Vườn thơ Chánh Kiến: Xuất phàm—Chính Thần—Ngộ được khi học kinh văn mớiTác giả: Lý Ngộ, Chung Cổ

[Chanhkien.org]

Xuất phàm

Tác giả: Lý Ngộ

Tình khiếp tâm bất trầm,
Vô chấp nhất thân khinh.
Sư tôn độ đồ quy,
Thăng hoa tứ chân kinh.
Pháp trung càn khôn đại,
Thần lộ phàn tinh anh.
Tu tâm hành bất đãi,
Trường phong thượng thiên đình.

Tạm dịch:

Xuất phàm

Sạch tình tâm an bình,
Vô chấp thân nhẹ khinh.
Sư tôn độ đồ đệ,
Thăng hoa đắc chân kinh.
Trong Pháp càn khôn lớn,
Thần lộ chiếu quang minh.
Tu tâm không giải đãi,
Cưỡi gió lên thiên đình.

*  *  *  *  *

Chính Thần—học tân kinh văn nhất đắc

Tác giả: Chung Cổ

Đại Pháp đệ tử thị chính Thần,
Trợ Sư Chính Pháp khẩn khẩn cân.
Duy tồn nhất niệm hành Thần sự,
Điểm điểm tích tích Chân Thiện Nhẫn.
Thuận kỳ tự nhiên hồng trần lý,
Thần tư nhân thái cứu thế nhân.
Học Pháp tinh tiến tái học Pháp,
Tâm thanh khí sảng đoạn tư căn.

Tạm dịch:

Chính Thần—Ngộ được khi học kinh văn mới

Đệ tử Đại Pháp là chính Thần,
Trợ Sư Chính Pháp bám sát chân.
Chỉ tồn một niệm làm Thần sự,
Đâu đâu cũng hiện Chân Thiện Nhẫn.
Thuận theo tự nhiên nơi trần thế,
Tựa Thần giáng phàm cứu thế nhân.
Học Pháp tinh tấn lại học Pháp,
Tâm trong khí sáng đoạn tư căn.

*  *  *  *  *

Dịch từ:

http://zhengjian.org/zj/articles/2011/7/25/76224.htmlNgày đăng: 25-07-2011

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.