Những mẩu chuyện nhỏ về tu luyện: Tại sở làmTác giả: Một học viên ngoài TQ

[Chanhkien.org] Vài năm trước đây, có một vài sự tổn thất tại sở làm của tôi do hiểu biết giới hạn của tôi gây ra. Tôi đã không để ý đến sự tự ái của người đồng nghiệp của tôi và làm những việc theo ý tôi muốn.

Sau khi nhận thức được điều này, tôi bắt đầu chú ý đến cách xử lý của tôi nơi sở làm. Tôi quan sát cách người ta nói chuyện hay xử lý và rồi làm theo như họ mà không để ý đến sự suy nghĩ của mình. Sau một thời gian, tôi nhận thấy đây cũng không phải là cách để giải quyết vấn đề. Vì nhiều điều của người thường không còn đúng nữa, tôi sẽ không cư xử như một người tu nếu tôi chỉ theo những gì họ làm. Nhưng mặt khác, tôi cảm thấy là tôi cần phải là một phần tử bình thường của cộng đồng này. Nó rất khó để đối xử với những vấn đề tốt đẹp nếu tôi không quan sát cẩn thận những sự phản ứng của người ta và phản ứng lại thích hợp theo người thường. Tôi rất bối rối về làm thế nào để quân bình sự liên hệ này một cách tốt đẹp và hành động đúng cách.

Bây giờ, tôi đã có sự nhận thức thế này: Tôi là người tu. Trên con đường tu tập và đang chứng thực Pháp, nếu tôi dùng lý của người thường để xét xử sự việc thì không được. Khi có sự mâu thuẩn trong sự giao thiệp xã hội của tôi, không phải là tôi thiếu cách đối xử hoặc không thể nói chuyện lưu loát. Đó là vì tôi không làm việc dựa theo Đại Pháp. Khi một người không thể nhận thức được điều này để tự sửa đổi chính mình và đối xử với trường hợp này với cách gọi là kinh nghiệm của người thường hay đỗ lỗi cho người khác, nó sẽ không có kết quả tốt dù họ có cố gắng thế nào đi nữa. Nó giống như lầm lẫn mặt trăng trong nước vì phản ánh của nó, và sẽ không bao giờ tìm được bản chất thật của nó ở trong đó.

Những việc giữa người thường thông thường khá phức tạp và không thể giải quyết dể dàng vì có sự nhân duyên tiền định từ nhiều kiếp đang được diễn ra. Nếu chúng ta không tu luyện trong Đại Pháp, chúng ta cũng sẽ bị mắc vào trong những nghiệp nhân duyên này mà không có lối ra. Chỉ khi chúng ta xem mình như là người tu luyện, thì sự việc sẽ thay đổi tại nguồn gốc vì nguyện vọng thanh khiết của chúng ta là thật sự đối tốt với những sinh mệnh khác.

Dịch từ:

http://www.zhengjian.org/zj/articles/2008/10/1/55134.html
http://www.pureinsight.org/node/5610Ngày đăng: 21-12-2008

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.