Vườn thơ Chánh Kiến: Chánh Kiến mười nămTác giả: Tuyết Mai, đệ tử Đại Pháp Đại Lục

[Chanhkien.org]

Thập niên Chánh Kiến

Thập niên Chánh Kiến vi Pháp lai,
Quảng kết thiện duyên lập bình đài.
Chủ Phật từ bi tát cam lộ,
Phổ độ chúng sinh thoát khổ hải.
Thập niên Chánh Kiến chú liên đài,
Phật quang mộc dục chúng liên khai.
Phổ thiên đồng khánh hồi quy tụng,
Tân thiên tân địa tân tam tài.

Tạm dịch:

Chánh Kiến mười năm

Mười năm Chánh Kiến vì Pháp đến,
Thiện duyên rải khắp lập bình đài.
Phật Chủ từ bi vẩy cam lộ,
Phổ độ chúng sinh thoát khổ hải.
Mười năm Chánh Kiến đài sen kết,
Tắm trong Phật quang chúng liên khai.
Khắp chốn mừng vui ngày trở lại,
Tân thiên tân địa tân tam tài.

Dịch từ:

http://zhengjian.org/zj/articles/2011/10/27/78247.htmlNgày đăng: 30-10-2011

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.