Vườn thơ Chánh Kiến: Xem tranh «Hồng Ngâm III»
Tác giả: Pháp Trung Lạp

[Chanhkien.org]

Khán «Hồng Ngâm III» đồ phiến

Thanh sơn hữu đạo hữu cao tăng,
Thủ bổng thiên thư tiếu doanh doanh.
Thoát ly hồng trần vô sinh tử,
Dung nhập Pháp trung du thiên đình.

Tạm dịch:

Xem tranh «Hồng Ngâm III»

Núi xanh có đạo có cao tăng,
Mừng đọc sách trời bàn tay nâng.
Thoát cõi hồng trần vô sinh tử,
Hòa tan trong Pháp linh hồn thăng.

Dịch từ:

http://zhengjian.org/zj/articles/2011/11/4/78419.html

Share

Ngày đăng: 13-11-2011