Phối nhạc ngâm thơ: Chúc mừng năm mới 2012!Tác giả: Người ngâm thơ – Nguyên Dã, Tuệ Nguyệt

[Chanhkien.org]

MP3: Chúc mừng năm mới 2012

MP3: Chúc mừng năm mới 2012

Ánh mặt trời năm 2012,
Tỏa khắp mặt đất ban mai,
Khiến ngọn cỏ dạn dày tuyết sương,
Tăng thêm phần kiên cường!
Chúng sinh trong vũ trụ và khung thương,
Sau khi trải qua biết bao tang thương,
Trông mong được tắm trong Pháp quang.

Truyền Pháp hai mươi năm,
Trải bao mưa gió phong sương,
Bức hại mười ba năm,
Đối mặt hoang ngôn phỉ báng.
Các bạn thân mến ơi,
Sư tôn từ bi vô thượng,
Đã dẫn dắt chúng tôi,
Vượt qua họa lớn bi thương,
Nghênh đón vũ trụ mới viên dung bất diệt!

Hai mươi năm,
Chúng sinh nợ nghiệp lớn vô lượng,
Đều do Ngài một thân đảm đương!
Chỉ để cho,
Mỗi sinh mệnh có hy vọng đồng hóa Đại Pháp!

Hai mươi năm.
Biết bao thiên tai cự nạn,
Đều do Ngài một thân đảm nhận,
Chỉ để cho,
Thời gian cứu độ được gia hạn!

Hai mươi năm,
Ngài vì chúng sinh chịu đựng biết bao nhiêu?
Chúng ta không cách nào tưởng tượng ước liệu!

Hai mươi năm,
Ngài vì đệ tử vất vả biết bao nhiêu?
Chúng ta không cách nào dự đoán tiên liệu!

Sư phụ từ bi của chúng con,
Chúng con chỉ biết rằng, Ngài đã:
Nhân thể thương, tóc đen chuyển muối tiêu!
(Hồng Ngâm III)

Uy đức vĩ đại ấy,
Chúng Thần vũ trụ đều khấu đầu trước Ngài,
Hồng ân to lớn ấy,
Vô lượng chúng sinh đều muốn vấn an Ngài.

Dịch từ:

http://zhengjian.org/zj/articles/2012/1/22/80096.htmlNgày đăng: 22-01-2012

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.