Tranh thủy mặc: “Minh chân tướng”Bản in Bản in

Tác giả: Minh Ngôn, đệ tử Đại Pháp tại Sơn Đông

[Chanhkien.org]

Tranh thủy mặc: “Minh chân tướng” (Sáng tỏ sự thật)

Dịch từ:

http://zhengjian.org/zj/articles/2010/5/11/66067.html

Share

Ngày đăng: 19-04-2012