Một điểm cảm ngộ đối với phá vỡ ngăn cách phối hợp lẫn nhau[Chanhkien.org] Chúng ta đối diện với sự bức hại của tà ác nhiều năm rồi, một lần rồi lại một lần bị tà ác chui vào kẻ hở, một lần rồi lại một lần đi đường quanh co. Tất cả đều xuất từ chúng ta: mọi người cố giữ ý kiến của mình, mỗi đồng tu đều không cần nói, những thứ ấy đều không liên quan đến tôi, cũng không cần mãi đem can nhiễu của tà ác làm cớ để chạy thoát cho bản thân. Nếu như chúng ta đều thật sự chính thì tà ác có thể can nhiễu được chúng ta sao? Cho nên những năm ấy đối với đường quanh co chúng ta đã đi qua, chúng ta đều nên tìm vào chính mình, có phải tâm cá nhân của chúng ta quá mạnh chăng? Có phải chúng ta ý thức tự ngã quá mạnh trong vô ý chăng? Hay là bởi vì muốn làm tốt hạng mục Đại Pháp cho nên quá nhấn mạnh nhận thức tự ngã, cách nhìn của chính mình? Tâm của chúng ta đều là giống nhau, muốn làm tốt hạng mục chứng thực Pháp, nhưng kết quả sự việc luôn luôn không như ý muốn.

Sư Phụ vĩ đại đã giảng vũ trụ Đại Pháp có thể viên dung tất cả, chúng ta nên quý mến tất cả của Sư Phụ cho chúng ta, nhưng khi xảy ra vấn đề, chúng ta không nên đứng ở góc độ của bản thân mà nhấn mạnh nhận thức của chính mình. Nhận thức của cá nhân có lẽ là đúng, nhưng quyết không phải nhận thức tuyệt đối, vì Pháp là viên dung.

Chúng ta nên dùng thiện để đối đãi tất cả, dám dung nạp ý kiến của người khác, đặc biệt là những đồng tu bất đồng ý kiến với mình. Chúng ta cũng phải dám khoan dung người khác, buông bỏ xuống tự ngã, dám đối diện với thiếu sót của chính bản thân. Chỉ có như vậy, hạng mục Đại Pháp mới có thể viên dung làm tốt. Nếu khi đồng tu thiện ý chỉ ra thiếu sót của đồng tu khác, nếu đồng tu bị chỉ ra còn xem đồng tu kia như châm chích vào mình, mà không thể chân chính hướng nội tìm, cứ mãi như vậy, thì thật sự không có biện pháp phối hợp lẫn nhau, thì đó sẽ đem lại can nhiễu cho hạng mục chứng thực Pháp. Bởi vì nhân tâm của chúng ta đã quá mạnh, cho nên nhất định phải buông bỏ xuống nhân tâm mới có thể làm được chân chánh phối hợp lẫn nhau. Chúng ta cần lắng nghe những cảm ngộ của đồng tu. Sau khi dung nạp rồi đem ra những điểm tốt hơn để khai triển hạng mục chứng thực Pháp. Ngoài ra giữa đồng tu chúng ta cũng vậy, người phối đều cũng vậy, người phụ trách cũng vậy, chúng ta đều muốn làm tốt ba sự việc mà Sư Phụ yêu cầu chúng ta làm, chúng ta đều đã muốn làm tốt ba sự việc, vậy tại sao không buông bỏ xuống được nhân tâm, không buông bỏ xuống được nhận thức và ý kiến của chính bản thân? Nếu không thì không cách nào phá vỡ ngăn cách của tà ác.

Trên đây là cảm ngộ của cá nhân tôi đối với việc phối hợp vô điều kiện trình với đồng tu cùng nhau chia sẻ, nếu có những điều không đúng xin đồng tu chỉ chính.

Dịch từ:

http://big5.minghui.org/mh/articles/2008/7/18/182260.htmlNgày đăng: 29-07-2008

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.