Vườn thơ Chánh Kiến—Sư ân tụng: Không phụ Sư ânTác giả: Tri Xuân

[Chanhkien.org]

Bất phụ Sư ân

Cựu sự thiên kiếp phó yên trần,
Pháp trung tái chú bất phá thân.
Hung trung minh khắc ân Sư nguyện,
Vĩnh trú tân vũ hộ Pháp thần.

Tạm dịch:

Không phụ Sư ân

Nghìn kiếp xa xưa theo bụi trần,
Trong Pháp đúc thành bất hoại thân.
Trong tâm ghi nhớ ân Sư nguyện,
Mãi thành tân vũ hộ Pháp thần.

Dịch từ:

http://www.zhengjian.org/zj/book/html/poem/p347.htmNgày đăng: 22-11-2011

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.