Cảnh tượng từ không gian khác: Với Pháp Chính Nhân Gian gần kề, việc cứu độ chúng sinh trở nên vô cùng khẩn cấpTác giả: Miao Miao tại Mỹ

[Chanhkien.org] Đêm tháng 3 ngày 1, trong khi tôi đang nghĩ về dạy đứa con Trung Hoa của tôi, một quang cảnh của không gian khác đang bị hủy hoại đại quy mô thình lình hiện ra trước mắt tôi. Liền khi đó tôi nhận ra đó là cảnh của Pháp Chính Nhân Gian và tiến trình càn quét mọi thứ từ vi mô đến các không gian hiện hữu khác. Tôi đã thấy tốc độ tan vỡ của cựu vũ trụ nhanh hơn ánh sáng. Khi đang tiến đến bề mặt của không gian một Công mạnh mẽ xuyên qua các cản trở của các không gian khác khi đang tiến đến bề mặt của không gian. Khi Công đó xuyên qua không gian thì những sinh mệnh của cựu vũ trụ bị hủy diệt, và những sinh mệnh của vũ trụ mới được sanh ra ngay. Thật ra sự hủy diệt các sinh mệnh trong cựu vũ trụ và các sinh mệnh sanh ra trong vũ trụ mới xảy ra rất nhanh với vận tốc mà ngôn ngữ loài người không thể nói được. Người ta không thể thấy và cảm nhận sự trôi qua của thời gian trong tiến trình. Bất ngờ tôi bị lay động bởi cảnh vô cùng chói sáng, lại còn cảm thấy kinh hoàng vì thấy các sinh mệnh bị hủy diệt thật vô cùng khiếp đảm. Nó vô cùng nhỏ bé và vô biên. Nước mắt tôi tuôn trào như là việc xảy đến với tôi rằng những sinh mệnh trong cựu vũ trụ chưa tiếp nhận Đại Pháp thì rất ít hy vọng. Lúc đó tôi nghe tiếng nói “Hãy cứu họ! Hãy cứu họ! Hãy cứu họ!” Kế đó pháp thân Sư Phụ hiện ra trước mắt tôi, mĩm cười, rồi biến mất. Tôi hiểu ra là Pháp Chính Nhân Gian gần kề, việc cứu độ chúng sinh là trở nên vô cùng khẩn cấp.

Sư phụ đã nói:
”Để Sư Phụ tiết lộ việc nầy rõ ràng: Pháp là do Sư Phụ sáng tạo. Trong bầu vũ trụ, miễn là chư vị là cái gì đó trong vũ trụ, và gồm cả mọi vật, không cần biết chư vị có hình thức hay không, trống không, không tồn tại, hay bất kỳ như thế nào, miễn là chư vị là cái gì, chư vị đã được Pháp tạo ra, và chư vị sống trong môi trường của Pháp. Pháp có tiêu chuẩn cho chúng sinh. Pháp đã tạo ra chúng sinh và trong sự đổi mới Pháp cũng làm chúng sinh đồng hoá (cái gì mới) và cứu độ chúng sinh. Vì đệ tử Đại Pháp đang học Pháp, thực sự đồng hoá với Pháp. “… Trong bầu vũ trụ tôi đã có các sinh mệnh nhận và đồng hoá Pháp với chính niệm. Đấy là giải pháp rộng lượng, đó là phương pháp phô bày lòng nhân ái đến các sinh mệnh.” (Từ “Giảng Pháp năm 2003 Lantern Festival ở Pháp hội miền Tây Hoa Kỳ”).
Cũng trong đêm đó, tôi hiểu rằng Đại Pháp là nguồn gốc của các sinh mệnh trong vũ trụ. Khi một sinh mệnh được sinh ra thì Đại Pháp đã có mặt. Đại Pháp tồn tại nơi sinh mệnh được sinh ra, đó là nơi nhỏ nhất trong bầu vũ trụ to lớn. Không một sinh mệnh nào vượt ra ngoài tầm và có thể hiểu biết được Đại Pháp. Tôi đã thấy vô số sinh mệnh thuộc cựu vũ trụ bị tan vỡ và hủy diệt, cùng các sinh mệnh được đồng hoá với Đại Pháp ở các nơi xa xăm nhỏ nhất nơi mà không có sinh mệnh nào đến được. Tất cả các chúng sinh đã nói “Pháp Luân Đại Pháp là tốt” cũng đã nhận được giải pháp rộng lượng từ lòng nhân ái bao la của Đại Pháp.

Sư phụ đã nói trong quyển Chuyển Pháp Luân rằng:
“Bên trong thân thể con người to lớn như là vũ trụ này, từ phân tử đến những phần rất nhỏ ở tầng thật nhỏ. Việc này xem như rất khó tin… Tất cả vật chất, gồm cả thân thể con người, cùng một lúc tồn tại trong sự nối liền vớí các tầng không gian của vũ trụ. Thân thể con người phù hợp với các không gian ở ngoài, và chúng nó có các hình thức tồn tại. ”
Đời sống con người được liên kết với nhau ở tầng bậc cao nhất (nhỏ nhất) trong không gian. Ông vua của kiếp sống con người sẽ biết con người làm gì. Pháp thân sư phụ sẽ biết người tu luyện nghĩ gì. Nếu một người thường nói. “Pháp Luân Đại Pháp là tốt”’ kiếp sống của họ sẽ trở về Đại Pháp. Tôi đã thấy khi các không gian bị hủy hoại, một cột trụ trên thiên đàng phân chia người nói “Pháp Luân Đại Pháp là tốt” của không gian bị hủy diệt ở tầng nhỏ nhất, cùng một lúc Đại Pháp thay đổi sinh mệnh họ từ không gian nhỏ bé đến tình trạng bắt đầu kiếp sống. Như vậy họ có thể sinh tồn và có tương lai.

Tôi đã thấy cựu thế lực trong các không gian khác mới bị hủy diệt và Chính Pháp càn quét qua các không gian khác với vận tốc vượt ngoài tất cả không gian đến các không gian hiện hữu. Dịp cứu độ chúng sinh trở nên it́ dần. Đó là việc mà tôi đã thấy với tầng bậc hiện giờ của tôi và thật ra rất giới hạn để trình bày với lời nói của loài người.
Các bạn đồng tu, hãy cố gắng cùng nhau tiến tới, theo sát tiến trình Chính Pháp của Sư Phụ và làm tròn khát vọng vĩ đại trong thời tiền sử của chúng ta.

Dịch từ:Ngày đăng: 01-01-2004

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.