Hoạt họa: Bồ câu trắng và đóa hoa senBản in Bản in

Tác giả: Wattana Bo

[Chanhkien.org]

BoCauvaHoaSen

Dịch từ:

http://pureinsight.org/node/5188

Share

Ngày đăng: 19-05-2010