Trí tuệ của ThầnTác giả: Một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[Chanhkien.org] Thật quan trọng để nhận biết liệu một người sử dụng trí tuệ của một con người hay một vị thần khi đối diện với bức hại.

Một vị Thần sẽ không nghĩ cho chính anh ta. Không kể là trong hoàn cảnh nào, ngay cả trong sào huyệt của tà ác, một vị Thần sẽ không quan tâm liệu anh ta sẽ trải qua bức hại hay không. Thay vào đó, anh ta chỉ có Đại Pháp và chúng sinh trong tâm, và từ quan điểm của một sinh mệnh có trách nhiệm với Đại Pháp, tiêu trừ tà ác, kết thúc bức hại và bảo vệ phẩm giá của Đại Pháp. Từ quan điểm của một sinh mệnh có trách nhiệm với chúng sinh, anh ta sẽ giảng sự thật và cứu độ chúng.

Trong tâm trí của một vị Thần, chỉ có một điều là quan trọng trong bất kỳ giây phút nào và dưới bất kỳ hoàn cảnh nào: chứng thực Đại Pháp và cứu độ chúng sinh. Không kể là môi trường thoải mái và khắc nghiệt thế nào, tâm trí của một vị Thần là không thể thay đổi, và anh ta sẽ kiên định tiếp tục trên con đường với niềm tin của mình.

Là một đệ tử Đại Pháp trong thời Chính Pháp, người đó phải nhìn mọi thứ với một trí tuệ của Thần để tiếp tục với tiến trình Chính Pháp, trở nên thần thánh, đạt được những mục đích kết thúc bức hại, tiêu trừ tà ác và cứu độ chúng sinh, thực hiện lời nguyện lịch sử của chúng ta.

Vui lòng chỉ ra những chỗ chưa đúng.

Dịch từ:

http://www.zhengjian.org/zj/articles/2008/9/24/54989.html
http://www.pureinsight.org/node/5575Ngày đăng: 20-11-2008

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.