Vườn thơ Chánh Kiến: Ngợi ca mạng Chánh KiếnTác giả: Nhất Túc

[Chanhkien.org]

Tán Chánh Kiến võng

Thập niên phong vũ bất tầm thường,
Mạt kiếp yêu ma cánh phong cuồng.
Thần bút kết trận đoàn đoàn tiễu,
Pháp đồ ngâm thi chước chước quang.
Tà ma lạn quỷ hóa hắc thủy,
Chánh kiến thi uyển hàn mặc hương.
Tài cao bát đấu nhậm huy sái,
Đại Pháp thi nhân khai tân chương.
Mãn thiên Thần Phật tề tán thán,
Thập phương thế giới tận truyền dương.

Tạm dịch:

Ngợi ca mạng Chánh Kiến

Mười năm mưa gió chẳng tầm thường,
Mạt kiếp yêu ma càng điên cuồng.
Ngòi bút như Thần kết trận mạc,
Pháp đồ ngâm thơ phóng ánh quang.
Tà ma lạn quỷ hóa nùng huyết,
Vườn thơ Chánh Kiến tỏa mùi hương.
Tài trí hơn người vẩy cam lộ,
Đại Pháp thi nhân viết văn chương.
Khắp trời Thần Phật cùng ca ngợi,
Thế giới mười phương đồng tán dương.

Dịch từ:

http://zhengjian.org/zj/articles/2011/1/8/70855.html


Ngày đăng: 18-02-2012