Vườn thơ Chánh Kiến: Được đọc «Hồng Ngâm III»Tác giả: Vũ Tân

[Chanhkien.org]

Bái độc «Hồng Ngâm III»

Bái độc “Hồng Ngâm” tối nhập thần,
Hoa chương tinh diệu uẩn hàm thâm.
Vịnh mai “cánh diễm” tuyết dung nhật,
Độc tán hàn hương mãn vũ hinh.

Phật Chủ từ bi tâm tận thao,
Thương tang tuế nguyệt khổ tân lao.
Đại khung Chính Pháp tổ tân vũ,
Kiếp hậu “hoại diệt” cựu lý tiêu.

Tráng quan Thần Vận mỹ thuần chân,
Phó tận Sư tôn vạn khổ tâm.
Thủ thủ ca ngâm động thiên địa,
Tiên ca diệu vũ cứu mê nhân.

Tạm dịch:

Được đọc «Hồng Ngâm III»

Được đọc “Hồng Ngâm” tâm mê mẩn,
Thơ văn hoa mỹ nội hàm thâm.
Vịnh mai “càng đẹp” làm tan tuyết,
Chỉ thấy hương thơm khắp thế gian.

Phật Chủ từ bi thân cầm bút,
Trải bao năm tháng thật gian lao,
Đại khung Chính Pháp tạo trời mới,
Vượt kiếp “hoại diệt” cựu lý tiêu.

Thần Vận tráng lệ Chân Thiện Mỹ,
Nhờ có Sư tôn tự mình biên.
Tiên ca diệu vũ chấn thiên địa,
Cứu người trong mê khúc thần tiên.

Dịch từ:

http://zhengjian.org/zj/articles/2011/11/4/78419.htmlNgày đăng: 13-11-2011

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.