Khu vườn vô ngãTác giả: Đệ tử Úc Châu

[Chanhkien.org]

Bao nhiêu hạt giống cái “tôi” mà chúng ta
đã gieo trong vô số kiếp?
Trên thế gian này, là mảnh vườn tươi tốt
để vun xới cho cái “tôi”, nẩy mầm, sinh sôi
cho những ước muốn ngông cuồng, vô tận.
Tự xem ta là cái rốn của vũ trụ, và cho đến
bao giờ cái ảo tường này được phá tan?

Nó ngự trị trong tâm và trí, chiếm ngự tất cả từng khoảnh khắc của thời gian. Buông thả theo tất cả những ảo tưởng, mê lầm, và tất cả những gì giả dối, nơi mà vô số chúng sinh đang nhốt kín bên trong.

Chúng ta có thể tu luyện tinh tấn để nhổ tận gốc, cho đến khi cái “tôi” không còn tồn tại? Và phải tu luyện cho cái vườn “vô ngã” được tốt tươi, lớn mạnh và đó là biểu hiện, quả vị của tu luyện “Đại Phật Pháp”.

Dịch từ:

http://www.pureinsight.org/pi/articles/2005/2/28/2806.htmlNgày đăng: 01-01-2004

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.