Lời giới thiệu của mạng Chánh Kiến[Chanhkien.org]

“Chỉ có “Phật Pháp” mới có thể khai mở những chỗ mê về toàn vũ trụ, thời-không, và [thân] thể người; Nó có thể thực sự phân biệt thiện và ác, tốt và xấu; phá bỏ hết thảy kiến [giải] sai lầm, đưa ra chính kiến.

—“Luận Ngữ”, Sư phụ Lý Hồng Chí

Loại đi một quan niệm cứng nhắc, phá vỡ một hiểu biết sai lầm. Hao mòn một tâm ích kỷ, từ bỏ một tham vọng rắc rối. Phân giải được căn bệnh bấy lâu nay, giải tỏa được một gánh nặng của tinh thần. Một định vật sẽ mở đường cho một không gian rực rỡ, thể hiện của một sự thật mới. Đó là kinh nghiệm ở trong Pháp Luân Đại Pháp, kinh nghiệm của một khoa học siêu thường—một khoa học xây dựng trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của vũ trụ. Nó là một khoa học sinh ra trực tiếp từ nhận thức của Pháp tối nguyên sơ và nguyên lý bao trùm toàn thể vũ trụ, là khoa học được Sư phụ Lý Hồng Chí chỉ dạy, đó chính là Pháp Luân Đại Pháp. Nó là một sự phản chiếu siêu hình của vũ trụ và sinh mệnh, là một khoa học siêu thường đến từ nền tảng khác biệt hoàn toàn với khoa học vật chất hiện đại sinh ra từ phương Tây. Các nền tảng chứng minh khoa học này không phải đến từ phòng thí nghiệm của nhà hóa học hay nhà vật lý học, mà nó được xác minh tại đây. Đúng hơn, nó đã và đang tôi luyện từ kinh nghiệm cùng những thử thách gắt gao, kiểm chứng và tinh chế một cách hoàn chỉnh, và được chứng thực trong cuộc sống thực tế—đã có hàng triệu người trên khắp thế giới tu luyện theo Đại Pháp. Nó thể hiện một sự thịnh vượng quan trọng. Nó dẫn đưa con người đến một nhân sinh quan mới, truyền tiếp một sức sống chân chính mạnh mẽ cho nhân loại, đồng thời nó cũng tiêu trừ một cách triệt để các chủng loại tà ác, thoái hóa trên bình diện vũ trụ. Nó chính là một bộ phận khăng khít của sự tái sinh và thức tỉnh vô cùng rộng lớn.

Chánh Kiến là một quy điểm tạo bởi những người thiện nguyện đang tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Bản thân nó không phải là Pháp Luân Đại Pháp, nhưng nó là những hiểu biết sinh ra từ trong đó—Pháp Luân Đại Pháp chỉ có thể lĩnh hội được qua sự tự học những bài giảng của Sư phụ Lý Hồng Chí. Nó được tạo ra cho những người tập luyện Pháp Luân Đại Pháp cũng như tất cả mọi người: mọi người đều được đón mời. Chánh Kiến mong muốn đem đến cho quý độc giả một hiểu biết mới sâu rộng hơn và thực chất hơn trong những nguyên lý của Pháp Luân Đại Pháp.

Chánh Kiến hoan nghênh chấp nhận tất cả các bài viết của những người tập luyện Pháp Luân Đại Pháp. Chỉ có một điều kiện là nếu quý vị có mong muốn chia sẻ những kinh nghiệm và hiểu biết sâu xa, hoặc những phản ảnh từ sự học tập của mình, Chánh Kiến rất hoan nghênh những nghiên cứu và hình ảnh đóng góp của quý vị.

Trang này đang được bồi đắp, chúng tôi mong được tiến bộ hơn qua sự đóng góp của quý vị.

Ban biên tập Chánh KiếnNgày đăng: 18-12-2006

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.