Thi từ khúc: Trần thế Phật quangTác giả: Đệ tử Đại Pháp

[Chanhkien.org]

Trần thế Phật quang

Trần thế ác độc hựu mê mang,
Hạnh đắc Pháp Luân kiến phật quang;
Duyên kết ân Sư tu Đại Pháp,
Danh lợi tình khứ xuất nê nhưỡng; (*)

Dĩ đắc chân kinh hà sở cụ,
Duy hộ chân lý xả bì nang;
Liễu khước tiền nguyện tùy Sư phản,
Công thành viên mãn thượng thiên đường.

Tạm dịch:

Trần thế Phật quang

Cõi trần ác độc lại mê mang,
May đắc Pháp Luân thấy Phật quang;
Duyên kết ân Sư tu Đại Pháp,
Danh lợi tình thoát vượt trần gian;

Đã đắc chân kinh còn gì sợ,
Bảo vệ chân lý bỏ xác phàm;
Theo Thầy trở về hoàn thệ ước
Công thành viên mãn lên thiên đàng.

Ghi chú của người dịch:

(*) Nê nhưỡng: bùn đất dơ bẩn, cõi trần phàm tục, thế gian con người.

Dịch từ:

http://zhengjian.org/zj/articles/2001/3/10/9181.htmlNgày đăng: 11-06-2011

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.