Xin đồng tu nghiêm túc đối đãi với “Viên dung”[Chanhkien.org] Đệ tử Đại Pháp Trung Quốc đối với vấn đề này, trước kia “tuần báo Minh Huệ” từng có giao lưu. Nhưng mà câu nói “viên dung gia đình” vẫn gặp phải nhiều lần trong bài văn của đồng tu, có thể nói là thường thấy, do tư tưởng này hướng dẫn, tôi phát hiện rất nhiều đồng tu thường dùng lọai từ ngữ này trong đàm thoại, nào là “ viên dung gia đình”, “viên dung xã hội người thường, “viên dung quan hệ nhân tế”, “viên dung quan hệ phu thê” ..v.v. Thật ra cách viết, nói này đều rất là không nghiêm túc, là sai lầm.

Tôi cho rằng “viên dung” là một Pháp Lý trong tu luyện Đại Pháp, là sự triển hiện của Pháp Lý ở các tầng thứ khác nhau của một mạch không ngừng thăng hoa trong hết thảy quá trình thành, trụ của Đại Pháp, là thần thánh không thể sánh, quyết không thể dùng bậy, bằng không thì bản thân sẽ bị hướng dẫn sai lầm, sẽ đi đường vòng. Người tu luyện đem chính bản thân đặt trong Pháp, thì Đại Pháp sẽ không ngừng tẩy đi những nhân tố bất chính của chúng ta, khai mở trí tuệ, khiến chúng ta thăng hoa đến tầng thứ cao hơn, đồng thời triễn hiện mỹ hảo của Đại Pháp. Nếu như đem bản thân đặt trong nào là gia đình, hôn nhân, lấy trọng điểm yêu cầu gì đó để thoả mãn, hoàn mỹ cuộc sống người thường, lấy trọng điểm duy trì bảo hộ hình thức gì đó của xã hội người thường, thì đã bóp méo nội hàm của tu luyện, bởi vì hết thảy những gì của người thường đều lấy “Tư” làm cơ điểm, sẽ trở ngại sự đề cao.

Vậy thì chúng ta ở trong tu luyện, biểu hiện tốt trong người thường, tu luyện với mức độ tối đa phù hợp xã hội người thường, khai sáng hoàn cảnh tu luyện, lúc nào cũng nghĩ cho người khác, rộng lòng tha thứ người khác, thiện đãi người ta. Đó là bởi vì chúng ta đem bản thân hòa tan trong Pháp, trong tâm có Pháp, hoặc đã đồng hóa Đại Pháp rồi nẩy ra từ bi, hay dưới sự chỉ đạo của Pháp mà làm được. Chỉ có thể nói đó là một loại biểu hiện viên dung Đai Pháp, cũng là một loại biểu hiện chứng thực Pháp. Sư Phụ giảng: “lúc làm người tốt chính là đã viên dung Pháp” (Giảng Pháp tại Tân Gia Ba). Ngược lại, bởi vì xã hội nhân loại đương thời đều đã biến dị, bất kể là gia đình, xã hội, quan hệ nhân tế, hôn nhân v..v. đều đã bại hoại và biến dị, chúng ta chỉ lợi dụng hoàn cảnh này mà tu luyện, nhưng không phải lấy hoàn thiện hoàn cảnh này làm tôn chỉ, bằng không rất dễ đi lệch đường.

Có một đồng tu trẻ đem thỏa mãn loại trạng thái bất chính của người chồng hằng ngày cho là “viên dung gia đình”. Một vị đồng tu trung niên làm ăn bận rộn kiếm tiền nuôi con, đồng thời còn gánh vác tất cả việc lớn nhỏ trong nhà, còn phải trông coi các cháu, trong lúc con bà ta cả ngày lên net chơi, con dâu thì cờ bạc suốt ngày, chồng thì rong chơi mọi nơi, con dâu còn thường xuyên phàn nàn bà ta chăm sóc các cháu không đầy đủ. Bà ta cứ nói đây là “viên dung gia đình”, tiêu nghiệp, đề cao tâm tính, mà không sốt sắng làm việc giảng chân tướng cứu người. Có những đồng tu bị chồng trường kỳ ngược đãi, có những đồng tu bị kẻ thứ ba xen vào, họ không phải hướng nội tìm trong khổ nạn, bài trừ can nhiễu, đề cao lên từ đó dẫn động sự biến hóa hoàn cảnh bên ngoài, mà là không tu bản thân, trong lúc tiêu cực gánh chịu nói rằng “viên dung gia đình”.

Sư Phụ giảng: “viên dung trong tầng của người? Câu này nói không đúng. Nếu như làm không tốt, đó là vấn đề tu luyện, không tồn tại vấn đề viên dung này.” (giảng Pháp tại Pháp hội miền tây Mỹ Quốc năm 2004).

Chúng ta tu luyện là không có loại khái niệm gì đó viên dung người thường. Do vậy cách nói “viên dung gia đình” là không đúng, không nên sử dụng hay lưu truyền giữa học viên.

Dịch từ:

http://big5.minghui.org/mh/articles/2009/9/9/208021.htmlNgày đăng: 17-09-2009

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.