Bảo đảm chất lượng khi phát chính niệmTác giả: Học viên tại Trung Quốc

[Chanhkien.org] Mỗi ngày tất cả học viên trên thế giới đều phát chính niệm 4 lần mỗi lần 10 phút. Theo sự hiểu biết của tôi thì chúng ta phải tập trung và có chính niệm mạnh mẽ trong khoảng thời gian đó thì chúng ta có thể giải thể rất nhiều là ác trong một số tầng thứ và một số không gian.

Như Sư Phụ đã nói trong lần giảng pháp tại Pháp Hội Florida:

“ Như chư vị đã biết, sự bức hại đệ tự đại pháp ở Trung Quốc rất khốc liệt, cho nên mỗi một học viên phải chân chính, sáng suốt nhìn nhận trách nhiệm của mình là gì và khi phát chánh niệm phải giữ cho tư tưởng được yên tịnh mới thật sự tạo ra được ảnh hưởng của phát chánh niệm. Đây là một việc rất nghiêm túc, rất quan trọng. Nếu học viên có thể làm như vậy, Tôi có thể nói với chư vị, với năm phút phát chính niệm chung, bọn tà ác trong tam giới không bao giờ tồn tại một lần nữa. ”

Vì vậy, tôi nghĩ rất là quan trọng trong việc bảo đảm được chất lượng của việc phát chính niệm trong thời gian ngắn có hạn không có xao lãng. Nếu không, mặc dù quí vị có phát chính niệm lâu đến mấy cũng thật sự không có ảnh hưởng. Nó chỉ là một thủ tục mà thôi.

Tôi chỉ muốn chia sẻ suy nghĩ của riêng tôi và cũng nhắc nhở học viên chúng ta. Chúng ta có thể tăng thêm thời gian phát chính niệm nếu mình có được thời gian thích đáng, sẽ không bị xao lãng và có chính niệm thật mạnh. Đây là một thói quen tốt và chúng ta hãy phát huy. Nhưng không được bắt chước người khác. Mọi người tự tìm thời gian thích hợp cho mình để phát chính niệm. Nếu không, quí vị đạt được một nữa kết quả với gấp đôi công sức. Quí vị sẽ không đạt được kết quả thật sự của phát chính niệm.

Dịch từ:

http://www.pureinsight.org/pi/index.php?news=4380Ngày đăng: 22-01-2007

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.