Tuyển chọn tác phẩm mỹ thuật: Tượng “Phật”Tác giả: Đệ tử Đại Pháp

[Chanhkien.org]

Đây là tác phẩm điêu khắc của một đệ tử Đại Pháp được gửi đến Triển lãm Mỹ thuật “Chân-Thiện-Nhẫn”. Tên tác phẩm điêu khắc này là “Phật”.

Dịch từ:

http://www.zhengjian.org/zj/articles/2003/6/5/21917.html
http://pureinsight.org/node/1709Ngày đăng: 18-12-2010

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.