Thi từ khúc: Cảm xúc Đắc PhápTác giả: Đệ tử Đại Pháp

[Chanhkien.org]

Đắc Pháp hữu cảm

Mạt pháp mạt kiếp mê trung hành,
Toàn thị chấp trước khổ tương tranh.
Hạnh vận Sư tôn truyền Đại Pháp,
Chỉ điểm mê tân khổ tu hành.

Đắc Pháp nhất dạ quan niệm biến,
Trừ tận chấp trước danh lợi tình.
Phản bổn quy chân thị ngô nguyện,
Tinh tiến viên mãn phán hồi thăng.

Tạm dịch:

Cảm xúc đắc Pháp

Mạt pháp mạt kiếp mải tranh giành,
Toàn là chấp trước khổ đấu tranh.
May gặp Sư tôn truyền Đại Pháp,
Chỉ khỏi bến mê khổ tu hành.

Đắc Pháp một đêm quan niệm biến,
Trừ sạch chấp trước danh lợi tình.
Phản bổn quy chân là chân nguyện,
Tinh tấn viên mãn lên trời xanh.

(Lấy từ Minh Huệ Net)

Dịch từ:

http://zhengjian.org/zj/articles/2001/4/14/9652.htmlNgày đăng: 26-06-2011

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.