Thơ: Chân lý vĩ đại hơnTác giả: Một lạp tử Đại Pháp

[Chanhkien.org]

Vũ trụ bao la là không thể tưởng tượng nổi bởi tâm trí con người.
Ngay cả với kính viễn vọng và kính hiển vi, máy cảm biến và các lý thuyết,
Con người chỉ có thể thấy một chút nhỏ mà Ông cho phép.

Giải thích ngôn từ cổ đại
Với tư duy hiện đại;
Họ nói rằng họ tin Thần,
Nhưng hiếm khi không bị trói buộc với những lợi ích ích kỷ.

Những từ ngữ, tên gọi, và các hình thức mà người đời có thể hiểu được
Chỉ là những đại diện nhỏ bé và cái nhìn bề ngoài về Chân lý thực sự của vũ trụ.
Không có sự chỉ đạo đúng đắn,
Họ hăng hái bám chặt vào bức tranh nhỏ của chân lý mà họ tưởng rằng đã hiểu Chân lý hoàn toàn và tuyệt đối.

Thật dễ dàng hơn khi chỉ ra cho một kẻ tội lỗi sự  sai lầm của anh ta,
Hơn là cho một người thấy một mẫu nhỏ của Chân lý:
Rằng có một Chân lý vĩ đại hơn.

Đây chỉ là sự hiểu biết của riêng tôi. Vui lòng chỉnh sửa những gì chưa đúng.

Dịch từ:

http://www.pureinsight.org/node/857


Ngày đăng: 05-10-2009