Căn bản của sự suy nghĩ và chính niệmTác giả: Một đệ tử hải ngoại

[Chanhkien.org] Trong thực tế, căn bản của sự suy nghĩ mà chúng ta dùng để suy xét môi trường, hoàn cảnh và đánh giá tất cả những sự việc xảy cho chúng ta thì rất là quan trọng. Bằng cách tìm ra gốc gác của ý niệm, chúng ta có thể biết được ý niệm của chúng ta là ý niệm của người thường hay ý niệm đến từ Pháp.

Chúng ta chịu nhiều nghiệp lực vì tâm ý của chúng ta không trong sạch và trung chánh. Hơn nữa, chúng ta còn ôm giữ nhiều chấp trước mà chúng ta không biết được. Sư phụ nói rằng ý niệm mà chúng ta có trong những giây phút ngặt nghèo thì rất là quan trọng. Nếu chúng ta giữ được chánh niệm trong Pháp ngay lúc đó thì chúng ta đã thoát được hoạn nạn và qua được sự thử thách, và nghiệp báo cũng qua được. Chúng ta không còn trong mê mờ nữa, và chúng ta sẽ qua được sự mê mờ. Sau khi qua được thử thách và nghiệp báo qua đi, chúng ta nhìn lại chặng đường đó, chúng ta sẽ thấy rằng nghiệp báo thực ra không có gì cả. Rất nhiều điều mà chúng ta gọi là nghiệp báo đều đến từ chấp trước của chúng ta. Sư phụ nói rằng “Ngoài ra, thế lực cũ dàn dựng những người xấu để khảo nghiệm Đại Pháp và các đệ tử, đặt chúng ta trong hoàn cảnh như là mục tiêu thử nghiệm với tất cả những ý niệm người thường và những chấp trước của chúng ta. Nếu chúng ta dứt bỏ được những chấp trước căn bản trong khi chúng ta tu luyện, thì những nghiệp báo đã không đến nỗi trầm trọng như vậy. (Từ “Tiến đến Viên mãn” (Tinh tấn Yếu chỉ 2).

Những căn bản của sự suy nghĩ mà chúng ta dùng để khám xét vấn đề rất là quan trọng. Không cần biết là lúc nào, nơi nào hay hoàn cảnh nào, khi xét nghiệm vấn đề, nếu chúng ta có thể gạt bỏ được cái “tôi” của mình, dùng Pháp như là thầy, thì chúng ta sẽ tiếp nhận và giải quyết tốt đẹp. Bởi vì Pháp có thể dùng toàn năng ứng chiếu cho chúng ta nếu chúng ta bỏ đi cái “tôi”, và hoàn toàn dựa theo Pháp và tin tưởng tuyệt đối theo Pháp.

Đại Pháp thiêng liêng có sức mạnh vô biên và làm rung chuyển mọi vạn vật trên vủ trụ. Tất cả vạn vật đều dùng Pháp để đối chiếu trong tương lai. Đại Pháp là thước đo cho mọi thứ.

Đại Pháp cho chúng ta được quyền lực vô biên. Đại Pháp cho chúng ta khả năng tuyệt diệu và sự khôn ngoan mẫn huệ vô cùng. Chúng ta là những sinh vật được sinh ra bởi Pháp, chúng ta không thể bị tiêu diệt và cùng tồn tại với Pháp. Không có quyền lực nào trên thế gian có thể lay động một đệ tử Đại Pháp chân chính. Không có một quyền lực hay hoàn cảnh bên ngoài có thể làm yếu một đệ tử Đại Pháp chân chính.

Thế lực cũ không có gốc gác nào cả. Chúng nó chỉ là những biểu hiện của những tầng cấp thấp hơn của những tầng cấp đã có trong vũ trụ trong thời Chánh Pháp này. Bằng cách học Pháp tinh tấn hơn, rõ ràng hơn và biết được tinh ý của thế lực cũ mà chúng nó luôn luôn muốn ám hại chúng sanh một cách rất ích kỷ, chúng ta có khả năng làm sáng tỏ Pháp ở một tầng cấp cao hơn. Nhưng nói thì dễ nhưng làm thì rất khó. Để đạt đến trình độ này, thì mỗi một ý niệm, việc làm của chúng ta đều được lãnh hội bởi Pháp. Nếu chúng ta hành động bất cẩn, thế lực cũ sẽ lợi dụng chỗ hở của chúng ta.

Khi chúng ta hiểu Pháp từ trong căn bản của Pháp và có được một căn bản đúng đắn trong suy nghĩ của chúng ta, chúng ta có thể giữ đúng hướng đi của chúng ta mà không bị lệnh lạc, vấp ngã; bước ra khỏi ý niệm của thế gian, có được một lòng tin, một căn bản của ý niệm và hành động dựa hoàn toàn vào Pháp.

Một chánh niệm từ trong Pháp sẽ không còn chỗ hở nào và sẽ chỉnh sửa được tất cả những bất chánh niệm, thay đổi toàn bộ những sự việc, hoàn cảnh từ nhỏ đến lớn ngay tức khắc và tạo dựng tương lai mới của vủ trụ mới.

Dịch từ:

http://www.zhengjian.org/zj/articles/2003/10/20/24094.html
http://www.pureinsight.org/pi/articles/2003/11/17/1926.htmlNgày đăng: 01-01-2004

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.