Vườn thơ Chánh Kiến: Xem tranh «Hồng Ngâm III»Tác giả: Pháp Trung Lạp

[Chanhkien.org]

Khán «Hồng Ngâm III» đồ phiến

Thanh sơn hữu đạo hữu cao tăng,
Thủ bổng thiên thư tiếu doanh doanh.
Thoát ly hồng trần vô sinh tử,
Dung nhập Pháp trung du thiên đình.

Tạm dịch:

Xem tranh «Hồng Ngâm III»

Núi xanh có đạo có cao tăng,
Mừng đọc sách trời bàn tay nâng.
Thoát cõi hồng trần vô sinh tử,
Hòa tan trong Pháp linh hồn thăng.

Dịch từ:

http://zhengjian.org/zj/articles/2011/11/4/78419.htmlNgày đăng: 13-11-2011

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.