Tuyển chọn tác phẩm mỹ thuật: Tượng “Phật”Tác giả: Đệ tử Đại Pháp

[Chanhkien.org]

Đây là tác phẩm điêu khắc của một đệ tử Đại Pháp được gửi đến Triển lãm Mỹ thuật “Chân-Thiện-Nhẫn”. Tên tác phẩm điêu khắc này là “Phật”.

Dịch từ:

http://www.zhengjian.org/zj/articles/2003/6/5/21917.html
http://pureinsight.org/node/1709


Ngày đăng: 18-12-2010