Vườn thơ Chánh Kiến: Cảm xúc khi đọc chuyện luân hồiTác giả: Trương Dương Phàm

[Chanhkien.org]

Độc “Luân hồi kỷ thực” hữu cảm

Thanh thanh thuần thuần nhất chi liên,
Tùy Sư Chính Pháp đáo nhân gian.
Kỷ độ luân hồi kỷ đa nan,
Kim triêu đắc Pháp tiễn thệ nguyện.
Huy tả kinh lịch triển hoa chương,
Yết khai mông sa tâm thư triển.
Đại Pháp đệ tử thiên thiên vạn,
Trợ Sư Chính Pháp bất nhất bàn,
Đóa đóa liên hoa phóng dị thái,
Pháp đáo nhân gian chân tướng hiển.

Tạm dịch:

Cảm xúc khi đọc chuyện luân hồi

Trong trẻo thuần khiết một đóa sen,
Theo Thầy Chính Pháp đến nhân gian.
Bao lần luân hồi mang thệ nguyện,
Mới biết hôm nay đắc Pháp nan.
Văn chương hoa mỹ tả trải nghiệm,
Phá bỏ mê mờ nước mắt tràn,
Đệ tử Đại Pháp trăm nghìn vạn,
Trợ Sư Chính Pháp không ngại ngần,
Đóa đóa hoa sen muôn sắc thái,
Chân tướng đại hiển khắp thế gian.

Dịch từ:

http://www.zhengjian.org/zj/articles/2006/10/9/40370.html


Ngày đăng: 22-02-2012