Vườn thơ Chánh Kiến: Bốn khổ thơ về «Tây Du Ký»Tác giả: Lục Văn

[Chanhkien.org]

Đường Tam Tạng

Phong xan lộ túc khứ Tây thiên,
Nhất lộ Tây hành yêu ma lan;
Quá liễu cửu cửu bát nhất nạn,
Khổ tận cam lai đại viên mãn.

Tôn Ngộ Không

Hỏa nhãn kim tinh Tôn Ngộ Không,
Trung tâm cảnh cảnh bảo Đường Tăng;
Hàng yêu trừ quái bản lĩnh đại,
Hoàn thành sứ mệnh hồi thiên đình.

Trư Bát Giới

Hỉ hoan cật hát lao tao đa,
Thô tâm đại ý lão phạm thác;
Tổng toán tẩu hoàn Tây thiên lộ,
Cải chính thác ngộ hồi thiên quốc.

Sa Hòa Thượng

Cân trước Đường Tăng khứ tây thiên,
Cật khổ thụ luy vô oán ngôn;
Quá liễu nhất nan hựu nhất nạn,
Chung vu thủ đắc chân kinh hoàn.

Tạm dịch:

Đường Tam Tạng

Ăn gió nằm sương hướng Tây thiên,
Dọc đường yêu quái nổi can ngăn;
Vượt qua chín chín tám mốt nạn,
Khổ tận cam lai đại viên mãn.

Tôn Ngộ Không

Hỏa nhãn kim tinh Tôn Ngộ Không,
Lòng trung sáng tỏ bảo Đường Tăng;
Hàng yêu trừ ma đại bản lĩnh,
Hoàn thành sứ mệnh về thiên đình.

Trư Bát Giới

Ham ăn ham ngủ tính kêu ca,
Vô tâm vô ý thường chiêu ma;
Cuối cùng theo đường Tây thiên lộ,
Sửa chữa lỗi lầm trở về nhà.

Sa Hòa Thượng

Bảo hộ Đường Tăng sang Tây thiên,
Chịu khổ chịu mệt chí càng kiên;
Vượt qua nạn này đến nạn khác,
Lấy được chân kinh lại hồi thiên.

Dịch từ:

http://zhengjian.org/zj/articles/2004/7/4/27870.htmlNgày đăng: 11-08-2011

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.