh thâm của Đại Pháp và cứu độ từ bi hạo đãng của Sư phụ đã giúp các đệ tử thoát khỏi u mê, bệnh tật và khổ nạn, biết được chân lý vũ trụ và ý nghĩa sinh mệnh, các đệ tử đã được Đại Pháp ban cho trách nhiệm và vinh diệu thần thánh vô tỷ. Trong Chính Pháp, vô lượng chúng sinh được Sư phụ và Đại Pháp cứu độ, có được tương lai tốt đẹp. Sư ân hạo đãng, trời cao cảm động. Trong ngày Thánh nhật Pháp Luân Đại Pháp Thế giới năm 2012, đệ tử Đại Pháp tại Pháp xin vấn an và cảm ân Sư phụ từ bi vĩ đại! Chúc mừng 20 năm Đại Pháp hồng truyền!

Mừng hai mươi năm

Kim Luân chiếu hoàn vũ
Cứu độ nhị thập niên
Pháp Lý truyền đất thánh
Sư tôn cứu đại thiên
Hồng khung đổi diện mạo
Đại vũ hoán tân nhan
Đệ tử cần tinh tấn
Tu tâm chí càng kiên

Đệ tử Đại Pháp tại Pháp hợp thập kính chúc
Ngày 13 tháng 5 năm 2012

Đệ tử Đại Pháp Canada kính chúc sinh nhật Sư tôn và ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới

Đệ tử Đại Pháp Toronto, Canada kính chúc sinh nhật Sư tôn và ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới

Đệ tử Đại Pháp Seattle, Mỹ quốc kính chúc sinh nhật Sư tôn

Đệ tử Đại Pháp Colorado kính chúc sinh nhật Sư tôn và ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới

Toàn thể đệ tử Đại Pháp Thổ Nhĩ Kỳ kính chúc sinh nhật Sư tôn từ bi vĩ đại! Chào mừng 20 năm Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền!

Toàn thể đệ tử Đại Pháp Thổ Nhĩ Kỳ hợp thập kính chúc

Dịch từ:

http://www.zhengjian.org/node/110493Ngày đăng: 12-05-2012

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.